Skip to content

Å se nattverden gjennom øynene til 10 helgener

Som katolikker tror vi at Jesus virkelig er til stede i Den hellige eukaristi. Mange av Kirkens helgener har gjennom sine skrifter og vitnesbyrd oppfordret de troende til å ta imot Det aller helligste sakrament og tilbe det i bønn.

Å se nattverden gjennom øynene til 10 helgener

Nedenfor gir 10 helgener sine kloke råd om å elske eukaristien mer, og om eukaristiens avgjørende betydning i det kristne liv.

1. Den hellige Alfons Maria de’Liguori

«Du kan være trygg på at den tiden du tilbringer med hengivenhet foran dette Guddommelige sakrament, vil være den tiden som vil gi deg mest godt i dette livet og vil trøste deg mest i din dødsstund og i evigheten. Og vit at du kanskje vil oppnå mer i løpet av et kvarter med tilbedelse i Jesu nærvær i Det hellige sakrament enn i alle andre åndelige øvelser i løpet av dagen.»

2. Den hellige Frans av Sales

«Når bønnen forenes med det guddommelige messeofferet, blir den så usigelig effektiv at sjelen så å si flyter over av himmelsk trøst. Her hviler sjelen på sin elskede.»

3. Den hellige Jean-Baptiste Marie Vianney, skytshelgen for sogneprester i hele verden

«Hvis vi kjente verdien av det hellige messeofferet, hvor mye mer ville vi ikke da anstrenge oss for å delta i det!»

4. Den hellige Louis-Marie Grignion de Monfort

Før kommunionen: «Be Maria om å låne deg sitt hjerte, slik at du kan motta hennes Sønn med hennes sinnelag.»

5. Den hellige Teresa av Jesus av Ávila

«Etter at du har mottatt Herren, siden Han selv til stede i deg, skal du bestrebe deg på å lukke kroppens øyne og åpne sjelens, og se inn i hjertet ditt.»

6. Den hellige Johannes Bosco (Don Bosco)

«Kjære unge mennesker, ønsker vi å være lykkelige og glade? La oss elske Jesus i sakramentet av hele vårt hjerte.»

7. Den hellige Katarina av Siena

«Å grenseløse nestekjærlighet! På samme måte som du ga oss deg selv, sann Gud og sant Menneske, slik har du gitt oss hele deg selv som føde, slik at vi, mens vi er pilegrimer i dette livet, ikke skal bryte sammen i vår tretthet, men bli styrket av deg, det himmelske brød.»

8. Den hellige Johannes Paul II

«Kjære brødre og søstre: Vi må føle oss utfordret av behovene til så mange brødre. Vi skal ikke lukke våre hjerter for deres bønner om hjelp. Og vi skal ikke glemme at mennesket lever ikke av brød alene. Vi trenger det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Dette brødet er Jesus. Å spise av det betyr å ta imot selve Guds eksistens, å åpne oss for kjærlighetens logikk og å dele.»

9. Den hellige Therese av Lisieux

«Jeg husket at jeg hadde hørt at man får alle de tjenestene man ber om på dagen for sin førstekommunion. Denne tanken trøstet meg umiddelbart, og selv om jeg bare var seks år gammel på den tiden, sa jeg til meg selv: ‘Jeg vil be for min stakkars gamle mann (en hun hadde forsøkt å gi almisser til) på dagen for min første kommunion.»

10. Den hellige Frans av Assisi

«Når jeg ikke kan delta i messen, tilber jeg Kristi legeme med åndens øyne i bønn, på samme måte som jeg tilber ham når jeg ser ham i messen.»

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne