Skip to content

Nye grunnleggelser og rokkeringer blant søstrene

Nye grunnleggelser og rokkeringer blant søstrene

Det skjer ting blant ordenssøstrene i Norge. Under søsterrådsmøtet i Trondheim, 23.-24. mai, ble det kjent at to grunnleggelser er underveis:

Søstrene av Det hellige kors Nha Trang, (Hønefoss og Bergen), grunnlegger en kommunitet i Harstad. Mens St. Elisabethsøstrene grunnlegger i Vietnam!

Kommuniteten i Harstad – Sta. Sunniva kommunitet – vil bestå av sr. Madeleine fra Bergen (priorinne), og søstrene Anna og Giang fra Hønefoss. Alle har vært lenge i Norge og er norske statsborgere. De har også jobberfaring fra Norge. Sr. Anna og sr. Giang har begge fått sommerjobber i Harstad, mens sr. Madeleine er sykepleier med lang erfaring og søker jobb når de er på plass. Menigheten har lokalene klare i det nye menighetsbygget som ble reist for noen år siden, og søstrene vil også ha sine oppgaver i menigheten. Offisiell dato for opprettelsen er 7. juli.

Det kommer to nye søstre fra Vietnam til Norge, de skal til Hønefoss. Den ene av de to, var tidligere i Bergen. Hun reiste på ferie til Vietnam rett før pandemien og ble. Men nå kommer hun altså tilbake igjen. Det er meningen at også Bergen skal få en ny søster.

St. Elisabethsøstrene på sin side oppretter en kommunitet i Vietnam den 10. juli. Søstrene har i flere år fått kall fra Vietnam, og nå har en av søstrene med vietnamesisk bakgrunn, sr. Mikaela, reist for å være med på grunnleggelsen der. Også en annen søster fra Norge deltar ved grunnleggelsen, det er sr. Natanaela. Priorinne blir en polsk søster som har studert vietnamesisk og som har mange år bak seg i Paraguay. Så er det to andre polske Elisabethsøstre som studerer vietnamesisk nå, og som drar til Vietnam når de er klare. Da er det meningen at sr. Natanaela skal tilbake til Norge igjen.

Dermed er det duket for visse endringer blant Elisabethsøstrene i Norge også.

Fra 8. september gjelder følgende endringer:

Søstrenes ordenshus i Hammerfest nedlegges midlertidig og omdannes til en filial under fellesskapet i Tromsø. Søstrene skal dra til Hammerfest etter pastorale og andre behov. Priorinnen i Hammerfest, sr. Asumpta, løses fra sitt verv. Sr. Asumpta og sr. Aleksandra forflyttes til Tromsø hvor sr. Karolina vil fortsette som priorinne. De blir da fire søstre i Tromsø.

Det skjer også litt andre steder:

Hos St. Josephsøstrene avlegger sr. Lucia Thy Thi My Vo og Mai Teresa, Nhung Thi Tuyet Mai sine evige løfter den 14. juni, og på Lunden har sr. Katarina Gustavsson op den 24. mai begynt sin overføringsprosess fra Røgle kloster i Sverige til Lunden kloster.

Søsterrådsmøtet gjenvalgte sr. Katarina Hodyr (St. Elisabethsøstrene) som leder, i arbeidsutvalget ble sr. Lucia Nguyen (Hønefoss) og sr. Anne Bente Hadland (Katarinahjemmet) valgt.

Fra venstre sr. Bituin – Molde, sr. Katarina – Elisabethsøstrene, sr. Anne Bente – Katarinahjemmet, sr. Alma – Bodø, den hellige Birgitta, sr. Lucia – Hønefoss, sr. Carmelita – Birgittaklosteret.


 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

‘Reminders’ About Ukraine

COMMENTARY: Ukraine’s religious leaders and the faith of its people have been essential in sustaining that hard-pressed country’s Davidic struggle against the Russian Goliath.

Mer nyheter

Bidrag etter emne