Skip to content

Hvordan oppnå fullstendig avlat i fastetiden?

Hvordan oppnå fullstendig avlat i fastetiden?
Av Francesca Pollio Fenton

Visste du at det finnes flere måter å oppnå fullstendig avlat på i fastetiden? Dette er noe vi alle kan gjøre i tiden frem mot påske. Vi kan gjennomføre én eller flere av disse, og fire måter merker seg ut.

Men først, hva er egentlig avlat?

Avlat er en nåde som Den katolske kirken gir gjennom Jesu Kristi, Marias og alle helgeners fortjenester ved å fjerne den timelige straffen for synd. Avlat fritar en person for all timelig straff på grunn av synd som på forhånd er skriftet og angret. Den må imidlertid alltid følges av en fullstendig løsrivelse fra synden, det vil si et oppriktig ønske om å ikke synde mer. Det finnes to former for avlat: fullstendig og delvis. Fullstendig avlat er en fullstendig ettergivelse av all straff for synd som allerede er tilgitt gjennom skriftemål, og delvis avlat betyr en delvis ettergivelse. Mens vi lever her på jorden kan vi altså rense oss for det som ellers måtte renses i Skjærsilden. Avlat er noe vi kan oppnå for oss selv eller for en av de døde i Skjærsilden


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Fullstendig avlat på fire forskjellige måter

Den første måten er å tilbringe minst 30 minutter i tilbedelse foran sakramentet. I fastetiden vil det i katolske kirker gis flere muligheter for sakramentstilbedelse. Her er det viktig at vi konsentrerer oss om å være tilstede i Kristi nærvær.

En annen måte å gjøre det på er å delta i korsveien, der vi mediterer over Herrens lidelse og død. Alle katolske kirker bør ha en eller annen form for korsvei, enten den er enkel eller avansert. Her er det imidlertid et par ting vi må være klar over. Den hellige stols avlatshåndbok (Enchiridion Indulgentiarum) sier at det må være 14 stasjoner som representerer de 14 stasjonene i Jerusalem.

Håndboken minner oss også om at “det er nødvendig med progresjon fra en stasjon til den neste.” Men hvis det er for mange mennesker og det vil være til ulempe å bevege seg, er det tilstrekkelig at i det minste den som leder korsveien, beveger seg fra stasjon til stasjon. Med andre ord, hvis du deltar på korsveien med mange deltakere og alle blir sittende på benkene mens presten beveger seg til hver stasjon, er det fortsatt gyldig.

Denne spesifikke avlat kan til og med oppnås én gang om dagen for dem som kan gå i kirken hver dag og ønsker å gå korsveien på egen hånd.

Den neste måten er ved å be rosenkransen “i en kirke eller et oratorium, eller i en familie, et religiøst fellesskap eller en sammenslutning av troende.”

Den siste måten er å lese eller lytte til Den hellige skrift i minst en halv time.

Greit, så du har deltatt på én eller alle disse fire måtene. Men fikk du faktisk full avlat? Det er noen betingelser, med «liten skrift», som sikrer at du får avlat.

For det første må du ha avstått fullstendig fra alle synder, det vil si inderlig ønske å avstå fra synd fra nå av. Dette gjelder ikke bare alvorlige synder, men også svakhetssynder.

Deretter må du 1) gå til skrifte, 2) motta nattverd og 3) be for pavens intensjoner. Sakramentalt skriftemål og mottakelse av nattverden kan skje opptil ca. 20 dager før eller etter handlingen som utføres for å oppnå fullstendig avlat. Det er best at nattverden og bønnen for pavens intensjoner finner sted samme dag som handlingen er utført. Ett sakramentalt skriftemål er tilstrekkelig for flere avlat. For hver avlat man ønsker å motta, kreves det imidlertid en separat mottakelse av nattverden og en separat bønn for Den hellige fars intensjoner.

Når du har fulgt disse trinnene, kan du føle deg trygg på at du har fått fullstendig avlat.

Denne saken ble først publisert av Catholic News Agency, EWTN Norge engelskpråklige nyhetspartner. Den er oversatt og bearbeidet av EWTN Norge.

Francesca er ansvarlig for sosiale medier i Catholic News Agency. Hun er utdannet innen kommunikasjon med hovedvekt på digitale medier ved University of Colorado – Denver. 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Pater Ellert Dahl er død

Av sr. Anne Bente Hadland Pater Ellert Dahl er død, 96 år gammel etter 70 år i Dominikanerordenen. Han var den eldste av brødrene i

Mer nyheter

Bidrag etter emne