Skip to content

Den hellige Josef

Den hellige Josef

Hvorfor feirer vi høytiden for den hellige Josef?

I sin apostoliske formaning Redemtoris Custos utdyper pave Johannes Paul II et utsagn av pave Leo XIII som berører Maria og Josefs kall når det gjaldt inkarnasjonen av det Evige Ord: «Dette er mysteriet som Josef tok del i på en måte ingen andre mennesker enn Maria gjorde, Mor til Ordet inkarnert. Han delte dette med henne, han tok del i den samme frelsesbegivenheten, han beskyttet denne kjærligheten fra vår Evige Far som ga oss ‘rett til å være hans barn ved Jesus Kristus’» (Ef 1,5)

Og videre: «Maria var Herrens ydmyke tjener, bestemt fra evighet til oppgaven å være Guds Mor. Josef var den Gud valgte til å våke over Herrens fødsel, den som hadde ansvar for beskyttelse når Guds Sønn skulle komme til verden, i henhold til Guddommelig bestemmelse og menneskelige lover» (Redemtoris Custos, 8).

Kirken ærer derfor den hellige Josef den 19. mars, for hans trofasthet mot Gud, og for hans kall som Frelserens vokter.

Hvis du vil komme nær Kristus, sier jeg til deg ‘ite ad Ioseph’: Gå til Josef» (Pius XII).

Hva sier bibelen om Josef?
Det ville ikke være rettferdig å vurdere Josefs betydning ut fra antallet ord som er brukt om ham i Bibelen. Som så ofte er i Den hellige skrift, kan noen få setninger si mer enn det vi er i stand til å fatte gjennom et helt livs studier og refleksjon. Bibelen gir oss ikke noe utfyllende bilde av helgenen. Det samme gjelder for Kristus og Hans Mor, vi får ikke mange biografiske detaljer. Skriften forteller oss likevel alt vi trenger å vite om den hellige Josef, og om oppgaven han ble gitt i frelsesplanen.

Her er de viktigste forholdene ved livet til Josef som fremstår som historiske sannheter i Bibelen.

  1. Josef var gift med Maria
  2. Josef ble regnet som Jesu far
  3. Josef hadde en fars rettigheter i forhold til barnet Jesus
  4. Josef var en rettskaffen mann

«Den hellige Josef. Ingen kan elske Jesus og Maria uten å elske den hellige Patriarken». (St. Josemaria Escrivà)

Hva kan vi lære av Josef?
Vi lærer noe om det å tro når vi ser hvor uforbeholdent han trodde på engelens budskap

Matteusevangeliet forteller:
Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria var lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved Den hellige ånd. Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet.  Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.»  Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Gud med oss. Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham og tok henne hjem til seg som sin kone og levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn. Og han ga ham navnet Jesus. (Matt 1,18-25)

Vi lærer noe om mot i fortellingen om flukten til Egypt:
Da de var dratt bort, viste Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa: «Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor og flykt til Egypt, og bli der til jeg sier fra! For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det.» Han sto da opp, tok barnet og moren med seg og dro samme natt av sted til Egypt. Der ble han til Herodes var død. Slik skulle det ordet oppfylles som Herren har talt gjennom profeten: Fra Egypt kalte jeg min sønn. (Matteus 2,13-15)

Vi lærer noe om det å være lydig. Den hellige Josef var lydig mot Herren, også under prøvelse og fare.

«Hvis noen leter forgjeves etter en læremester i bønn, la ham ta den herlige og hellige Josef som sitt forbilde, da vil han ikke fare vill.» (St. Bernadette Soubirous)

Hva er spesielt med Josef?
Av alle menn som noen gang har levd og skal leve, valgte Vår evige Far Josef til å bli Sønnens jordiske far. Dette var nødvendig for at den Guddommelige plan skulle gå i oppfyllelse. Denne planen var ikke nødvendigvis den eneste måten Gud kunne redde verden på, men det var den han valgte. Vår respekt for Josef må bunne i det at han ble valgt av Gud og at han var villig til å følge Guds plan.

«Du kan gå til Josef med full tillit, for jeg kan ikke huske noen gang å ha bedt den hellige Josef forgjeves om noe». (Padre Pio)

Hva er den hellige Josef vernehelgen for?
Han er vernehelgen for Den universelle kirken, ufødte barn, familier, fedre, immigranter, sosial rettferdighet, snekkere, de som søker arbeid, eiendomsmeglere og en lykkelig død.

Hans største patronat er likevel Den universelle kirken, et embete vi kan si begynte med Den hellige familie i Nasaret og deres lille felleskap. Akkurat som han den gang voktet barnet Jesus, fortsetter han i dag å beskytte den mystiske Jesus, som er Kirken.

Hvordan tjente Josef Gud?
Josef sviktet aldri, han var alltid lydig overfor Guds befalinger. Da engelen sa til Josef at han ikke skulle være redd for å ta Maria hjem til seg som sin kone, adlød han. Da han ble advart og bedt om å ta med seg Maria og barnet og flykte til Egypt, adlød han igjen. Han fortsatte å forsørge og ta vare på dem, også når faren truet. Selv om han ikke var Jesu kjødelige far, var han en hengiven far for Det inkarnerte ordet, som tok Den himmelske faderens plass på jorden.

«Som avslutning på alle fortellinger der Josef spiller en rolle, forteller Evangeliet oss at han står opp, tar med seg barnet og moren, og gjør det Gud befaler.» (Pave Frans)

Hvorfor er Den hellige Josef vernehelgen for en lykkelig død?
Da han døde, kan vi regne med at han var sammen med Jesus og Maria. Det finnes ingen større gave enn å ha Vår Herre og Hans Mor ved sin side i dødens time. St. Alfonse Liguori sa:

«Fordi vi alle skal dø, bør vi vise en spesiell hengivenhet overfor Josef, og be ham hjelpe oss til en lykkelig død.

Den katolske kirkes katekisme §1014 sier:
«Kirken oppfordrer oss til å forberede oss på vår dødsstund (‘Fra en brå og uventet død, fri oss, Herre’, fra det eldgamle Allehelgenslitaniet), til å be Guds Mor gå i forbønn for oss ‘i vår dødstime’ (‘Ave Maria’), og til å søke tilflukt hos den hellige Josef, vernehelgen for en god død.»

Hvorfor er Josef en sovende helgen?
Josef mottok to viktige budskap fra Guds engel i drømme. Ifølge katolsk folketradisjon, særlig i Latin-Amerika og på Filippinene, kan den sovende Josef hjelpe oss når vi har et problem eller en spesiell bønn til Herren. Man skriver det på en lapp, og legger den under en liten statue av den sovende Josef. Pave Frans har eid en slik statue i mange år, og han har fortalt at han føler seg trygg på at den hellige Josef tar seg av hans intensjon mens han selv sover.

Hvem var Jesu far?
Gud Fader er Far til Det evige Ord, som ble menneske og tok bolig iblant oss (Joh 1, 14). På samme tid var Josef hans far på jorden, eller «fosterfar», eller far i henhold til Israels lover. I skriften omtales Jesus ganske enkelt som tømmermannens sønn, og Josef som Hans far, som er det han var, sett bort fra det biologiske. Denne far og sønn-relasjonen er det som sikret at Jesus ble rettmessig arvtager til det Davidiske kongedømmet. Som jordisk far sørget Josef for Ham, beskyttet Ham og lærte Ham etter hvert tømmermannens fag.

Lukasevangeliet forteller at Jesus var lydig mot Maria og Josef. Den katolske kirkes katekisme §532 sier:
«Jesu lydighet mot sin mor og sin far etter loven oppfyller fullt ut det fjerde bud. Den er her nede bilde på Hans lydighet som Sønn mot sin himmelske Far. Jesu daglige lydighet mot Josef og Maria er et forvarsel og en foregripelse av hans lydighet skjærtorsdag: ‘Ikke min vilje …’ (Luk 22,42). Kristi lydighet i det skjulte livs hverdag innevarslet allerede gjenreisningen av det som Adams ulydighet hadde lagt øde.»

Var Maria og Josef gift?
I henhold til den jødiske ordningen med arrangerte ekteskap og den rabbinske loven var de trolovet. Selv om kvinnen ikke flyttet hjem til mannen med en gang, var et barn som ble unnfanget i denne tiden hans. Dette var opphavet til Josefs tvil, som engelen viste ham veien ut av.

I Matteusevangeliet leser vi:
Hans mor Maria var lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved Den hellige ånd.  Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet.  Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den hellige ånd.  Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» (Matt1,18b-21):

Hvor gammel var Jesus da Josef døde? 
Dette vet vi ikke, siden bibelen ikke sier noe om det. Det vi vet er at han døde etter gjenfinningen av tolvåringen Jesus i tempelet og begynnelsen av Jesu offentlige virke. Vi vet med andre ord at Josef døde da Jesus var et sted mellom 12 og 30 år.

Hvor mye eldre var Josef enn Maria?
Det står ikke noe i bibelen om aldersforskjellen mellom de to, og Kirkens tradisjon sier heller ikke noe om dette. Det har vært en økende tendens blant helgener og paver til å se ham som en ung mann, rundt 20 år, det den jødiske tradisjonen regnet som normal alder for å inngå ekteskap. Det vil si at han var fem til seks år eldre enn Maria.

Året 2021 – Josefs år i Den katolske kirke
150-årsjubileet for pave Pius IX’s utnevnelse av Den hellige Josef til Den universelle kirkens Beskytter ble markert og feiret med et år tilegnet ham.

«Den hellige Josef var en stor ånd. Han er stor i tro, ikke fordi han taler med egne ord, men fremfor alt fordi han lytter til Den levende Guds ord. Han lytter i stillhet. Og hjertet hans er alltid innstilt på å ta imot Sannheten i Den levende Guds ord.» (Den hellige pave Johannes Paul II)

Av EWTN | Teksten er oversatt og redigert av Eli Åm
Denne teksten er en del av EWTN Norge sin presentasjon av tider og fester i kirkeåret.

Gratis ebook:
Prayers to Saint Joseph 2023

Tidebønner om den hellige Josef
Laudes – Høytiden for Den hellige Josef, Jomfru Marias brudgom
Vesper – Høytiden for Den hellige Josef, Jomfru Marias brudgom
Matutin lesning 2 | Den hellige Josef, Jomfru Marias brudgom

Hør podkaster om den hellige Josef:
Bli kjent med denne hellige Josef
Credimus episode 17: Josef
Credimus episode 33: Pave Frans og hellige Josef.
Karmels hage episode 2: Den hellige familie Maria og Josef
Karmels hage 10: St Josef
Miniserie: Hvem er St. Josef, egentlig? (del 1)
Miniserie: Hvem er St. Josef, egentlig? (del 2)
Miniserie: Hvem er St. Josef, egentlig? (del 3)

Pave Frans onsdagskatekeser om hellige Josef
Katekese pave Frans – Josef: 1. Den hellige Josef og hans miljø
Katekese pave Frans – Josef: 2. Josef i frelseshistorien
Katekese pave Frans – Josef: 3. Josef, Marias rettskafne mann
Katekese pave Frans – Josef: 4. Josef, en stillhetens mann

Videoer om hellige Josef

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=fEWgL4fkxmg[/embedyt]

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne