Skip to content

Å, salige stund uten like

Å, SALIGE STUND UTEN LIKE

Å, salige stund uten like, Han lever, han lever ennu! Dette er det Maria Magdalena som synger etter at hun har gjenkjent Jesus, Herren. Salmedikteren Johan Halmrast legger ordene i munnen på Maria i 1890.

Ikke skjønte Maria Magdalena, apostlenes apostel, først da hun så ham hvem det var, men stemmen gjenkjente hun, og utbryter; «Rabbuni», Mester.

Jublende kan hun da synge, etter dager med sorg etter Herrens død på korset.

Å, salige stund uten like, Han lever, han lever ennu!
Han vandrer i seierens rike, Min sjel, hvorfor sørger da du?
Han er ikke lenger i graven, Hvor bleknet i døden han lå,
Jeg levende så ham i haven, Og aldri så skjønn jeg ham så.

Hun ser Herren, og hun mottar samtidig kallet til å forkynne, hun tar i mot det og hun blir apostel:

Han lever, og jeg skal få bringe Hans venner det salige ord –
Tenk, jeg som er ringest blant ringe, Den minste han kjenner på jord.
Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, Å, kunne jeg synge det ut!
Å, kunne ei engler begjære Å gå med så salig et bud!

Måtte også vi ta i mot de kall Herren gir oss, og som Maria jublende forkynne til verden;

Å, salige stund uten like, Han lever, han lever ennu!
Han vandrer i seierens rike, Min sjel, hvorfor sørger da du?
Du søkte din trøst i den døde, Og dvelte ved gravnatten kun,
Så fikk du ham levende møte, Å, salige, salige stund!

Herren lever, og vi skal forkynne!
Hører vi kallet, tar vi i mor det, og våger vi å forkynne?

Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, Å, kunne jeg synge det ut!
Å, kunne ei engler begjære Å gå med så salig et bud!

Vårt kall til å forkynne burde være like selvfølgelig for oss som det var det for Maria Magdalena, da hun løp av gårde for å forkynne.

Å, salige stund uten like, Han lever, han lever ennu!
Han vandrer i seierens rike, Min sjel, hvorfor sørger da du?
Han er ikke lenger i graven, Hvor bleknet i døden han lå,
Jeg levende så ham i haven, Og aldri så skjønn jeg ham så.

Av Sr Ragnihild Marie op

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Gänswein in His Own Words

Gänswein in His Own Words  Archbishop Georg Gänswein was Pope Benedict XVI’s private secretary for 19 years. Hardly anyone came as close to the Pope

Mer nyheter

Bidrag etter emne