Skip to content

Ukens nyheter | Abort og evige løfter

Denne uken kommer vi tilbake til dokumentet om Maria-åpenbaringer, diskusjonen om utkastet til ny abort-lov går videre, møte om Kina i Vatikanet, kateketisk mageplask i USA, paven har gitt et nytt intervju, og verdensdagen for barn nærmer seg. I juni avlegger to St. Josephsøstre sine evige løfter, hurra! Men den STORE nyheten kommer fra Stavanger, for der, under utgravinger i domkirken, har de funnet St. Svithuns relikvieskrin! (ja, deler av det, da.)

Nyheter uke 21
24.05.2024 – 09:00 EWTN Norge

Denne uken kommer vi tilbake til dokumentet om Maria-åpenbaringer, diskusjonen om utkastet til ny abort-lov går videre, møte om Kina i Vatikanet, kateketisk mageplask i USA, paven har gitt et nytt intervju, og verdensdagen for barn nærmer seg. I juni avlegger to St. Josephsøstre sine evige løfter, hurra! Men den STORE nyheten kommer fra Stavanger, for der, under utgravinger i domkirken, har de funnet St. Svithuns relikvieskrin! (ja, deler av det, da.)

To løfteavleggelser hos St. Josephsøstrene

Fredag 14. juni avlegger Lucia Thy Thi My Vo og Mai Teresa, Nhung Thi Tuyet Mai, sine evige løfter hos St. Josephsøstrene i Oslo. Begge har bakgrunn fra Vietnam, men de har vært ti år i Norge og har begge tatt utdanning her og er i fullt arbeid som henholdsvis sykepleier på Lovisenberg sykehus og katekesekoordinator i St. Johannes menighet på Bredtvedt.

LØFTEAVLEGGELSE: Sr. Mai Teresa, Nhung Thi Tuyet Mai (t.v.)
og sr. Lucia, Thy Thi My Vo avlegger evige løfter fredag 14. juni 2024. ( Foto https://www.stjoseph.no)

Løfteavleggelsen kan følges på katolsk.no, fredag 14. juni kl. 11.00

Maria-dokumentet

Fredag 17. mai kom dokumentet om vurdering av Maria-åpenbaringer og andre overnaturlige fenomener. Dette nye dokumentet setter til side pave Paul VIs dokument fra 1978 om samme tema.

Den viktigste forskjellen på de to dokumentene er at mens Paul VI også hadde kriterier for å vurdere overnaturlige fenomeners autentisitet, så har ikke dette dokumentet det. Det nye dokumentet påpeker at ekstraordinære åndelige fenomener er et tegn på at Den hellige ånd er virksom, men biskopen lokalt skal ikke ta stilling til om åpenbaringen er «virkelig», eller sann.

De nye normene gir seks alternative vurderinger hvor den høyeste er en «nihil obstat», (ingen innvending). En biskop kan tillate, og til og med oppmuntre, de åpenbare gode fruktene han observerer. Det avgjørende er at han ikke trenger å uttale seg om hendelsens overnaturlige autentisitet.

Kardinal Fernandez fikk spørsmål om Medjugorje på pressekonferansen. Kirken har ikke godkjent at Guds Mor har åpenbart seg i Medjugorje, men Kirken godkjenner de åndelige fruktene av det som skjer der. Og Fernadez svarte at det ville være enklere å ta stilling til Medjugorje med de nye normene. Mange spekulerer i at dette nye dokumentet nettopp har hatt Medjugorje som bakgrunn. Der skal i alt seks unge mennesker ha sett Guds Mor på himmelen i 1981, og sier at de siden har mottatt budskap fra henne. Men det har stått strid om ektheten selv om det strømmer pilegrimer til stedet og vitnesbyrdene om omvendelse og bønnhørelse er utallige.

Videre lesning:

Ewtn.no har publisert en artikkel av fr. Raymond J. de Souza som presenterer dokumentet på en begripelig måte og som også problematiserer sider ved det.

Abort og utkastet til ny abortlov

– Jeg var blant dem som løp i alle demonstrasjonstog for fri abort på 70-tallet. Jeg visste egentlig ikke hva jeg snakket om. Veldig mange i dag vet ikke hva de snakker om.

Ordene falt i et intervju i Klassekampen og kommer fra Anne Eskild, professor i medisin.

Hun viser til en undersøkelse hvor 45 % av de spurte svarte at de ville utvide abortgrensen til uke 18. 7 % flere enn i 2021. Mediene har promotert en utvidelse, mener Eskild. – Den massive mediedekningen kan få det til å virke som at en grense på 18 uker er bestemt, sier hun. Ifølge henne er flertallet i media for en utvidelse.

Debatten mangler kunnskap, sier hun også. Som eksempel viser hun til fosterets utvikling. Ved utgangen av uke 18 er fosteret nesten 20 centimeter langt og nesten ferdig utviklet.

Hun kritiserer også Abortutvalget for å være upresise i omtalen av «uke 18». Uke 18 kan være alt fra graviditetens 16. til 20. uke, påpeker hun Det er nemlig fosterets størrelse som bestemmer antall uker en gravid er på vei. Hun frykter at fostre i denne perioden ikke vil ha noe rettsvern.

Kina

Vatikanet ønsker å fornye den omstridte Kina-avtalen som blant annet har med utnevnelse av biskoper å gjøre. Man tror at denne avtalen, som ikke er offentliggjort, kan ha likheter med avtalen for Vietnam, der paven kan velge en kandidat fra en liste som myndighetene har kommet med.

21. mai fant det sted en konferanse i Roma om forholdet mellom Kina og Vatikanet i anledning 100årsdagen for Konsilet i Shanghai. Kardinal Parolin deltok, pave Frans kom med en videohilsen, og fra Kina bidro biskopen av Shanghai, Joseph Shen Bin, som nettopp er et eksempel på hvordan Kina forholder seg til avtalen. Han ble installert som biskop 4. april 2023 uten konsultasjon med Roma, og paven aksepterte utnevnelsen 15. juli samme år. At han taler på denne konferansen sier kanskje litt om maktforholdet, men også om Vatikanets vilje til å holde kontaktene med Kina åpne.

Kardinal Stephen Chow Sau-yan, SJ, erkebiskop av Hong Kong, Kina. | Kreditt: Daniel Ibáñez

Avtalen med Kina har ført til at Vatikanet har måtte svelge noen kameler, blant annet at kinesiske myndigheter har innført aldersgrense for deltagelse i gudstjenester og innskrenket religionsfriheten. I utgangspunktet gikk den ut over undergrunnskirken i Kina, som ved avtalen ble slått sammen med den kommunistvennlige «patriotiske» kirken. I Vatikanet er det nå flere røster som åpent sier at de er skuffet over avtalen. Fra 2018 da avtalen først ble inngått, har det blitt utnevnt 9 biskoper, 40 bispedømmer står fortsatt ledige. Fra myndighetenes side er det en fordel, for de ledes da av prester som er enklere for regimet å kontrollere.

Vatikanet ønsker et diplomatisk nærvær i Beijing. Det er et langsiktig mål, sier Parolin, og vi må være tålmodige.

Les mer om Kina og Vatikanet her:
The Vatican’s Gamble With Beijing Is Costing China’s Catholics
The Vatican to sponsor unprecedented conference on its relations with China
Card Chow in Guangdong: new bridge with Catholics in mainland China
China-Vatican, rewrites history to legitimise secret agreement
A look at the bishop of Hong Kong’s recent visit to mainland China

Kateketisk mageplask i USA

Nylig ble en undersøkelse om amerikanske katolikkers forhold til kunstig prevensjon offentliggjort. Det er neppe noen overraskelse at et overveldende flertall ikke følger Kirkens lære om naturlig familieplanlegging. Mer enn 90 % har brukt kondom, og 60 % pillen. Katekesen har sviktet, blir det sagt. Og det har den ganske sikkert, men ikke bare i spørsmålet om fødselsregulering.

72% av amerikanske katolikker går heller ikke i kirken om søndagene, selv om deltagelse i søndagsmessen er et av kirkebudene. I en undersøkelse fra 2010 fremgår det at 45 % av amerikanske katolikker ikke vet hva Kirken lærer om eukaristien. I en senere undersøkelse fra 2022 går det frem at 49 % av katolikkene tror på realpresensen, men 51 % mener at Jesus bare er symbolsk til stede i brød og vin.

Dette er alarmerende tall, og det er da også noe som opptar amerikanske biskoper. Den amerikanske bispekonferansen har igangsatt et eukaristisk fornyelsesprosjekt, med en nasjonal eukaristisk kongress i juli i år. Alt nå er det i gang eukaristiske pilegrimsvandringer, en slags stafett som har startet fire forskjellige steder i USA, og hvor ordensfolk, prester og legfolk går med monstransen gjennom i alt 27 delstater. De begynte å gå 17. mai og skal være fremme i Indianapolis 16. juli til kongressen starter. Katolikker over hele USA deltar. Gjennom storbyer og landområder beveger prosesjonene seg, og by og land blir velsignet. Formålet er å hjelpe katolikker til et møte med Kristus og samtidig vekke til live en pilegrimskultur i USA.

JDFlynn fra Pillar Catholic var til stede da den ene pilegrimsferden startet i San Fransisco og gikk over Golden Gate. Han skriver om det her.

Kanskje noe å ta med seg foran det store jubileet her til lands i 2030?

Why do so many Catholics use contraception? Experts weigh in
Shocker: 72% of Catholics Don’t Go to Sunday Mass?
What Do American Catholics Really Know and Believe About the Eucharist?
Eukaristisk kongress
Meet the Modern Catholic Pilgrim

Pave Frans og kvinners ordinasjon

Pave Frans har igjen stilt opp til et intervju, nå for første gang til et amerikansk medium, CBS News. Intervjuet spenner vidt og bredt og har skapt overskrifter, ikke minst på grunn av pavens kontante svar på spørsmålet om en liten jente som vokser opp i Den katolske kirke i dag, vil kunne bli diakon eller del av Kirkens kleresi? Paven svarte kontant ‘nei’ på spørsmålet. Kvinnelig ordinasjon er utelukket. Dette er gammelt nytt for de fleste av oss, men samtidig er det litt merkelig. Det pågår en synode, og den kardinalen pave Frans selv har utpekt til leder for synoden, Luxembourgs kardinal Hollerich, gikk nylig ut og hevdet at spørsmålet om kvinners ordinasjon er åpent. Paven selv har tatt spørsmålet ut av den synodale debatten og overlatt det og flere andre såkalte «hot topics» til studiegrupper som skal konkludere sommeren 2025. Pave Frans tillater altså debatten, men har ikke til hensikt at den skal få konsekvenser.

katolsk.no har oversatt deler av intervjuet.

Her en annen kommentar.

Verdensdagen for barn

Denne helgen, 25. og 26. mai, feires de første verdensbarnedagene i Roma. Begge dager er det ventet opp til 100.00 deltagere. Programmet lørdag finner sted i den romerske olympiastadion hvor paven vil møte barn fra alle verdenshjørner og snakke og be med dem. Søndag er det messe på Petersplassen.

Mer om arrangementet her.

Arkeologisk sensasjon

Arkeologene skulle til å avslutte utgravingene da de plutselig oppdaget en liten figur i skrotet under nordre tårn i Domkirken i Stavanger. Det var en elfensbensfigur av Melkior, en av de hellige tre konger, 6-700 år gammel, mener de. Dermed måtte utgravingene fortsette, og det var på ingen måte bortkastet. De har nemlig funnet deler av det som trolig er den hellige Svithuns helgenskrin. Alle trodde at det sammen med andre verdifulle gjenstander var sendt til København for omsmelting, slik reformatorene gjorde med alt av verdi. Men dette skrinet ble, sammen med andre gjenstander, skjult under nordre tårn. Det inneholdt en del av den hellige Svithuns armben, men benet er ikke funnet. Den hellige Svithun av Winchester er Stavanger bys vernehelgen. Han var kjent for sin hellige livsstil, nøysom på egne vegne, og generøs med dem som trengte det. Han serverte de fattige og trengende mat, og overalt hvor han reiste, gikk han til fots.

Vi kommer helt sikkert til å skrive mer om dette. Neste år feirer nemlig katedralen og byen 900 årsjubileum. For en drøm av en «teaser» foran et jubileumsår!

Sensasjonelle arkeologiske funn i Stavanger domkirke (Dagen)

Sensasjonelle arkeologiske funn i Stavanger domkirke (VG)

Sensasjonelle arkeologiske funn i Stavanger domkirke (Adressa)

Og her hele pressemeldingen fra Arkeologisk museum, Stavanger.


Katolske nyheter kommer hver fredag kl 10.00 på EWTN.no. Sakene er redigert av sr. Anne Bente Hadland. Pål Johannes Nes er ansvarlig redaktør for EWTN Norge og St Rita Radio. Send oss gjerne tips om store og små nyheter på epost post@ewtn.no.Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne