Skip to content

Måneden mai er viet til vår åndelige mor, Jomfru Maria

Måneden mai er viet til vår åndelige mor, Jomfru Maria

Av ACI Prensa
02.05.2023 – 14:45

Mai vil alltid være en spesiell måned for oss katolikker, det er måneden Kirken har viet til den hellige jomfru Maria, Guds mor og vår mor.

I denne Måneden får vi inspirasjon til å fornye den kjærligheten som alle vi døpte bør kjenne til kvinnen Gud valgte – fra evighet av – til å være den jordiske moren til Sønnen, Jesus Kristus, ordet som ble kjød for menneskeslektens forløsning.

Hvordan kan vi la være å vende blikket mot henne, som ser på oss med slik sødme og medfølelse! Det er ingen tilfeldighet at Guds Sønn ønsket å vokse opp i varmen fra en mor som Maria og motta hennes kjærlige omsorg. La oss derfor leve denne måneden i nærhet til Maria!

I frelsesplanen har den hellige jomfru Maria en helt spesiell plass. I kraft av sin rolle som Guds Sønns mor ved guddommelig utvelgelse, ble hun unnfanget ubesmittet uten arvesyndens plett og ved sin trofasthet mot sin sønn er hun blitt kronet til himmelens og jordens dronning.

Alt Maria sa og gjorde fører til Kristus. Hvem kjenner et barn bedre enn en mor? Hvilket godt og edelt barn kjenner ikke sin mor eller elsker henne av hele sitt hjerte? Hvordan kan vi la være å la oss omfavne av den kjærlige moren som Jesus har gitt oss, og bruke litt tid på å bli bedre kjent med henne, hun som kjente og elsket Jesus som ingen andre på jorden? Og la oss ikke glemme at hun elsker hvert av sine barn, menneskene, med samme hengivenhet og ømhet.

Kirken ber i sin visdom sine barn om å være spesielt hengivne til mor Maria i denne måneden, og å være spesielt takknemlige for all hennes omsorg.

Et forbilde for alle kristne

Et annet aspekt å meditere over er at Maria, den mest ydmyke av alle kvinner, er et forbilde for alle, i dag, her og nå. Hun er et forbilde på en spesiell måte for hver enkelt kvinne, og pave Frans uttrykte det slik:

“Det finnes bare ett forbilde for deg: Maria, den trofaste kvinnen, hun som ikke forsto hva som skjedde med henne, men som adlød. Hun som, så snart hun visste hva kusinen hennes trengte, dro av gårde for å hjelpe henne. Hun som flyktet til et fremmed land for å redde livet til sønnen sin”, sa pave Frans i et budskap i april 2014 til 20 000 unge i Buenos Aires i Argentina i forbindelse med en regional ungdomsdag.

Den første disippelen

Flere år senere, under en katekese 24. august 2021, kalte pave Frans Maria for Jesu første disippel og minnet oss på at “Maria er der og ber for oss, og ber for dem som ikke ber. Og hvorfor er hun der? Fordi hun er vår mor.”

Jomfru Maria har gjennom Jesus brakt himmelen nærmere oss, og hennes liv er det beste beviset på at det er mulig å nå den. “Hun viser oss at himmelen er innen rekkevidde, hvis vi ikke gir etter for synden, men priser Gud med ydmykhet og tjener andre med raushet.” Pave Frans i sin Angelus-tale på høytiden for Jomfru Marias opptagelse i himmelen. 2022.

En hellig maimåned for alle, la oss vandre sammen med Maria!


ACI Prensa er Catholic News Agencys søsterbyrå, som ble grunnlagt i Lima, Peru, i 1980 av pater Adalbert Marie Mohm (†1986). I 1997 lanserte ACI Prensa nettstedet www.aciprensa.com, som er den største og mest besøkte kilden til katolske nyheter på spansk. I 2014 kjøpte Eternal Word Television Network (EWTN) opp Catholic News Agency og ACI Prensa. Siden sammenslåingen har CNA og ACI Prensa utvidet sin distribusjonsplattform. Nå er det en tjeneste fra EWTN News Inc.

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

‘Reminders’ About Ukraine

COMMENTARY: Ukraine’s religious leaders and the faith of its people have been essential in sustaining that hard-pressed country’s Davidic struggle against the Russian Goliath.

Mer nyheter

Bidrag etter emne