Skip to content

Den hellige Birgitta av Sverige

Den Hellige Birgitta av Sverige. Her avbildet på et alterskap i Salems kyrka i Södermanland i Sverige. Kilde: Wikimedia Commons

Den hellige Birgitta av Sverige

Av Eli Åm

Den 23. juli feirer Kirken festdagen til den hellige Birgitta av Sverige, også kjent som den hellige Birgitta av Vadstena. Hun levde at langt og fruktbart liv, og oppfostret en stor familie før hun grunnla en religiøs orden. Hun mottok mange åpenbaringer der Kristus talte til henne.

Birgitta ble født i Sverige i 1303 som datter av Birger Persson, landshøvding og landsdommer i Uppland, og Ingeborg Bengtsdotter. Helt fra hun var barn, var hun sterkt opptatt av Jesu lidelse. Da hun bare var ti år gammel, fortelles det at hun fikk en visjon av Jesus på korset og hørte ham si: «Se på meg, min datter.» «Hvem har behandlet deg slik?» ropte lille Birgitta. Jesus svarte: «De som forakter meg og avviser min kjærlighet til dem.»  Fra det øyeblikket ble Birgitta opptatt av å hindre at noen skulle komme til å krenke Jesus.

Da hun var 14 år gammel, giftet Birgitta seg med en 18 år gammel mann ved navn Ulf. I likhet med Birgitta hadde Ulf satt seg fore å tjene Gud. De levde i avholdenhet de første årene, og siden fikk de åtte barn, hvorav ett var den hellige Katarina av Sverige. Birgitta og Ulf tjente også ved det svenske hoffet, Birgitta som dronningens personlige tjenestepike og etter hvert overhoffmesterinne. Hun gjorde det hun kunne for å hjelpe kong Magnus og dronning Blanche til et bedre og frommere liv, men for det meste lyttet de ikke til henne.

Ekteparet dro på pilegrimsferd til St. Olavs grav i Trondheim og til apostelen Jakobs grav i Santiago de Compostela. Reisen til Santiago gjorde et sterkt inntrykk, og de to bestemte seg for å leve et liv i avholdenhet og bønn. De besøkte Alvastra cistercienserkloster i Sverige, hvor Ulf ble syk og døde i 1344. Birgitta fortsatte å bo i klosteret, hun la fra seg sine fornemme klær og levde som en fattig nonne. Her fikk hun en serie av åpenbaringer som i nedskrevet tilstand regnes som et høydepunkt i svensk middelalderlitteratur.

I 1349 reiste hun sammen med datteren Katarina for å få en klosterregel som hun hadde mottatt i et syn, godkjent av paven. Dette fikk hun, og i 1370 ga pave Urban henne rett til å grunnlegge Birgittinerordenen og bygge et kloster Vadstena. Mens hun var i Roma arbeidet hun for å få paven til å vende tilbake fra Avignon. Sammen med følget sitt leide hun seg inn i et hus på Piazza Farnese, hvor rommet hennes fortsatt er intakt, med hennes hofteben i et relikvieskrin.

Senere flyttet hun til Roma for godt, hvor hun fortsatte å motta åpenbaringer. De ble nedskrevet på latin av hennes sekretær, den spanske biskopen Alfons av Jaén som hadde sluttet seg til henne.

Kort tid før hun døde, dro Birgitta på pilegrimsreise til Det hellige land. Ved helligdommene der fikk hun åpenbaringer av hva Jesus hadde sagt og gjort på hvert sted.

Birgitta døde i Roma 23. juli 1373 i Casa di Sta Brigida som i dag er kloster for birgittasøstre av Elisabeth Hesselblads gren. Hun ble erklært helgen av pave Bonifatius IX i 1391. Navnet hennes står oppført i Martyrologium Romanum. Hun ble som andre helgener ikke helligkåret for sine åpenbaringers, men for sine dyders skyld. Den hellige Birgittas attributter i kunsten er bok, pilegrimsstav, hjerte og kors.

Pave Johannes Paul II utropte Birgitta til skytshelgen for Europa i 1999, sammen med Katarina av Siena og Edith Stein, ved siden av Benedikt av Nursia og Kyrillos og Methodius, som var det fra før.

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Evangelieforklaringer | Den hellige Birgitta

Evangelieforklaringer med pater Arne Marco.Velkommen til “Evangelieforklaringer med pater Arne Marco”, hvor vi tar utgangspunkt i dagens evangelietekst. Stemme: P. Arne Marco Kirsebom.Regi og produsent:

Mer nyheter

Bidrag etter emne