Skip to content

Festen for Jesu hellige hjerte

Festen for Jesu hellige hjerte

Dette er en bevegelig fest, det vil si at den feires fredag etter annen søndag etter pinse.

I 1675 hadde den hellige Sr. Margareta Maria Alacoque en åpenbaring der Jesus fortalte henne at han ønsket en fest til Det hellige hjerte på fredag etter oktaven for Corpus Christi. I 1856 ble Festen for Jesu hellige hjerte obligatorisk for hele den latinske ritus.

Pave Johannes Paul II, som selv var svært hengiven til Jesu hellige hjerte, sa: «Denne festen minner oss om Guds kjærlighets mysterium – Hans kjærlighet til mennesker til alle tider.»

Hvilken betydning har Jesu hellige Hjerte?

 Det hellige hjerte har skjenket oss alt – soning, frelse og helliggjørelse. Pave Johannes Paul II

Jesu hellige hjerte er både Hans virkelige hjerte og et symbol på Hans kjærlighet til menneskene. Den Katolske kirkes katekisme §2669 sier:

«Kirkens bønn ærer og dyrker Jesu hjerte på samme måte som den påkaller Hans høyhellige navn. Den tilber det inkarnerte Ord og Hans hjerte som av kjærlighet til menneskene lot seg gjennombore av våre synder.»

Jeg kan ikke se ditt skinnende ansikt eller høre din dyrebare stemme, å min Gud, men jeg kan leve med din nåde og jeg kan hvile på ditt Hellige hjerte! Thérèse av Lisieux.

www.ewtn.com
www.ewtn.com

Hva er historien bak hengivenheten til Jesu hellige hjerte?

Grunnlaget ble lagt i kristendommens tidlige historie. Den hellige skrift, og spesielt Det nye testamentet, nevner Guds kjærlighet mange ganger, og hos kirkefedrene er dette også et sentralt tema.

I det ellevte århundre var det vanlig å meditere over Jesu fem sår, og hengivenheten til Jesu hellige hjerte sprang ut av denne meditasjonen. Den hellige Gjertrud den Store av Helfta (1256-1302) hadde på slutten av 1200-tallet visjoner om Jesu kjærlighet som hjalp til å øke forståelsen for Hans hellige hjerte.

Flere århundrer senere, i 1670, feiret den hellige Johannes Eudes den første Jesu hjertefest. Og i 1673 hadde St. Margareta Maria Alacoques en visjon der Jesus fortalte henne om sin kjærlighet til alle mennesker, og der Han ba henne hvile hodet sitt på Hans hjerte som han også hadde latt St. Gjertrud få gjøre. Han ønsket at katolikker skulle motta Den hellige kommunion på den første fredag i måneden, og tilbe Ham i Det hellige sakrament på denne dagen.

Selv om St. Margareta Marias visjon fant sted i 1675, var det altså først i 1856 at pave Pius IX innførte  festen på fredag etter Corpus Christi-oktaven.

Hvorfor brenner Jesu hellige hjerte?

Jesus fortalte Den hellige Margareta Maria: «Mitt hellige hjerte har en så intens kjærlighet til menneskene, og til deg spesielt, at det ikke kan holde på flammene i sitt indre, men må spre dem videre med alle midler.»

St Gjertrud den Store ba slik: «Å Jesu hellige hjerte, det evige livs kilde, Ditt hjerte er et glødende kjærlighetens ildsted. Du er min tilflukt og helligdom.  Å min elskelige og kjærlige Frelser, fortær mitt hjerte med den glødende ild som flammer i ditt hjerte. Øs over min sjel den nåde som strømmer fra Din kjærlighet. Foren mitt hjerte med Ditt. La min vilje føye seg etter din i alle ting. Måtte Din vilje lede alle mine lengsler og gjerninger.»

The picture depicts the Sacred Heart of Jesus on an early 20th century painting (the painter is unknown). It is exhibited in the Greek Catholic Cathedral of Hajdúdorog, Hungary.
The picture depicts the Sacred Heart of Jesus on an early 20th century painting (the painter is unknown). It is exhibited in the Greek Catholic Cathedral of Hajdúdorog, Hungary.

Hva er Jesu hjerte-fredag?

Da Jesus viste seg for den hellige Margareta Maria ga Han 12 løfter som omhandlet Hans hellige hjerte. Det 12. løftet var slik: «I Mitt hjertes umåtelige miskunn lover jeg deg at min allmektige kjærlighet vil gi den endelige utholdenhets nådegave til alle de som tar imot Den hellige kommunion hver første fredag i ni måneder på rad. De vil ikke dø i min unåde, og heller ikke uten å motta De hellige sakramentene. Mitt guddommelige hjerte skal være deres trygge tilflukt i denne siste stund.»

I tillegg til at vi i Kirken feirer Jesu hjertefest hvert år, er det en utbredt tradisjon med andakt til Jesu hellige hjerte og tilbedelse av Det hellige sakrament hver første fredag i måneden.

Den første katolske kirken som ble vigslet i Trondheim etter de mange hundre år med forbud mot katolisisme i Norge, var en kirke viet til Jesu hellige hjerte. Dagens Jesu hjerte-andakt og votivmesse til ære for Jesu hjerte hver første fredag i måneden har altså sitt utspring i det som en gang ble påbegynt av de franske salettinerne som var prester i Jesu hjerte-kirken i Ila i Trondheim. I tillegg må det nevnes at de vietnamesiske katolikkene som kom som flyktninger fra 1970-tallet til 1990 hadde med seg nettopp denne tradisjonen. Derfor synges en hymne til Jesu hellige hjerte på vietnamesisk under Jesu hjerte-andakten hver første fredag i måneden i St. Olav domkirke i Trondheim.

Fra prefasjonen til Jesu hjertefest:

Herre, hellige Fader, vi takker deg ved Jesus Kristus, vår Herre. Løftet opp på korset gav han seg selv for oss i underfull kjærlighet, og lot blod og vann flyte fra sin gjennomborede side. Herfra skulle Kirkens sakramenter strømme, så alle mennesker kunne drages til Frelserens åpne hjerte, og med glede øse av frelsens kilder. Derfor priser vi deg med alle engler og hellige. (Bønnebok for Den katolske kirke, St. Olav forlag)


Av EWTN | Teksten er oversatt og redigert av Eli Åm

Denne siden er en del av EWTN Norge sin presentasjon av Tider og fester i kirkeåret.


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Tidebønner:Se:


Hør:
Jesu Hjerte – En refleksjon
Evangelieforklaringer | Jesu hjerte fest
Preken Høytiden for Jesu Hjerte – p. Egil
Dagens helgen – Jesu hjertefest
Credimus episode 22: Jesu hellige hjerte og takknemlighet


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Inkvisisjonen | Gutta på tur dag 3

Bli med Peder og Johannes på pilgrimstur mot Nidaros. Peder og Johannes har ankommet Granavollen. De har gått i vakkert og velholdt bondelandskap og feiret

Den eukaristiske kongressen i Indianapolis

Den eukaristiske kongressen i Indianapolis Av Courtney Mares Den nasjonale eukaristiske kongressen ble avsluttet søndag med en messe på Indianapolis Lucas Oil Stadium der titusenvis

Mer nyheter

Bidrag etter emne