Skip to content

Katolske nyheter uke 35

Nyheter uke 35

Katolsk nyheter kommer hver fredag på EWTN.no. Sakene er redigert av sr. Anne Bente Hadland. Send oss gjerne tips om store og små nyheter på epost post@ewtn.no.

Det har vært flere jubileer hos ordenssøstre i Den katolske kirke i Norge den senere tid:

Karmel kloster feiret den 23. august 25 årsjubileum for innvielsen av klosteret og klosterkirken, Totus Tuus, i Tromsø.

Den 28. august feiret Birgittasøstrene i Trondheim 25. årsjubileum for etableringen av deres klosterfellesskap på Heimdal, så etterhvert på Tiller.

Se prekenen til biskop Erik Varden i forbindelse med høymessen 28. august.

Og den 20. august ble det feiret dobbeltjubileum hos St. Josephsøstrene på Grefsen i Oslo, hvor sr. Andrea Kamphoff og sr. Valborg Osterhus begge kunne feire 70 års løftejubileum.

Foto: https://www.stjoseph.no/

St. Josephsøstrene hadde enda en grunn til å feire da Fredrikstad kommune inviterte til dåp av en av byfergene. Fredrikstad kommune oppkaller byfergene etter kvinner som har bidratt positivt til byens liv. St. Josephsøster Marcina er en av dem. Hun var jordmor på søstrenes sykehus i Fredrikstad i 40 år, og den nye byfergen bærer navnet «Go’hjerta Marcina». St. Josephsøstrene var æresgjester under dåpen, og det er en stor og velfortjent heder, ikke bare til sr. Marcina, men til St. Josephsøstrene og deres storartede innsats på så mange områder.
Les mer:
https://www.katolsk.no/nyheter/2023/08/oppkalte-ny-byferge-etter-st-josephsoster

Ordensliv i Finland

Og når vi snakker om ordensliv: I Finland avla en dominikanerbroder, br. Gregorius Pehrman, evige løfter den 27. august. Det er første gang siden reformasjonen at noen har avlagt katolske klosterløfter i Finland, og broder Gregorius er den tredje finne som har avlagt løfter i Dominikanerordenen siden ordenens gjenkomst i Finland i 1949.

Foto: https://www.op.org/

Produktiv biskop

Trondheim stift har en meget produktiv biskop. I sommer ble biskop Vardens bok «Å finne sammen – politiske innspill», lansert under olsok, utgitt på St. Olav forlag. I oktober kommer han med enda en bok, denne gang om kyskhet: Chastity, Reconciliation of the senses, heter den, og kommer på biskopens engelske forlag, Bloomsbury. Og så har biskopen lansert sitt eget øl! «Magnus» heter det, og ble til i et samarbeide blant andre med E.C.Dahls bryggeri i Trondheim.

Foto: Anne Reisch

Les mer:
https://www.trondheimstift.no/2023/08/biskop-erik-lanserer-nytt-ol/

EWTN Live med biskop Erik Varden

Biskop Erik deltok torsdag 31. august i programmet EWTN Live med fr. Mitch Pacwa SJ. I programmet snakker biskopen om sin vei til troen og evangelisering i Trondheim stift.

 

Mgr. Berislav Grgić har uttjent sin tid som biskop-prelat av Tromsø stift

I nuntius erkebiskop Julio Murats’ fravær kunngjør mgr. Giuseppe Commissio, nuntiaturets sekretær, at pave Frans har akseptert mgr. Berislav Grgić’, biskop-prelat av Tromsø, søknad om avskjed i henhold til can. 401 § 2. Den hellige far har utnevnt mgr. Erik Varden, biskop-prelat av Trondheim, til apostolisk administrator sede vacante av Tromsø stift.

Mgr. Grgić er biskop-prelat av Tromsø stift siden 2008. Han er 63 år gammel.

Avskjedsbudskap fra biskop Grgić
Min helse er ikke lenger bra, dette er grunnen at jeg personlig har bedt pave Frans om å bli løst fra mine oppgaver som biskop-prelat av Tromsø katolske stift.

Les hele avskjedsbudskap fra biskop Grgić her
https://www.ewtn.no/avskjedsbudskap-fra-biskop-grgic/

Pave Frans

Pave Frans får iblant overskrifter selv hos oss. Det skjedde sist da han kunngjorde at han kommer med et tillegg til ensyklikaen «Laudato Si», hans «klima-ensyklika» fra 2015. Oppdateringen skal, ifølge Vatikanets pressekontor, fokusere på aktuelle problemstillinger som ekstremvær.

Foto: Pave Frans i en video om Laudato Si’ 24. mai 2021. | Skjermbilde

Paven fikk også overskrifter, og faktisk også litt pepper, for uttalelsene han kom med i et video-møte med katolsk ungdom i Russland. Der oppfordret han dem blant annet til å se til «Peter den store og Katarina den andre og det store og opplyste russiske imperiet». Men deres tid var ingen god tid for katolikker i Russland, for å si det forsiktig, og det var heller ikke en lysende tid for mennesker i det som nå er Ukraina. Vatikanets pressekontor drev brannslukking og insisterte på at paven først og fremst ville oppmuntre ungdommene til å tenke stort om det positive i deres russiske arv og at det ikke var ment som en hyldest til imperialisme og ekstrem russisk nasjonalisme, som det lett kunne tolkes som.
Les mer:
https://www.pillarcatholic.com/p/why-a-ukrainian-catholic-leader-criticized

Paven til Mongolia

Både pave Frans og hans forgjengere, Johannes Paul II og Benedikt XVI, var ivrige etter å besøke Russland, men det har til denne dag ikke vært mulig. Heller ikke Kina, for øvrig.

Men torsdag 31. august dro pave Frans til Mongolia. Et land som har nettopp Russland og Kina som mektige naboer, Der skal han være i fem dager. Et stort land, men med den laveste befolkningstettheten i verden. 30 millioner sauer, 3 millioner innbyggere og bare 1450 katolikker. Mange er nomader. Her tar pave Frans virkelig seg selv på ordet og drar til periferien!

Foto: Colm Flynn – EWTN

Paven innleder i dag et pastoralt besøk i et land hvor også Kirken er ung – rent formelt ble Den katolske kirke opprettet i landet så sent som i 1991. Men hva gjør han der? Han er den første pave i Kirkens historie som setter sine ben i dette landet. Rent pastoralt sett så viser det pavens pasjon for periferiene: størrelsen betyr ingenting, det er menneskenes liv og deres erfaringer som spiller en rolle.

Besøket er pastoralt, først og fremst, men som alle pavelige reiser og besøk, har det også politiske og diplomatiske dimensjoner.

For eksempel er det vanskelig for misjonærer å få visum til landet, kanskje kan besøket hans ha en funksjon i den sammenhengen?


Og så er det som den amerikanske vatikanisten, John Allen, sier i en kommentar: Paven kan bare drømme om å komme til Kina eller Russland, men i Mongolia får han en scene han kan henvende seg fra. Når han tas imot i presidentpalasset, vil han også tale til det diplomatiske korps hvor både Kina, Russland og Nord-Korea vil være representert. Kreml følger besøket med stor interesse, sies det, og fra Hong Kong kommer den nyutnevnte kardinalen og biskopen Stephen Chow med en delegasjon for å følge besøket.

Samtidig med pavens besøk innskjerper Kina trosutøvelsen for både kristne og buddhister. Det rammer ikke bare troende i Kina, men også i Tibet og det indre Mongolia. Religiøse symboler skal ikke vises offentlig, og forkynnelse skal bære preg av sosialistiske grunnverdier. Vatikanets forhold til Kina er mer enn komplisert. Mongolia på sin side har Kina som viktig handelspartner. Søndag skal paven delta på et interreligiøst møte i landets hovedstad hvor dette muligens blir tema.

Som alle pavelige besøk, er også dette primært pastoralt og henvendt til landets lille katolske skare, men de diplomatiske, religiøse og politiske ringvirkningene kan være store. Vel verdt å følge dette besøket nøye.
Les mer:
https://de.catholicnewsagency.com/news/13915/was-bedeutet-papstreise-in-mongolei-fur-vatikanische-beziehungen-zu-russland-und-china

John Allens kommentar:

Helt til slutt:

Kunstig intelligens eller AI får stadig større oppmerksomhet. Og med rette. Det møtes både med frykt og entusiasme.

Kunstig intelligens har også nådd kirkelige sirkler. Alle som har utfordret ChatGPT på katolske emner, vet at kunstig intelligens har sine begrensninger. Ikke alle utgaver har et like godt grunnlag for å gi oss gode svar på kirkelige spørsmål.

Dette vil Magisterium AI rette på. Forskjellen mellom for eksempel Magisterium AI og ChatGPT, er at Magisterium AI blir trent ved hjelp av kirkelige dokumenter og vil forhåpentligvis bli et nyttig og effektivt redskap for de av oss som befatter seg med kirken og kirkelige spørsmål – det være om man enten bare er nysgjerrig på Kirken, eller er student, eller kanskje til og med journalist (det er lov å håpe!) på jakt etter etterrettelig kunnskap.

Magisterium AI kan gi svar på 10 forskjellige språk, og er i bruk i mer enn 125 land. For å vite mer, sjekk Magisterium AI på magisterium.com.
Les mer:
https://cruxnow.com/interviews/2023/08/new-magisterium-ai-adds-ecclesial-twist-to-artificial-intelligence


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

‘Reminders’ About Ukraine

COMMENTARY: Ukraine’s religious leaders and the faith of its people have been essential in sustaining that hard-pressed country’s Davidic struggle against the Russian Goliath.

Mer nyheter

Bidrag etter emne