Skip to content

Ukens nyheter | Dere er barn av lyset

Nyheter uke 1
5.01.2024 EWTN Norge

Årets første nyheter tar blant annet for seg Ortega-regimets forfølgelse av Kirken i Nicaragua, pilegrimer til Santiago, og SEEK-konferansen i USA med henimot 20.000 unge påmeldte. Til slutt et usedvanlig direkte intervju med prefekten for Dikasteriet for troslæren, kardinal Fernandez, angående Kirken i Tyskland og Fiducia Supplicans, dokumentet som fortsetter å skape røre. Helt til slutt en betimelig påminnelse fra den hellige pave Paul VI.


EWTN Norge drives av en stor gruppe dedikerte frivillige og finansieres utelukkende av bidrag fra våre lesere, lyttere og seere. Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å spre evangeliet til enda flere mennesker i Norge. Takk til alle som bidrar med å hjelpe oss å spre troen i Norge.

20 misjonærer drept i 2023

Fides, et pressekontor i Vatikanet, har offentliggjort en oversikt over drepte misjonærer i 2023. 20 misjonærer ble drept, en biskop, 8 prester, to ordensbrødre, en seminarist, en novise og 7 legfolk.

De fleste av dem levde i områder hvor vold er en del av hverdagen. Det høyeste antallet er i Afrika, i alt 9 personer, USA 6, fire i Asia inkludert en palestinsk mor og datter som ble drept i Gaza i desember. Og en sakristan i en kirke sør i Spania som ble drept i januar -23.

Religionsfriheten er på tilbakegang over deler av verden, og Open Doors sier at kristenforfølgelser er på sitt høyeste på 30 år. Noen av de verste stedene for kristne er Nord Korea, Somalia, Jemen, Eritrea, Libya, Nigeria, Pakistan, Iran, Sudan og India.

Vatican news agency reports 20 missionaries murdered in 2023
Here’s Where Christians Continued to Face Persecution in 2023

Nicaragua

Nicaragua nevnes også som et av landene hvor Kirken er under et betydelig press, hvor skoler og medier stenges og hvor prester og biskoper holdes internert mens andre blir bortvist fra landet. Aksjonene mot Kirken begynte i 2018 etter at det brøt ut protester mot regjeringen. I juni 2022 ble for eksempel Mor Teresa-søstrene utvist, og i skrivende stund har biskop Rolando Alvarez sittet 500 dager i fangenskap isolert i et høysikkerhetsfengsel etter å ha blitt dømt til 26 års fengsel for regimekritisk arbeid. I løpet av juletiden ble ytterlige to biskoper, flere prester og også noen seminarister fengslet. En av biskopene, biskop Mora, ble arrestert da han var på vei til gudstjeneste like før jul fordi han dagen før under en messe hadde sagt at biskopene sto samlet i bønn for Alvarez. Kirkens representanter anklages for å spre hat mot regimet, og kommentatorer mener at regimet ønsker å «demontere» Kirken fullstendig.

Mer om Nicaragua og forfølgelsene her:
Nicaragua’s dictatorship versus its prisoner of conscience
The Church in Nicaragua’s bleak midwinter


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Rekordår for pilegrimer

I 2023 ble alle tidligere rekorder slått for antall pilegrimer på veien mot Santiago de Compostela. Nærmere en halv million mennesker var underveis. 200000 fra Spania, USA som nummer 2 med 32.000, deretter Italia med 28.000 og Tyskland med 24.000.

Den tusen år gamle pilegrimsveien gjennom Spania, Portugal og deler av Frankrike fører frem til katedralen i Santiago som holdes for å være den hellige apostel Jakobs gravsted, og regnes som en av de store kristne pilegrimsrutene etter Jerusalem og Roma.

SEEK

I St. Louis, USA, foregår det akkurat nå en stor konferanse som samler omkring 20.000 ungdommer og studenter. Den katolske studentorganisasjonen FOCUS står som arrangør, den har som mål å dele evangeliets håp og glede med studenter, og de samles til foredrag, samtaler, messer, tilbedelse, samvær i løpet av fem dager. «Dere er barn av lyset! Dere tilhører Kristus, og han har kalt dere ved navn», er tema.

Les mer hos Seek24
SEEK24 speakers see ‘radical openness’ to Jesus among young conference attendees

Foto: FOCUS FOCUS is a Catholic collegiate outreach whose mission is to share the hope and joy of the Gospel with college students.

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Kardinal Fernandez om Kirken i Tyskland

Det virker som om tyskere anser seg som spesielt “opplyst”, sier kardinal Fernadez i et intervju med den tyske avisen «Die Tagespost». Her slår han hardt tilbake især mot Tyskland og ber den tyske bispekonferansen om ikke å stå i veien for en konstruktiv dialog med Roma.

Spørsmålet han fikk var om det kunne komme noe positivt ut av konflikten i Tyskland, som ikke bare er en konflikt mellom Kirken i Tyskland og Roma, men som også splitter Kirken innad. Biskopene er ikke enige, og heller ikke kirkegjengerne.

Fernandez svarer: Den katolske kirkes fellesskap, den ene universelle kirke, må ses på som en verdi, en skjønnhet, et gode, som er særpreget for Den katolske kirke. Andre kirkefelleskap som ikke har dette enhetens prinsipp, splittes stadig opp og risikerer å falle fra hverandre. Paven garanterer for enheten mellom de katolske lokalkirkene og Kristi ene kirke. Enkelte tyske biskoper later ikke til å forstå at en liberal eller en «opplyst» pave ikke kan garantere denne enheten mellom tyskere, afrikanere, asiater, latin-amerikanere, russere osv. Men en «pastoral» pave kan; en pave som ivaretar den lære som Kirken gjennom århundrene har utviklet og fordypet ved å lytte til Evangeliet, men som også er i stand til å gå i dialog med troende i deres ofte skadede konkrete liv.

Intervjueren tok også opp «Fiducia supplicans» og vigsel av likekjønnede som allerede er etablert i Tyskland, likeså å slippe til legfolk som predikanter i messene. Pavens svar til dette er nok ikke det svaret to-tre land gjerne ønsker seg, sier Fernandez, (Tyskland, Belgia, kanskje også Østerrike), men det er et pastoralt svar som alle, om enn med møye, skal kunne ta til seg, ifølge prefekten. Når man hører på overlegningene til den synodale vei i Tyskland, virker det som om en del av verden føler seg mer «opplyst» enn andre, og at denne «opplyste» del på naivt vis skal bidra til å reformere hele den universelle kirke og befri den fra gamle skjemaer.

Om den synodale veis tro på at de kan håndtere overgrepsskandalene ved hjelp av løsninger som bryter med den universelle kirkes lære, sier han, at det ikke en gang kan begrunnes fornuftig. Harde ord, og klare ord, vil jeg si.

I Intervjuet nevnes det også at tyske biskoper skal møte til samtaler i Roma med ulike dikasterier utover våren, og kardinalen selv vil dra til Tyskland for videre samtaler med biskopene der.

At dette «avklarende» dokumentet ikke har hatt ønsket effekt, er åpenbart. Stadig flere biskoper og bispekonferanser kommer på banen med til dels sterk kritikk av dokumentet. Mens jeg satt og forberedte dagens nyhetsoversikt, kom det en fem siders pressemelding fra Dikasteriet for troslæren, hvor de gjentar at læren om ekteskapet ikke er endret, og at biskoper må vurdere anvendelsen av dokumentet ut fra konteksten de lever i, videre at pastorale velsignelser ikke har noe med liturgiske velsignelser eller ritualer å gjøre, og at de pastorale og spontane velsignelsene det er snakk om kan vare fra 10-15 sekunder.

Hele pressemeldingen her.

Hele intervjuet på tysk er her.

En engelskspråklig kommentar her.

Sann reform

Til slutt vil jeg bare minne om hva den hellige pave Paul VI sa ved en anledning:
«Der er ingen sann kirkelig reform uten indre fornyelse, uten lydighet, uten korset. Fornyelsens frukter er et resultat av hellighet og kun det.»
(Ved kanoniseringen av to spanske helgener, 25. mai, 1975.)

 

 

 

 

 

 


Katolske nyheter kommer hver fredag kl 10.00 på EWTN.no. Sakene er redigert av sr. Anne Bente Hadland. Pål Johannes Nes er ansvarlig redaktør for EWTN Norge og St Rita Radio. Send oss gjerne tips om store og små nyheter på epost post@ewtn.no. 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne