Skip to content

Den hellige Bernhard av Menthon

Den hellige Bernhard av Menthon
Minnedag 28.mai

Kirken feirer den hellige Bernhard av Menthon den 28. mai. Han ble født i 923, sannsynligvis på slottet Menthon nær Annecy i Savoyen, og døde i Novara i 1008. Han var etterkommer av en rik, adelig familie og fikk en god utdannelse. Han ville ikke inngå et ekteskap foreslått av sin far, og bestemte seg i stedet for å vie seg til kirkens tjeneste.

Under veiledning av Peter, erkediakonen av Aosta, gjorde Bernhard rask fremgang og ble ordinert til prest. På grunn av sin fromhet og kunnskap ble han utnevnt til erkediakon av Aosta i 966, og fikk ansvar for bispedømmets ledelse under biskopen. Da han så uvitenheten og avgudsdyrkelsen som fortsatt rådet blant folkene i Alpene, bestemte han seg for å vie sitt liv til deres omvendelse. I 42 år fortsatte han å forkynne evangeliet for disse menneskene, og brakte troens lys inn i mange kantoner i Lombardia, hvor han oppnådde mange omvendelser og utførte mange mirakler.

Bernhards navn vil imidlertid for alltid være kjent i historien av en annen grunn. Siden eldgamle tider har det eksistert en sti over de Penninske Alpene fra Aostadalen til den sveitsiske kantonen Valais, over det som nå er kjent som det store St. Bernhard-passet. Dette passet er dekket av snø som er syv til åtte meter dyp, og snøskavlene kan noen ganger bli opptil tolv meter høye. Selv om passet var ekstremt farlig, særlig om våren på grunn av snøskred, ble det ofte brukt av franske og tyske pilegrimer på vei til Roma.

For å gjøre reisen lettere og tryggere for reisende grunnla Bernhard et kloster og et hospits på passets høyeste punkt, 2440 meter over havet, i år 962. Noen år senere etablerte han et annet hospits på Lille St. Bernhard, et fjell i De graiske Alper, 2155 meter over havet. Hospitset ved Store St. Bernhard var viet til Nikolas av Myra. Begge hospitsene ble ledet av augustinermunker etter at han fikk pavelig godkjennelse under et besøk i Roma.

Disse hospitsene er kjent for sin gjestfrihet overfor alle reisende over Den store og Den lille St. Bernhard, som er oppkalt til ære for grunnleggeren av disse veldedige institusjonene. Til alle årstider, men spesielt under kraftige snøstormer, drar de heroiske munkene, ledsaget av sine veltrente hunder, ut for å lete etter ofre som har bukket under for det harde været. De tilbyr mat, klær og husly til de uheldige reisende og tar seg av de døde. De fleste av disse munkene bor på hospitset, mens noen har ansvar for nærliggende sogn. Senere ble denne oppgaven overtatt av augustinerkanniker, som hadde ansvaret for hospitsene langt inn i det 20. århundre. Kommuniteten kalles i dag “Kongregasjonen av de hellige Niklas og Bernhard av Montjoux”. Den berømte St. Bernhardshunden, som også er oppkalt etter ham, kom mye senere. Den ble avlet frem av kannikene på 1600-tallet, opprinnelig som vakthunder, men senere utviklet de et talent for å berge reisende som var gått seg bort i snøstormene.

Den siste handlingen i Bernhards liv var å forsone to adelsmenn hvis konflikt truet med å ende fatalt. Han ble gravlagt i klosteret St. Laurentius. Venerert som en helgen fra det tolvte århundre mange steder i Piemonte (Aosta, Novara, Brescia), ble han kanonisert i 1681 av Innocens XI. Hans kult spredte seg spesielt i Piemonte i Italia og Valais i Sveits. Hans minnedag er 28. mai, men 15. juni nevnes også. Hans navn står i Martyrologium Romanum. Han regnes som beskytter av avlingene mot storm og er også skytshelgen for fjellklatrere og andre fjellvandrere, utnevnt av pave Pius XI i 1923.

Les mer om andre katolske helgener her.

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Hverdagsfrø | Johannes døperen

Hverdagsfrø | Johannes døperen Den 24.juni feirer vi vi høgtiden for Johannes døperen.  Hverdagsfrø for små helter er en programserie fra St Rita Radio for

Mer nyheter

Bidrag etter emne