Skip to content

Tider og fester

Allerede på Moselovens tid kjente Guds folk til fester som var fastlagt etter påskefesten, for å minnes Gud Frelserens underfulle gjerninger, si Ham takk, føre minnet om dem videre og lære stadig nye slektledd å rette seg etter dem i sin livsførsel. I Kirkens tid, som befinner seg i tidsrommet mellom Kristi påske, fullbragt én gang for alle, og dens fullbyrdelse i Guds rike, bærer liturgien, feiret på faste dager, helt preg av det nye i Kristusmysteriet. (KKK 1164)

I løpet av året vil vi legge til flere høytider og årstider i den liturgiske kalenderen.