Skip to content

Dagens refleksjon | Regina Angelorum

Dagens refleksjon 26.10.2023 – Regina Angelorum
Av Peder Josef Foss

Mot slutten av oktober, som er måneden viet til Rosenkransen og som innledes av en rekke fester til ære for engler (Mikkelsmesse 29. sept. og De hellige verneengler 2. okt.) virket det passende å reflektere over noe som binder de to sammen. Det må være Jomfru Marias tittel i Det lauretanske litani: Regina Angelorum – ‘Englenes dronning’. I Maria-antifonen som brukes i fastetiden – Ave Regina Caelorum – tiltales hun også som Domina Angelorum – ‘Englenes frue’ eller herskerinne.

Tittelen minner oss om at Maria, ved nåde, ikke bare har hellighet som overgår alle mennesker – hun er velsignet blant kvinner (Luk 1,42) – men at hun, som Guds Mor, er hevet høyt selv over englenes kor. Menneskene er av natur lavere enn englene (Sal 8,6; Heb 2,7). ‘Engel’ betyr ‘utsending’ og betegner deres funksjon, men deres vesen er kroppsløse, rene ånder med forstand og vilje. De ble skapt for å prise Gud og for å være Hans budbringere til menneskene. I tillegg vokter de Hans skaperverk og handler på Hans forsyns vegne – hvert menneske har sin egen verneengel som Gud skapte kun for å beskytte dem og føre dem til Himmelen.

Gjennom Kirkens bønner kan vi lære hvor viktige englene er for oss og hvilke tjenester de yter. En enkel bønn til verneengelen, som finnes i flere bønnebøker, høres slik ut: Du Herrens engel, vernet mitt, som Gud i miskunn meg har gitt: Nå og alltid bli hos meg, opplys, vern og led min vei. Amen.

Englene hjelper oss ved opplysning av forstanden, de forsvarer oss fra legemlige og åndelige trusler, og de leder oss ved å inspirere oss til å gjøre godt. Ved deres hjelp kan man trenge dypere inn i troens sannheter, oppnå sterkere forsvar mot fristelser og synd, og instrueres i hvordan leve et godt kristent liv. For en tragedie at få mennesker – til og med få katolikker! – skjenker disse englene en tanke noensinne, som er til utelukkende for å se til oss og som elsker og ber for oss uavlatelig. Og hvis noen tenker på engler, så er det stort sett onde engler, ikke gode, de bruker tiden på. Kyrie eleison!

Men, tilbake til saken: Hvis englene er slik vi har sagt, hva sier det oss om Englenes Dronning? Jo, det sier oss en hel del. For det første at hun er fullstendig god – plettfri, uten synd og fullkomment hellig, og det i rikere mål enn alle andre skapninger. Pave Pius XII siterer Hellige Johannes av Damaskus og sier: «Grenseløs er forskjellen mellom Guds tjenere og Hans Mor.» (encyklika Ad Caeli Reginam, nr. 40). Hun elsker Gud høyere og priser Ham med en røst som er fagrere enn myriadene av kjeruber og serafer for Lammets trone. Hun ser til sine barn med større omsorg enn alle englene og kan ved sin forbønn oppnå alt de ber om. Opplysningen, vernet og styrelsen hun kan oppnå overgår alle englene.

Og hvorfor? For når en engel møter Guds egen Mor, den ene skapning Gud fant verdig til å bli menneske i, er det ikke hun som hilser ham som en som står over henne i Guds rike, men han som har stått for Guds åsyn fra tidenes morgen bøyer hodet for den vesle Jomfruen i Nasaret og sier Ave! – Hill deg, Dronning!

 

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

‘Reminders’ About Ukraine

COMMENTARY: Ukraine’s religious leaders and the faith of its people have been essential in sustaining that hard-pressed country’s Davidic struggle against the Russian Goliath.

Mer nyheter

Bidrag etter emne