Skip to content

Den nasjonale Olsokfeiringen | Torsdag 27.juli

Vi dekker det som skjer i Trondheim under den nasjonale olsokfeiringen. Følg med på våre nettsider for programmet for de ulike dagene

Torsdag 27. juli
17.00   Ankomst pilegrimer NUK
17.00   Skriftemål
18.00   Åpningsmesse i St. Olav domkirke, Trondheim
19.30   Tilbud om kveldsmat
20.00  Boklansering “Å finne sammen – Politiske innspill” av biskop Erik Varden OCSO     En samtale mellom Kristine Dingstad og biskop Erik Varden


EWTN Norge sender katolsk TV 24-7. For å kunne forsette med det er vi avhengig av din hjelp. Trykk her for å støtte vårt arbeid


https://www.youtube.com/watch?v=p5VbLgD_xzc


EWTN Norge sender katolsk TV 24-7. For å kunne forsette med det er vi avhengig av din hjelp. Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne