Skip to content

Din nådes sol har gjennomstrålet meg

Din nådes sol har gjennomstrålet meg – eller; den Hellige Ånd som redaktør?

Av sr. Ragnhild Bjelland 

Den Hellige Ånd er til stede i våre liv, ofte på besynderlig vis, oftest uten at vi skjenker det en eneste tanke.  I vår Salmebok «Lov Herren» finner vi på nummeret før Olavsekvensen en salme skrevet av vekkelsespredikanten Aage Samuelsen[1], «O, Jesus du som fyller alt i alle».

Samuelsens vakre og dype tekst danner en mariansk ramme før vi går inn i Olavsmystikken: Lux illuxit. .. «Ljoset yver landet dagna».

Tusen år ligger mellom disse to, stilen, tekst og melodi hører til i hver sin tidsepoke, men budskapet, det tekstene forkynner er tidløst, grenseløst og evig. Begge uttrykker de hjertes tanker, begge synger de frimodig gleden i kristenlivet.  

Fra Olavsekvensen:

«Ljoset yver landet dagna, ljos me sæla frygd og fagna, ljos som verdt er lov og pris.
Kristenfolk i dag skal kveda, lova Gud med høgtids gleda, heidra han på verdig vis!»

«O Jesus, du som fyller alt i alle, som rik på miskunnhet og nåde er», skriver Samuelsen, og han fortsetter: «Jeg lik Maria for din fot vil falle, ti intet hvilested er skjønt som der». 

Den frommeste munk kunne ikke, etter min mening uttrykt seg bedre:

Min frelser kjær, ditt skjønne navn jeg nevner, ifra mitt hjertes dyp jeg priser deg, og alle tvilens mørke skyer revner, din nådes sol har gjennomstrålet meg.

Den uslepne diamanten er ikke ved første blikk vakker, den må slipes for at skjønnheten skal komme frem.

Åndelig snobberi kan føre til at vi ikke ser skjønnheten i tekster fra «Bedehusland», at vi ser ned på det. Samuelsens tekst er etter min mening på høyden av det meste jeg har lest av åndelige tekster.

Fra Olavsekvensen:

«Herre Krist, du sigerrike, gjer oss dine vitne like, som i dauden sigra kan!
Når vår fiend hardt oss trengjer, gøym oss under dine venger, berg oss med di høgre hand!»
Måtte vi la nådens sol gjennomstråle oss, måtte nådens sol få åpne våre hjerter. Måtte tvilens mørke skyer revne og lyset stråle inn.  

«Jeg intet annet ønske har på ferden enn blott å være deg et ærens kar, at jeg kan være lys og salt i verden og skinne som en stjerne ren og klar.  Du er mitt alt, o Jesus, du er livet, hva enn meg møter: du min lovsang er.  Du har jo himlens herlighet meg givet i evighet skal jeg få være der».


[1] Aage Kristian Samuelsen, også kalt «Broder Aage», var en norsk predikant, tekstforfatter og komponist av kristne sanger. Født: 23. januar 1915  Døde: 29. november 1987

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne