Skip to content

Sr. Mary Doyle RIP

Av sr Anne Bente Hadland
Sr. Mary Doyle FXS er død, 87 år gammel. Hun døde 2. juni på festen for Kristi legeme og blod, fredelig på Røde Kors sykehjem i Bergen, bare et stenkast unna Marias Minde, Franciskussøstrenes hovedhus der sr. Mary tilbragte årene etter at hun og søstrene forlot St. Olav retrettsenter på Voss.

Det er en epoke i Den katolske kirke i Norge som forsvinner med sr. Mary. Sr. Mary var den siste gjenlevende St. Franciskus-søster, og med hennes bortgang er det satt punktum for St. Franciskus Xaverius-søstrenes historie i Norge.

St. Franciskus Xaverius-søstrene ble grunnlagt av biskop Fallize i 1902. Det skulle være en norsk kongregasjon for misjonen i Norge. De fikk i hovedsak ansvaret for Vestlandet; Stavanger, Haugesund, Stord, Bergen, i tillegg Arendal og Hønefoss. De bygget og drev skoler og sykehus, og de drev menighetene, ja, de bygget til og med kirke og prestegård på Hønefoss. De pyntet kirken, holdt sakristier og prestegårder i orden, og de ga oss barna som vokste opp i menighetene de virket i, innsikt i troen og de lærte oss å oppføre oss i kirken. De laget de vakreste blomsterkurver til Kristi Legems-prosesjonene, og de drev skoler og sykehus med stødig hånd.

I dag lever St. Franciskus skole i Arendal, og St. Paul skole og gymnas videre på søstrenes skuldre og i søstrenes lokaler. Det gror og blomstrer i søstrenes spor.

Kallene til den norske kongregasjonen kom; relativt få fra Norge riktignok, tyngden kom fra Tyskland og Nederland. Og så kom det to irske søstre, hvorav én ble, nemlig sr. Mary.

Sr. Mary var 19 år da hun inntrådte hos Franciskus-søstrene i 1958. Da hadde søstrene novisiatet i det nybygde Marias Minde i Solheimsviken i Bergen, og unge Olive Doyle (bilde i sivil) startet sitt klosterliv i Norge. Hun avla sine klosterløfter i 1961 (bilde i drakt). Hun utdannet seg til sykepleier, og i mange år kombinerte hun sykepleie med virksomheten på Voss i St. Olav senter. Da senteret ble nedlagt i 2011, kom hun tilbake til Marias Minde. I 2001 ble hun valgt til generalforstanderinne, hun ble gjenvalgt i 2007, senere ble hun gjenutnevnt av biskopen, assistert av sr. Valborg CSJ og sr. Anne Bente OP.

Siden 2011 har en gruppe søstre fra Det hellige kors (Nha Trang) bistått sr. Mary og de siste Franciskus-søstrene med å bli værende på Marias Minde. Slik hadde sr. Mary et liturgisk liv og et fellesskap av søstre rundt seg like til hun døde.

Sr. Mary utmerket seg med optimisme og godt humør, hun var et arbeidsjern og elsket praktisk arbeid. Første gang jeg møtte henne på Voss, sto hun i hagen med neglesaks og klippet hekken! Furubusker omkranset huset, og hun holdt hekken tett, fin og lav ved raskt å klippe av nye skudd. På Marias Minde brukte hun «fritiden» til å plukke bær og sylte, til å sy og reparere, hvis hun ikke broderte julekort. Og hun var fabelaktig til å danse! Irsk steppedans var spesialiteten. Alltid i aktivitet, og uendelig takknemlig for årene hun hadde fått i kloster, og for søstrene av Det hellige kors som bidro til at hun fikk leve det liv hun var kalt til like til slutt.

Det gjorde inntrykk å besøke henne på dødsleiet. Det var ingen bitterhet å spore over det som ikke gikk videre, hun lå der i fred, dypt takknemlig over det kall hun hadde mottatt da hun var ganske ung, som hadde ført henne til Norge og Franciskussøstrene. 

Fred over ditt og alle de gode søstrenes minne.

Lenker – fine bilder i denne presentasjonen:

Fra feiringen av sr. Marys 80-årsdag: http://bergen.katolsk.no/?p=5531

inkludert min tale til sr. Mary

Intervju med sr. Mary: https://bergen.katolsk.no/?p=7870

Om søstrene: http://bergen.katolsk.no/wp_documents/St.FXSøstrene.pdf

Voss avskjed: https://www.katolsk.no/nyheter/2011/11/voss-st.-olavs-senters-fremtid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Nytt styre i Caritas

Caritas Norge har valgt nytt styre på rådsmøtet avholdt 15.-16. juni på Mariaholm. På rådsmøtet i Caritas ble Peter Jan Henrik Henskjold Kuran valgt til

Søndagsfrø | Synlig usynlig

Sogneprest i Kristus Konge menighet i Narvik, p. Rafal Ochojski MSF, har en kort refleksjon knyttet til søndagens evangelium. P. Rafal lager også serien “Noen

Mer nyheter

Bidrag etter emne