Skip to content

Dagens refleksjon | Mater misericordiae

Dagens refleksjon 16. november, 2023: Mater misericordiae
Av Peder Josef Foss

I den vakre og velkjente Maria-antifonen Salve Regina kalles Vår Herres Mor for Mater misericordiae, ‘Barmhjertighetens Mor.’ Marias medlidenhet og kjærlighet for alle sine barn springer ut fra den bunnløse kjærligheten hun først og fremst har for sin Sønn. Maria elsker sin Sønn, ikke bare med en naturlig morskjærlighet (som allerede er meget stor), men med den overnaturlige kjærlighet en perfekt skapning elsker Gud med.

Hennes hjerte, som er uplettet og uten selviskhet, er ømt og fullt av omsorg for alle mennesker, siden hun har fått Guds visdom i rikt mål hvorved hun ser det gode i alle ting Han har skapt. Som Herrens tjenerinne oppfyller hun Hans lov i ett og alt, også det ord som sier: «Det dere gjorde mot én av disse små, har dere gjort mot meg.» (Matt 25,40). Når hun ser på et menneske, rettferdig eller syndig, ser hun alltid spor av Guds bilde, en påminnelse om hennes Sønn, og da kan hun ikke annet enn å elske det med en godhet og mildhet som ingen annen enn Gud selv kan elske med.

Av samme grunn er hun en nådig og god Mor for hele Kirken. For ettersom Kirken er Kristi Legeme, skatter og verdsetter hun hver av Kirkens sønner og døtre som hun gjør hvert eneste lem på sin Sønns kropp, fra fot til isse. Hun har medynk med hvert av Kirkens barn som lider, for det blir for henne et minne om hennes Sønns lidelse.

Lite overraskende er da den store tilliten Kirken lærer oss å ha til Jomfru Maria og hennes barmhjertighet. Forvisset om at hun ved Guds forordning er rede og villig til å oppnå vern, nåde og omvendelse for enhver som ber henne om forbønn, løper alle sanne kristne til henne for å søke ly under hennes mantel. Som det heter i bønnen fra 200-tallet: Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genetrix – ‘Under ditt vern tar vi vår tilflukt, Guds hellige Mor.’

«Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet.» er en av Saligprisningene. Maria fant nåde hos Gud, og hun er full av nåde. Den barmhjertigheten Gud øste ut over henne viser hun til alle som kommer til henne, nå som hun er Dronning i sin Sønns rike. Dronning Esters barmhjertighet førte henne til å be om jødenes frelse fra utryddelse, og Kongen ble rørt av hennes barmhjertighet, nok til å si: «Er det noe du vil be om, dronning Ester, så skal du få det. Har du et ønske, om det så er halve riket, skal det bli oppfylt.»  (Ester 7,2).

Det halve riket, sier St. Alfons Ligouri, er en forvarsel på det Gud ville betro Maria, nemlig barmhjertighetens rike. «Da Den salige Jomfru unnfanget og frembar Det evige Ord i sitt morsliv ble halvet Guds rike henne til del, slik at hun er Barmhjertighetens Dronning, mens Jesus Kristus er Rettferdighetens Konge.» (The Glories of Mary, overs. fra eng.).

Kom ihu, du nådefulle Jomfru Maria, at det aldri er blitt hørt at den som tar sin tilflukt til deg, kaller på din hjelp og ber om din forbønn, er blitt forlatt. Full av tillit søker jeg derfor tilflukt til deg, Jomfru over alle jomfruer, min mor. Til deg kommer jeg, foran deg står jeg, i sorg over min synd. Du, det evige Ords mor, ringeakt ikke mine ord, men i din miskunn bønnhør meg. Amen.

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Pater Ellert Dahl er død

Av sr. Anne Bente Hadland Pater Ellert Dahl er død, 96 år gammel etter 70 år i Dominikanerordenen. Han var den eldste av brødrene i

Mer nyheter

Bidrag etter emne