Skip to content

5.januar på EWTN Norge

5.januar på EWTN Norge | Fredag i juletiden

Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

 

Direkte rosenkrans er tilbake fra 11.januar
Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Et lys er tent i mørket for de oppriktige av hjertet;
Den nådige, barmhjertige og rettferdige Herre.

Kirkebønn

Herre, opplys i din godhet dine troendes hjerter. Fyll oss med din herlighets glans, så vi erkjenner og tar imot vår Frelser, han som lever og råder…

1.Lesning 1 Joh 3,11–21

Mine kjære, dette er det budskap dere har hørt fra begynnelsen av: At vi skal elske hverandre, og ikke ligne Kain, som var et barn av den Onde og som drepte sin bror. Og hvorfor var det han drepte ham? Fordi hans egne gjerninger var onde, mens hans bror levde rettferdig.

Dere må ikke undre dere, brødre, om verden hater dere. Selv er vi gått over fra døden til livet; det vet vi, fordi vi elsker våre brødre. Den som ikke elsker, er fremdeles i dødens rike. Enhver som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv i seg. At han gav sitt liv for oss – det er kjærlighetens kjennetegn. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre brødre. En mann som ser sin bror lide nød, og allikevel lukker sitt hjerte for ham, enda han selv har nok av jordisk gods – hvordan kan Guds kjærlighet bli i ham? Mine små barn! Kjærligheten skal ikke ytre seg bare i ord; den må være ekte og vise seg i gjerning. Derved skal vi vite at vi hører sannheten til. Og foran hans åsyn skal vi stille vårt hjerte til ro, selv om det fordømmer oss; for Gud er større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Mine kjære! Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da tør vi tre frimodig frem for Gud.

Responsoriesalme Sal 100 (99)

Omkved: Juble for Herren all jorden.

Juble for Herren all jorden,
tjen Herren med glede.
Tre frem for hans åsyn
med hjertet fylt av lovsang.

Vit at Herren er Gud.
Han har skapt oss, og vi er hans.
Vi er hans folk,
den hjord han vokter.

Gå til hans porter med takk,
inn i hans forgård med lovsang.
La oss prise Herren
og love hans navn.

Ja, Herren er god,
hans kjærlighet varer evig.
Hans trofasthet varer
fra slekt til slekt.

Evangelievers
Halleluja. En hellig dag er opprunnet for oss. Kom alle folkeslag og tilbe Herren; for idag er et stort lys brutt frem over jorden. Halleluja.

Dagens evangelium Joh 1,43–51

På den tid ville Jesus gi seg på vei til Galilea. Da møter han Filip. Jesus sier til ham: «Følg meg.» Filip var fra Betsaida, Andreas’ og Peters hjemby. Filip møter Natanael og sier til ham: «Han som Moses har skrevet om i Loven, og som profetene har talt om, ham har vi funnet; det er Jesus, sønn av Josef fra Nasaret.» Natanael svarte: «Kan det komme noe godt fra Nasaret?» Filip sier til ham: «Kom og se.» Jesus ser Natanael komme hen til seg, og sier til de andre: «Der har vi en ekte sønn av Israel, en mann uten svik.» Natanael sier til ham: «Hvor kjenner du meg fra?» Jesus svarte: «Før Filip kalte på deg, da du var under fikentreet, så jeg deg.» Da utbrøt Natanael: «Rabbi, du er Guds sønn! Du er Israels konge!» Jesus svarte: «Fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet, tror du? Du skal få se større ting enn dette.» «Ja,» legger han til, «tro meg på mitt ord: Dere skal få se himmelen åpen, og Guds engler stige opp og ned over Menneskesønnen.»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for Juletiden
Tekst til tidebønnene finner du her

Nye program:Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge

 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne