Skip to content

28.november på EWTN Norge

28.november på EWTN Norge | 34. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag


Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Nyheter fra CNA Europa
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Rosenkrans for kall til Munkeby

 

Inngangsvers

Herrens tale er fred for hans folk, hans venner, for den som vender sitt hjerte til ham.

Kirkebønn

Herre, vekk dine troende til større iver etter din frelse,
så vi i stadig rikere mål kan motta din hjelp og styrke.
Ved vår Herre…

1.Lesning Dan 2,31–45

I de dager fikk kong Nebukadnesar et syn, som Daniel tolket. Konge, du så i ditt syn et stort billede: Det var et veldig billede, og dets glans var overmåte stor: Det stod like foran deg, og det var forferdelig å skue. Billedets hode var av fint gull, brystet og armene av sølv, buken og lendene av kobber, benene av jern og føttene dels av jern og dels av ler. Mens du så på billedet, blev en sten revet løs, men ikke med hender, og den rammet billedet på føttene, som var av jern og ler, og knuste dem. Da knustes på en gang både jernet, leret, kobberet, sølvet og gullet, og det blev som agner fra treskeplassene om sommeren, og vinden tok det så det ikke fantes spor etter det. Men stenen som rammet billedet, blev til et stort fjell, som fylte hele jorden.

Det var drømmen; og nå skal vi si kongen uttydningen: Konge, du kongenes konge, som himmelens Gud har gitt riket og makten og styrken og æren – overalt hvor menneskenes barn, markens dyr og himmelens fugler har sine bosteder, har han gitt dem i din hånd og gjort deg til herre over dem alle – du er hodet av gull. Men etter deg skal det komme et annet rike, ringere enn ditt, og så enda et tredje rike, som er av kobber, og som skal herske over all jorden, og deretter et fjerde rike som skal være sterkt som jernet; ettersom jernet knuser og sønderslår alt, skal det som det sønderknusende jern sønderslå og sønderknuse alle de andre riker. Og føttene og tærne som du så, dels av pottemakerier og dels av jern, betyr at det skal være et delt rike, og at det skal være noe av jernets styrke i det, ettersom du så jernet blandet med leret. Og at tærne på føttene dels var av jern og dels av ler, betyr at riket for en del skal være sterkt og for en del skrøpelig. At jernet som du så, var blandet med ler, betyr at de skal blande seg med hverandre ved giftermål, men at de likevel ikke i lengden skal holde sammen, likesom jernet ikke blander seg med leret. Og i disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike, som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette rike skal ikke overlates til noe annet folk; det skal knuse og gjøre ende på alle de andre riker, men selv skal det stå fast evindelig; for du så jo at en sten blev revet løs fra fjellet, men ikke med hender, og knuste jernet, kobberet, leret, sølvet og gullet. Den store Gud har kunngjort kongen hva som skal skje i fremtiden, og fast står drømmen, og troverdig er dens uttydning.

Responsoriesalme Dan 3,57.58.59.60.61

Lovpris Herren, alt hans verk, * opphøy og pris ham i evighet.

Lov Herren, alle hans engler, * opphøy og pris ham i evighet.

Høye himler, lovpris Herren, * opphøy og pris ham i evighet.

Lov Herren, hav over himmelens hvelv, * opphøy og pris ham i evighet.

Herrens hærskarer, lovpris Herren, * opphøy og pris ham i evighet.

Evangelievers

Halleluja. Så våk da! For Menneskesønnen kan komme i den time dere minst venter det. Halleluja.

Dagens evangelium Luk 21,5–11

På den tid var det noen som talte om templet, om de vakre stenene og de kostbare tempelgavene. Da sa Jesus: «Alt dette dere ser, – det kommer en tid da det skal bli jevnet med jorden, så det ikke blir sten tilbake på sten!» De spurte: «Mester, når skal alt dette skje? Og hva er tegnet på at det forestår?» Han svarte: «Vokt dere, så dere ikke lar dere føre vill. For det skal komme mange i mitt navn og si: ‘Det er meg,’ og: ‘Tiden er inne’; men følg dem ikke! Og når dere hører om kriger og opprør, så la dere ikke skremme! For alt dette må hende først. Men heller ikke da er det straks enden.»

Videre sa han: «Folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, det skal bli store jordskjelv og mange steder hungersnød og pest; forferdelige ting skal bli å se, og store jærtegn vise seg i himmelen.»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for uke 2, vol. IV
Tekst til tidebønnene finner du her
Nye program:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge


Program på norsk fra kl 08:30-09:30, 13.00-14.0 og 17.30 – 21.00
Rosenkrans kl 08.30 og 17.30

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.


Dagens on demand forslag fra EWTN

 

 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Gänswein in His Own Words

Gänswein in His Own Words  Archbishop Georg Gänswein was Pope Benedict XVI’s private secretary for 19 years. Hardly anyone came as close to the Pope

Mer nyheter

Bidrag etter emne