Skip to content

Askeonsdag

Hvilken betydning har Askeonsdag? 

Pave Benedikt sa om Kirkens feiring av denne dagen: «Askeonsdags liturgi peker på den helt grunnleggende dimensjonen ved Fasten som er hjertets omvendelse til Gud. Askeonsdags ritus har dermed en dobbel betydning: For det første handler den om indre forandring, om omvendelse og bot, og for det andre om menneskets sårbare tilstand, noe som denne dagens ritus får svært tydelig frem, både gjennom ord og handling» 

 

Hva sier Bibelen om Askeonsdag? 

Askeonsdag er ikke omtalt i Bibelen. Men bruken av aske som et religiøst tegn er velkjent i Skriften. Aske ble brukt i jødedommen som et tegn på sorg (Ester 4,3), og som et tegn på anger og bot (Jona 3,6 og Job 42,6). Asken blir derfor et naturlig tegn på menneskelivets forgjengelighet og det å vende seg bort fra synd og til Gud. 

 

Hvor kommer asken som brukes fra? 

Asken lages av palmegrenene som ble brukt på Palmesøndag året før. I Askeonsdags liturgi kommer de troende frem for å få tegnet askekors på pannen. 

 

Må man være katolikk for å motta askekorset? 

Praksisen der presten tegner askekorset på den troendes panne og sier «Kom ihu, menneske, at du er støv og skal vende tilbake til støv», er ikke bare en katolsk tradisjon. Enkelte andre kirkesamfunn i Vesten har denne tradisjonen, som for eksempel anglikanerne. 

Siden dette ikke er et sakrament i Den katolske kirke, kan også ikke-katolikker delta. Disse bør imidlertid ha respekt for katolsk tro og praksis. 

 

Hva betyr Askeonsdag? 

 

«Med ordene: ‘Vend om og tro på Evangeliet’ og ‘Kom ihu, menneske, at du er støv og skal vende tilbake til støv’, hjelper Askeonsdags ritus oss til å forstå at de 40 dagene med forberedelse til Påsken er en nådens tid»… «Med askekorset tegnet på pannen fornyer vi vårt ønske om å følge Jesus, om å la oss selv bli forvandlet av Påskemysteriet og overvinne det onde for å gjøre godt. Vi lar vårt gamle jeg som var lenket til synd, dø og gi plass til vår ‘nye natur’ som er forvandlet ved Guds Nåde.» (Pave Benedikt XVI på Askeonsdag 2010) 

 

Denne teksten er en del av EWTN Norge sin presentasjon av tider og fester i kirkeåret.
Av EWTN | Teksten er oversatt og redigert av Eli Åm


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Tidebønner Askeonsdag:
Laudes | Askeonsdag
Vesper | Askeonsdag
Matutin lesning 2 | Askeonsdag

Podkaster Askeonsdag:
Pater Arne Marco har ordet | Askeonsdag
Preken 2022 | Askeonsdag | Biskop Erik Varden O.C.S.O.
Askeonsdagsandakt med dom Alois
Bibellesning gjennom fastetiden | Askeonsdag
Om askeonsdag og fastetiden med p. Reidar
Om askeonsdag
Hverdagsfrø katekese | Askeonsdag

Videoer om askeonsdag:

Last ned: Fastetiden

Last ned: 2023 Lenten Meditations eBook

Last nes: Korsveiandakt – EWTN Norge

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Gänswein in His Own Words

Gänswein in His Own Words  Archbishop Georg Gänswein was Pope Benedict XVI’s private secretary for 19 years. Hardly anyone came as close to the Pope

Mer nyheter

Bidrag etter emne