Skip to content

Pater Arne Marco har ordet

I denne serien snakker p. Arne Marco fritt om temaer som opptar ham. Han har en meget allsidig erfaring gjennom mange år som prest. Den 21. januar 2024 utnevnte biskop Erik Varden, apostolisk administrator av Tromsø stift, p. Arne Marco til geistlig rådgiver for EWTN Norge. P. Arne Marco har det åndelige ansvaret for EWTN Norge. Han har flere ganger i uken evangelieforklaringer i tillegg til å være fast deltaker i programmet «Ukens samtale». P. Arne Marco har lisensiatgrad i dogmatikk.