Skip to content

Karmels hage | Herlighetens fjerde mysterium | Marias Opptagelse i himmelen

Karmels hage | Herlighetens fjerde mysterium | Marias Opptagelse i himmelen

Vi er nå kommet til det fjerde av Herlighetens mysterium, Marias opptagelse i himmelen, der vi mediterer over Kirkens tro på at Maria ble tatt opp i himmelen med legeme og sjel.

«Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, for store ting har han gjort mot meg,» (luk (Lk 1:48-49).

KKK 974: «Den allerhelligste Jomfru Maria, da hun hadde fullført sitt livsløp, ble med legeme og sjel tatt opp i himmelen. Der har hun allerede del i sin Sønns oppstandelsesherlighet, – en foregripelse av oppstandelsen til alle Hans legemes lemmer.»

Litteratur:

Wilfrid Stinissen: Maria i Bibelen og i ditt liv, St. Olav forlag 2017.

Herlighetens mysterier

Smertens mysterier


Lysets mysterierGledens mysterier
Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

‘Reminders’ About Ukraine

COMMENTARY: Ukraine’s religious leaders and the faith of its people have been essential in sustaining that hard-pressed country’s Davidic struggle against the Russian Goliath.

Mer nyheter

Bidrag etter emne