Skip to content

De katolske månedsdedikasjonene

De katolske månedsdedikasjonene

Av Peder Josef Foss

Kirken har en tradisjon for å vie hver av årets tolv måneder til et spesielt mysterium eller en helgen, noe man kan finne i diverse bønnebøker og lokale feiringer. Blant de best kjente er for eksempel måneden mai som Jomfru Marias måned og juni som måneden viet til Jesu hellige Hjerte, men alle månedene har faktisk sin egen dedikasjon som feires i varierende grad og på ulike vis avhengig av sted. Mange steder feires mai med store, blomsterfylte Maria-prosesjoner, mens november markeres ved å besøke gravene til avdøde slektninger. Ikke alle dedikasjonene er like gamle eller utbredte ettersom de ikke er formelt definert av Kirken. De fleste av dem kommer av at en sentral fest eller høytid tilknyttet helgenen eller mysteriet feires i den måneden.

På denne måten får hver måned i året en egen karakter som, sammen med tidene i kirkeåret, kan være til hjelp i å fokusere bønn og meditasjon. Siden dedikasjonene ikke formelt er besluttet av Kirken kan de variere på ulike steder, men de følgende er svært vanlige:

MånedDedikasjonBakgrunn
JanuarJesu hellige NavnHøytiden for Jesu navn ble feires i begynnelsen av januar. Høytiden er sterkt knyttet til oktavdagen for Jul, 1. januar, som før ble feiret som Høytiden for Herrens omskjærelse (også den dagen Herren fikk sitt navn jfr. Luk 2,21). På denne måten innledes hele året slik alle ting burde: i Vår Frelsers hellige navn.
FebruarDen hellige FamilieKyndelsmesse (Herrens fremstilling i templet, eller Jomfru Marias renselse), hvor Jesus, Maria og Josef drar opp til Jerusalem, feires den 2. februar. Alle kristne familier går i skole hos Den hellige familie slik freden og kjærligheten som rådet i huset i Nasaret kan bo i hjemmene deres.
MarsSt. JosefHøytiden for St. Josef, Jomfru Marias ektemann, feires den 19. mars. Patriarken St. Josef står for Det gamle testamentet som ivrig venter det nye, derfor er det passende at festen gjerne faller i fastetidens forventingsfulle blikk mot Påsken.
AprilDen hellige EukaristiSiden Påskens triduum ofte faller i april, sømmer det seg at april vies den hellige Eukaristi, som er selve Påskemysteriet.
MaiJomfru MariaEttersom det er den vakreste måneden, når våren kommer og blomstene springer ut, har mai blitt feiret som Jomfru Marias, den fagre Guds Mors, måned i flere århundrer.
JuniJesu hellige HjerteHøytiden for Jesu hellige Hjerte, fredag etter oktaven for Corpus Christi, faller alltid i juni. I dette Hjerte, gjennomboret og knust for vår skyld, bor hele Guds uendelige kjærlighet.
JuliJesu dyrebare BlodHøytiden for Jesu dyrebare Blod feires i begynnelsen av juli. Det er på grunn av Lammets Blod, den nye pakts Blod utgydt for verdens synder, at alle mennesker kan oppnå tilgivelse og frelse.**
AugustMarias rene HjerteFesten for Marias rene Hjerte ble tidligere feiret 22. august, og Marias opptagelse feires 15. august. Denne måneden speiler Jesu Hjerte-måneden juni ved å ære det uplettede Hjerte som grunner på Guds ord og står Herrens Hjerte nærmest.
SeptemberMarias syv sorgerDen sorgfulle Moder, eller Marias syv sorger, feires den 15. september, dagen etter Korsets opphøyelse, og minner de troende på Jomfru Marias gjennomborede hjerte (jfr. Luk 2,35) der hun sto ved Korsets fot.
OktoberDen hellige RosenkransVår Frue av Rosenkransen (eller Vår Frue av Seier) feires den 7. oktober, til minne om kristenhetens seier over en overmektig tyrkisk hær i sjøslaget ved Lepanto, 1571, takket være Pave St. Pius Vs oppfordring til alle de troende om å be den hl. Rosenkrans.
NovemberSjelene i SkjærsildenSjelemesser og bønner for de avdøde troendes sjeler som renses i Skjærsilden frembæres hele året, men spesielt på Allesjelersdag, 2. november. Denne måneden gir oss anledning til å be og ofre mer enn vanlig for de avdøde, til å minnes vår egen dødelighet, den forestående dommen og Kristi evige herredømme.
DesemberDen uplettede UnnfangelseHøytiden for Jomfru Marias uplettede Unnfangelse (hennes unnfangelse uten arvesynd) feires den 8. desember, 9 måneder før Marias fødselsdag (8. september). Denne måneden gir oss anledning til å takke Gud som beredte den salige Jomfru til å frembære Hans Sønn ved å bevare henne fra arvesyndens plett.

* Festen for Jesu hellige navn har blitt feiret i Kirken siden 1400-tallet. Den er i dag en valgfri minnedag den 3. januar og en fest den 2. januar i den ekstraordinære form.

** Festen for Jesu dyrebare Blod har blitt feiret i Kirken siden 1500-tallet. Den ble fjernet som fest i 1969, men forblir som votivmesse i det nye missalet. I den ekstraordinære form feires den fremdeles som fest den 2. januar. 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne