Skip to content

Olsokforedraget 2024: Erkebispegården – En kirkefyrstes palass i den nordligste kirkeprovinsen

Av Cato Edvardsen – Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6601585

Olsokforedraget 2024: Erkebispegården – En kirkefyrstes palass i den nordligste kirkeprovinsen

Av Pål Johannes Nes, EWTN Norge

Biskop Bernt Eidsvig har måtte avlyse sitt Olsokforedrag grunnet akutte helseproblemer. Den nasjonale Olsokkommisjonen er imidlertid veldig glade for å annonsere at Øivind Lunde, pensjonert forsker og professor emeritus, vil overta som foredragsholder. Lunde er forfatter og har blant annet skrevet en bok om Erkebispegården i Trondheim. Han har også tidligere vært riksantikvar og direktør for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.

Tema for Olsokforedraget:

Erkebispegården – En kirkefyrstes palass i den nordligste kirkeprovinsen

En historisk perle: Erkebispegården

Erkebispegården i Trondheim, et av Norges nasjonalmonumenter, har en rik og spennende historie som strekker seg over ni hundre år. Øivind Lunde, som har skrevet en ny bok om Erkebispegården, vil i Olsokforedraget dele sin innsikt og kunnskap om Erkebispegårdens utvikling og betydning gjennom tidene. 

Øivind Lunde: 

Øivind Lunde, født i 1943 i Oslo, har en lang og imponerende karriere innen arkeologi og kulturminneforvaltning. Han har studert kunsthistorie ved Universitetet i Oslo, bygningshistorie ved Norges Tekniske Høyskole i Trondheim, og middelalderarkeologi ved Universitetet i Lund, Sverige. Lunde disputerte i 1977 med avhandlingen «Trondheims fortid i bygrunnen» og har hatt en rekke sentrale stillinger, blant annet som riksantikvar og direktør for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.

Lunde har også vært professor II i middelalderarkeologi ved Universitetet i Oslo og har bidratt til en rekke internasjonale samarbeidsprosjekter. Han er medlem av flere nasjonale og internasjonale vitenskapsakademier og har mottatt flere utmerkelser, inkludert ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Privat

Erkebispegårdens betydning i norsk historie

Erkebispegården har vært bolig for erkebiskopen av Nidaros, en sentral skikkelse i Norges kirkehistorie. Bygget som en del av Nidarosdomen, har Erkebispegården vært et symbol på kirkens og erkebiskopens makt og innflytelse. I 1475 ble erkebiskop Gaute kongens lensherre for Trondheims len, og han styrket erkebispegårdens rolle som maktsenter.

Under reformasjonsstridighetene ble gården brent ned i 1532, men den ble gjenoppbygget og fungerte som kongsgård. På 1600-tallet ble Nordfløyen ombygget til et renessanseslott av lensherre Claus Daa. På 1800-tallet ble interessen for Erkebispegården gjenopplivet, og omfattende restaureringsarbeider ble gjennomført fra 1952 til 1975.

Velkommen til Olsokforedraget 2024

Vi ser frem til et spennende foredrag med Øivind Lunde under Olsokfeiringen 2024, hvor han vil dele sin omfattende kunnskap om Erkebispegården og dens betydning i norsk historie. Dette er en spennende mulighet til å bli bedre kjent med et av Norges viktigste kulturminner fra en av landets fremste eksperter.

Program for Den nasjonale Olsokfeiringen i Trondheim 2024

Lørdag 27. juli

17.00   Ankomst pilegrimer fra NUK
17.00   Skriftemål
18.00   Åpningsmesse i St. Olav domkirke (sendes direkte på EWTN.no)
19.30   Tilbud om kveldsmat

Søndag 28. juli

11.30.   Avgang med buss til Stiklestad
13.30   Prosesjon fra tegelverket til Stiklestad kirke
14.00   Høymesse i Stiklestad kirke (sendes direkte på EWTN.no)
15.30   Prosesjon til vårt kapell med Olavsrelikvien
16.30   Retur med buss til Trondheim
18.30   1. vesper
19.00   Tilbud om middag
20.00  Vigilie

Mandag 29. juli

09.00   Laudes
09.30   Skriftemål
09.30   Kafé i atriet
10.00   Barnas Olsok
11.00   Olsokforedraget 2024: Erkebispegården – En kirkefyrstes palass i den nordligste kirkeprovinsen ved Øivind Lunde (sendes direkte på EWTN.no)
14.30   Høymesse i Nidarosdomen (sendes direkte på EWTN.no)
17.30   Vesper i Nidarosdomen
19.00   Avslutningsmiddag i Foreningslokalet

Arrangøren trenger påmelding for å kunne beregne nok busser til Stiklestad, samt påmelding til middag 28. juli og 29. juli.


Påmelding og pris til Olsok feiringen

Søndag 28. juli – Buss til Stiklestad fra Birralee International School.
275,- kr per person. NB: Ingen matservering på Stiklestad. 

Søndag 28. juli – Tilbud om middag
300,- kr per pers. 100,- kr for barn mellom 8-15 år. 

Mandag 29. juli – Avslutningsmiddag kl. 19.00. 
450,- kr per pers. 150,- kr for barn mellom 8-15 år. 

Spørsmål henvendes til olsok@katolsk.no 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Evangelieforklaringer | Den hellige Birgitta

Evangelieforklaringer med pater Arne Marco.Velkommen til “Evangelieforklaringer med pater Arne Marco”, hvor vi tar utgangspunkt i dagens evangelietekst. Stemme: P. Arne Marco Kirsebom.Regi og produsent:

Mer nyheter

Bidrag etter emne