Skip to content

Den hellige Maria Magdalena de Pazzi

Den hellige Maria Magdalena de Pazzi
Minnedag 25.mai

Den 25. mai feirer Den katolske kirke den hellige Maria Magdalena de Pazzi, en italiensk adelskvinne fra 1500- og begynnelsen av 1600-tallet som ble karmelittnonne og utmerket seg for sitt intense bønneliv og sin hengivenhet til hyppig nattverd.

I 2007 markerte pave Benedikt XVI 400-årsjubileet for Maria Magdalena de Pazzis død i et brev til erkebiskopen av Firenze, hennes fødeby. Han beskrev henne som “et symbol på en levende kjærlighet som minner om den grunnleggende mystiske dimensjonen i ethvert kristent liv.”

“Måtte den store mystikeren,” skrev paven, “fortsatt la sin røst høres i hele Kirken og spre budskapet om å elske Gud til alle mennesker.”

Maria Magdalena ble født 2. april 1566 og fikk navnet Caterina ved fødselen. Hun var foreldrenes eneste datter, og begge kom fra fremstående familier. Caterina ble tidlig tiltrukket av nattverden, og hun bestemte seg for å tjene Gud som en innviet jomfru kort tid etter at hun mottok sin første kommunion som 10-åring.

Sent i 1582 gikk hun inn i et strengt tradisjonelt karmelittkloster, hvor nattverden – noe som var uvanlig for den tiden – ble delt ut daglig. Året etter fikk hun sin ordensdrakt og tok navnet Maria Magdalena.

Fra mars til mai 1584 ble Maria alvorlig syk, og man trodde at hun var i livsfare. Den 27. mai samme år avla hun sine ordensløfter mens hun lå syk på en båre. Etter at hun ble frisk, begynte hun på en langvarig åndelig reise som varte i 40 dager og inneholdt ekstraordinære opplevelser som hennes medsøstre nedtegnet i en rekke manuskripter.

Maria tjente klosteret i ulike undervisnings- og tilsynsroller, samtidig som hun bidro til fellesskapet gjennom manuelt arbeid. Hennes medsøstre respekterte hennes strenge disiplin, som ble ledsaget av dyp nestekjærlighet og praktisk visdom. Hennes erfaringer med lidelse og fristelser hjalp henne til å veilede og inspirere andre.

Ekstraordinære åndelige opplevelser var en hyppig del av denne karmelittnonnens liv, i langt større grad enn det som er vanlig i den katolske mystikkens tradisjon. Mange av hennes opplevelser av Gud ble dokumentert av andre i hennes fellesskap, selv om Maria selv mislikte oppmerksomheten og helst ville ha holdt disse hendelsene private.

Hun ønsket å rette oppmerksomheten mot Guds kjærlighet, som hun mente var tragisk undervurdert og oversett av menneskene. Maria Magdalena de Pazzi huskes for sine dramatiske gester. Hun kunne løpe gjennom klosterets korridorer eller ringe med klokkene om natten mens hun forkynte viktigheten av at alle mennesker skulle våkne opp til Guds kjærlighet og svare på den.

Hennes jordiske liv tok slutt 25. mai 1607, etter en smertefull sykdom som varte i nesten tre år. Pave Klemens IX kanoniserte Maria Magdalena de Pazzi i 1669.

Les mer om andre katolske helgener her.

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne