Skip to content

Forklarelsen på berget

Forklarelsen på berget

Jesu forklarelse (transfigurasjon, av latin) er en av de viktigste begivenhetene i Hans liv på jorden. Han tok tre av apostlene, Peter, Jakob og Johannes med seg opp til toppen av et fjell for å be. Mens de ba, forandret han utseende og klærne ble «skinnende hvite». I det samme viste Moses og Elia seg, og talte med Herren om Hans kommende død. Det kom en sky og skygget over dem alle, og Gud Faderens røst lød: «Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham!» (Luk 9, 34) Kirken feirer Forklarelsen på berget den 6. august.

Hvorfor skjedde dette?

Ifølge Thomas Aquinas skjedde forklarelsen for at den guddommelige herlighet som var Jesus til del, skulle stråle et kort øyeblikk gjennom hans menneskelige kropp. Dette så de tre disiplene kunne fornemme den evige salighet med tanke på forfølgelsene som skulle komme.

Hva betyr «transfigurasjon»?

Latin: Transfiguratio betegner omskapelse, gjerne til noe vakrere. I denne sammenheng er det Herrens forvandling fra den dødelige kroppen Han skulle lide og dø med, til den herliggjorte kroppen Han skulle gjenoppstå i.

Når skjedde Forklarelsen?

Denne begivenheten fant sted omtrent en uke etter at jesus og disiplene dro til Cæsarea Philippi, som er stedet der Peter erklærte at Jesus var «Guds Messias». (Luk 9,20) Når det gjelder tidslinjen i evangeliefortellingene, sier Den katolske kirkes katekisme: «Dåpen finner sted på terskelen til det offentlige virke; forklarelsen på terskelen til påsken.»

Det skjedde ikke umiddelbart før Jesu lidelse og død, men det ser ut til å ha vært mot slutten av Hans offentlige virke.

Hvor skjedde det?

Selv om Evangeliene bare bruker den generelle betegnelsen «fjellet», var det ifølge tradisjonen på fjellet Tabor at forklarelsen fant sted. Ikke så langt fra Nasaret, hvor et fransiskanerkloster i dag markerer stedet, og der det tidligere har vært kirker fra det 4. århundret.

Hvem var vitner til forklarelsen?

Det var apostlene Peter, Jakob og Johannes som ble valgt av Jesus til å være vitner.

Vi må ikke se forklarelsens mysterium atskilt fra veien Jesus følger. Han har nå hele sin oppmerksomhet rettet mot oppfyllelsen av oppdraget, og Han vet for visst at for å nå frem til Oppstandelsen, må Han gjennomleve lidelsen og døden på Korset.  Han har snakket åpent om dette til disiplene sine, men de forsto ikke. Tvert imot, de stilte seg avvisende til det Jesus sa om sin forestående død. Dette var fordi de ikke hadde «tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil» (Matt 16,23) Pave Benedikt XVI

Garcia Fernandes (–1565)
Transfiguration of Jesus Christ

Hvilken betydning har det at Moses og Elia viste seg under Forklarelsen?

I Matteusevangeliet 5,17 sier Jesus: «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.» Loven og profetene er de to viktigste aspektene ved Den gamle pakt. Moses representerer loven, og Elia representerer profetene.

Var Den hellige ånd til stede ved Forklarelsen?

Ja, alle de tre Personene i Den hellige treenighet var til stede. Den hellige Thomas Aquinas sa:

«Den hellige treenighet viste seg: Faderen i stemmen, Sønnen i mennesket og Ånden i skyen som senket seg over dem.»

 Hvor i Bibelen finner vi fortellingen om Forklarelsen på berget?

Alle de tre synoptiske evangeliene har denne fortellingen. (Matt 17,1-8; Mark 9,2-8 og Luk 9,28-36)

Evangelisten Lukas forteller:
Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. Med ett sto det to menn og snakket med ham; det var Moses og Elia. De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus: «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia» – han visste ikke selv hva han sa. Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt.  Det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham!» Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett.

«Vi som er pilegrimer her på jorden står nær den forklarede Jesus når vi fordyper oss i det himmelske gjennom bønn og feiring av de guddommelige mysterier. Men akkurat som disiplene må vi komme ned fra Tabor og delta i det daglige livet der mye av det som skjer er en utfordring for vår tro. På fjellet fikk vi se, på livets veier blir vi bedt om utrettelig å forkynne Evangeliet som opplyser og styrer vår ferd som troende.» Pave Johannes II

Den katolske kirkes katekisme §568 sier:

«Kristi forklarelse har til hensikt å styrke apostlenes tro med tanke på lidelsen: oppstigningen opp på et «høyt fjell» forbereder til oppstigningen på Golgata. Kristus, Kirkens hode, viser hva Hans legeme inneslutter og utstråler i sakramentene: «håpet om herligheten» (Kol 1,27).

Hvorfor feirer vi Forklarelsen på berget den 6. august?

Både i Den romersk-katolske kirken og i Østkirken har det vært tradisjon å feire forklarelsen den 6. august. I 1456, da spenningene mellom det kristne Europa og Det ottomanske riket var på sitt høyeste, vant kristenheten et avgjørende slag ved Beograd som forsinket videre framrykking fra ottomansk side med 70 år.

Nyheten om denne seieren nådde Roma den 6. august 1456. Som en takksigelse bestemte pave Callistus III at denne dagen skulle vies til feiringen av Forklarelsen på Berget.

Av EWTN | Teksten er oversatt og redigert av Eli Åm

Denne teksten er en del av EWTN-Norge sin presentasjon av fester og kirkeårets tider


Tidebønner
Laudes – Festen for Herrens forklarelse
Vesper – Festen for Herrens forklarelse
Matutin lesning 2 – Festen for Herrens forklarelse

Hør
Forklarelsen | Hverdagsfrø for små helter
Refleksjon rosenkrans – 4. Lysets mysterier | Forklarelsen


 

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

 

 

 

 

 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Pater Ellert Dahl er død

Av sr. Anne Bente Hadland Pater Ellert Dahl er død, 96 år gammel etter 70 år i Dominikanerordenen. Han var den eldste av brødrene i

Mer nyheter

Bidrag etter emne