Skip to content

22.august på EWTN Norge | Det blir ikke lett for en rik å komme inn i himlenes rike

22.august på EWTN Norge | 20. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag


Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Nyheter fra CNA Europa
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Daglig messeGud, du vårt skjold,
vend blikket mot din salvedes åsyn,
for én dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen.

Herre, vår Gud, det som intet øye har sett og intet øre har hørt, har du beredt for dem som elsker deg. Fyll våre hjerter med din kjærlighet, så vi elsker deg i alt og over alle ting, og får del i det du har lovet oss. Ved vår Herre …

Dagens evangelium Matt 19,23–30
På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Sannelig, det blir ikke lett for en rik å komme inn i himlenes rike! Ja, jeg sier dere, at det er lettere for en kamel å komme seg gjennom et nåløye, enn det er for en rik å komme inn i Guds rike.» Da disiplene hørte det, ble de ytterst forferdet og spurte: «Men hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og svarte: «Nei, det overgår hva mennesker kan makte; men for Gud er alt mulig.» Da tok Peter til orde og sa: «Men vi, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva får vi så igjen for det?» Jesus svarte: «Dette skal dere vite: Når tiden for verdens gjenfødelse kommer, når Menneskesønnen troner i sin herlighet – da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner, som dommere over Israels tolv stammer. Og hver og en som har forlatt sitt hjem, sine søsken, sin mor og far, sine barn eller sine marker for mitt navns skyld, – han skal få det mangedobbelt igjen, og det evige liv i eie. Men mange blant de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første.»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Tidebønner:
Nye program:Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Nyheter fra CNA Europa


Se EWTN Norge

Sendeskjema EWTN Norge 22.august
00:00 Daily Mass
01:00 Chaplet of Adoration and Reparation
01:30 Aid to the Church in Need – Ethiopia, Go and Make Disciples
02:00 New! Journey Home – Dr. Benjamin Lewis
03:00 The God of Mercy – Faustina, a Story of Mercy
03:30 Theology of the Body – John Paul II’s Applications for Vocations
04:00 Living Right with Dr. Ray – Addiction
05:00 Walsingham Stories – Fr. Sean Davidson, Pt. 1
05:30 Liturgy of the Hours for Lay People – A Prayer for the Whole People of God, Pt. 2
06:00 The Holy Land Rosary – Sorrowful Mysteries
06:30 Chaplet of St. Michael
07:00 EWTN Live – Dr. Peter Kilpatrick
08:00 Blessed Carlo
08:30 Rosenkrans
09:00 Laudes 2.lesning matutin
09:30  At Home with Jim and Joy – Jim and Joy Call-in Show
10:00 EWTN Pro-Life Weekly
10:30 Stones and Pearls: The Rosary in the Holy Land – The Heart Chamber of the Faith: From the First Joyful Mystery of the Rosary
11:00 Living Divine Mercy – The Assumption
11:30 Handing on the Faith – Handing on the Faith Scripturally
12:00 Dietrich Von Hildebrand: A Knight for Truth – Contrition Pt 1
12:30 My Country, My Faith – Focus: Fr. John Keenan and Fr. Neil McGarrity
13:00 Crux Sacra – Katekese
13:30 Segl – Podkast
13:30 The Holy Rosary with Mother Angelica – Sorrowful Mysteries
14:00 Daily Mass
15:00 New! Holy Rosary and Devotions with the Franciscan Missionaries of the Eternal Word
15:30 Vaticano
16:00 Chaplet of Divine Mercy
16:20 New! Live Adoration from EWTN Chapel
16:30 Michael the Visitor
17:00 The Roamin’ Catholic – On the Incarnation
17:30 Rosenkrans
18:00 Vesper og 2.lesning matutin
18:30 Min vei til Kirken – Anne Samuelsen
19:00 Karmels hage
20:00 Åndelig føde
20:45 Kveldsbønn
21:00 Journey Home – Dr. Benjamin Lewis
22:00 EWTN News Nightly
22:30 Catholic Sphere – Faith, Family & Farming, Pt. 2

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Dagens on demand forslag fra EWTN


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


 

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne