Skip to content

Jomfrufødselsens mirakel

Jomfrufødselsens mirakel
Av Peder Josef Foss

I juletiden gleder Kirken seg over Lyset som er kommet til verden (Joh 1,9), over at Gud, som på mange og mangfoldige vis talte til menneskene i fordums tid, i disse siste dager har talt sitt endelige Ord ved å sende oss sin Sønn og sin herlighets avglans, Jesus Kristus (Heb 1,1-3). Han, den nye Adam, skal ved sitt fødsel føde til nytt liv de mennesker som den første Adam førte inn i mørkets og dødens skygge (Luk 1,79).

Men på samme måte som Evas ulydighet gikk forut for Adams fall, gikk den nye Evas lydighet forut for den nye Adams triumf. «Den knute som Evas ulydighet hadde knyttet, ble løst ved Marias lydighet; det som jomfruen Eva bandt ved sin vantro, det løste Jomfru Maria ved sin tro.» (Den katolske kirkes katekisme, nr. 494). Når hun føder sin Sønn føder hun Han som er Oppstandelsen og Livet (Joh 11,25). Slik Adam er menneskeslektens far etter naturen, er Kristus forfatter av dens forløsning i nådens og herlighetens ordner,[1] og Maria blir, ved å føde Ham, Mor til alle som ved dåpen ble født på ny til overnaturlig liv i Den Hellige Ånd.

Straffen for Evas ulydighet var at hun skulle føde sine barn med smerte: «Tungt vil jeg gjøre ditt strev når du er med barn, med smerte skal du føde» (1 Mos 3,17). Maria, uberørt av arvesyndens plett, skulle føde uten smerte og uten skade på sin jomfruelighet – «Kristi fødsel hadde nemlig “ikke krenket, men stadfestet hennes jomfruenhet”.» (KKK nr. 499). Hellige Bernard av Clairvaux sier:

I vår salige Herres fødsel må to ting betraktes, to ting som både er overmåte forskjellige og overmåte underfulle. Barnet som er født er Gud, Moren som fødte Ham er en Jomfru, og hennes fødsel er uten smerte.[2]

Hellige Johannes av Damaskus sier:

Han som ble født bevarte hennes jomfruelige integritet og passerte gjennom henne uten å åpne henne – ‘Herren sa til meg: Denne porten skal være lukket. Den skal ikke åpnes, og ingen må komme inn gjennom den. Herren, Israels Gud, har gått inn gjennom porten, derfor skal den være lukket.’ (Es 44,2)[3]

Og Den romerske katekisme:

Nettopp som solens stråler gjennomtrenger uten på noe vis å knuse eller skade solid glass, slik, men på mer opphøyd vis kom Jesus Kristus ut fra sin mors liv uten å skade hennes moderlige jomfruelighet.[4]

Jomfrufødselens mirakel er altså ikke bare det at Jomfruen føder; selve fødselen er mirakuløs i at den verken krenker eller skader Moren på noe vis – i glede viste hun frem «for hyrder og vismenn sin førstefødte Sønn, som ikke hadde krenket, men stadfestet hennes jomfruelige renhet.»[5]

Herren gjorde dette underet av nidkjærhet for sin paktsarks hellighet. Han som kom for å helbrede kom ikke til å såre sin egen Mor. Jomfrufødselen beviser nok en gang hvor høyt Jesus elsker sin salige Mor Maria og, dermed, de som blir hennes barn ved tro. Det lar oss blande våre røster med englenes julesang, fylt med desto større glede og hengivenhet.

Ezechielis porta clausa pertransitur
Unde lux est orta salus invenitur

Gaudete, gaudete Christus est natus
Ex Maria virgine gaudete
Gaudete, gaudete Christus est natus
Ex Maria virgine gaudete![6]

Esekiels lukkede port er gjennomkrysset
Derfra er Lyset utgått, funnet er forløsning 

Gled dere, gled dere, Kristus er født
Av Jomfru Maria, gled dere!
Gled dere, gled dere, Kristus er født
Av Jomfru Maria, gled dere!

 

[1] Den romerske katekisme, Artikkel III, ‘født av Jomfru Maria’

[2] St. Bernard av Clairvaux, Sermons of St. Bernard on Advent and Christmas, 1909, London: R & T. Washbourne, nettversjon: https://archive.org/details/sermonsofstberna00bernuoft/, s. 115.

[3] St. Johannes av Damaskus, An Exposition on the Orthodox Faith, New Advent, bok IV, kap. 14. Nettversjon,

https://www.newadvent.org/fathers/33044.htm.

[4] Den romerske katekisme, Artikkel III, ‘født av Jomfru Maria’

[5] Det annet Vatikankonsil, Lumen Gentium, katolsk.no, https://www.katolsk.no/dokumenter/dokumenter-fra-vatikanet/paul6/lg/lg_08#h9, nr. 57

[6] Utdrag fra Gaudete, gammel engelsk julesang. Tekst: https://lyricstranslate.com/en/gaudete-rejoyce.html


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne