Skip to content

Juni er Jesu hjerte-måned

Juni er måneden for Jesu hellige hjerte. I år falt selve høytiden på 7. juni. Datoen endres hvert år fordi den feires på fredagen etter Corpus Christi, som igjen er en bevegelig fest avhengig påskens plassering.

Pater Krzysztof Marcjanowicz, undersekretær i Dikasteriet for gudstjenesten og sakramentsordningen uttaler: «Vi ser i Jesu hjerte kilden til våre sakramenter, kilden til vårt liv og kilden til vår helbredelse.»

Festen kan dateres tilbake til 1673. En fransk nonne fra «L’Ordre de la Visitation de Sainte-Marie» i Øst-Frankrike begynte å motta visjoner. Jesu hellige hjerte åpenbarte seg for første gang for søster Margaret Maria Alacoque i et kapell i Paray-le-Monial. Jesus viste seg der med hjertet synlig utenfor brystet, i brann og omgitt av en tornekrone. Han fortalte hvordan han ønsket at Hans hellige hjerte skulle æres og uttrykte sin grenseløse kjærlighet til menneskeheten.

Jesus fortalte den hellige Margareta Maria: «Mitt hellige hjerte har en så intens kjærlighet til menneskene, og til deg spesielt, at det ikke kan holde på flammene i sitt indre, men må spre dem videre med alle midler.»

Ifølge P. Krzysztof Marcjanowicz har Jesu hjerte-kulten har levd i Kirkens tradisjon gjennom århundrene fra den dagen da en soldat på Golgata gjennomboret Jesu side for å bekrefte hans død.

«Den hellige Johannes Chrysostomos, en av kirkens store fedre, beskriver dette øyeblikket i en av sine prekener og sier at dette er begynnelsen på kirkens sakramenter, spesielt dåpen, vannet som vasker oss, og eukaristien, blodet som nærer oss, som gir oss liv.», forteller P. Krzysztof

Visjonene til søster Margaret Maria fortsatte i 18 måneder. Den 16. juni 1675 ba Jesus henne om å fremme en fest til ære for sitt hellige hjerte. Han ga også søster Margaret Maria 12 løfter til alle som ærer og fremmer hengivenheten til Det hellige hjerte.

1. Jeg vil gi dem alle de nådegaver som er nødvendige for deres livssituasjon.

2. Jeg vil gi fred i familiene deres.

3. Jeg vil trøste dem i alle deres vanskeligheter.

4. Jeg vil være deres tilflukt i livet og særlig i døden.

5. Jeg vil velsigne alle deres bedrifter i rikt monn.

6. Syndere skal i mitt hjerte finne barmhjertighetens uendelige kilde.

7. Lunkne sjeler skal bli inderlige.

8. Ivrige sjeler skal raskt stige opp til stor fullkommenhet.

9. Jeg vil velsigne de steder hvor bildet av mitt hellige hjerte blir utstilt og æret.

10. Jeg vil gi prestene makt til å berøre de mest forherdede hjerter.

11. Personer som fremmer denne andakten, skal få sine navn for evig skrevet i mitt hjerte.

12. I Mitt hjertes umåtelige miskunn lover jeg deg at min allmektige kjærlighet vil gi den endelige utholdenhets nådegave til alle de som tar imot Den hellige kommunion hver første fredag i ni måneder på rad. De vil ikke dø i min unåde, og heller ikke uten å motta De hellige sakramentene. Mitt guddommelige hjerte skal være deres trygge tilflukt i denne siste stund.»

Søster Margaret Maria døde i 1690 og ble kanonisert av pave Benedikt XV den 13. mai 1920. Vatikanet nølte med å erklære en fest for Jesu hellige Hjerte, men etter hvert som hengivenheten spredte seg over hele Frankrike, innvilget Vatikanet festen for Jesu Hjerte til Frankrike i 1765.

P. Krzysztof forklarer: «Feiringen ble etter hvert etablert, i Roma bare for Arciconfraternita del Sacro Cuore di Gesù.  Slik forble det i mer enn hundre år, helt til Pius IX i 1856 gjorde Festen for Jesu hellige hjerte obligatorisk for hele den latinske ritus på fredag etter Corpus Christi-oktaven.

Siden den gang har juni måned vært viet Jesu hellige hjerte og hans grenseløse kjærlighet til oss alle.

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne