Skip to content

19.januar på EWTN Norge

18.januar på EWTN Norge | 2. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag

Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

 

Direkte rosenkrans klokken 12.00
Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen


Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Måtte all jorden tilbe deg, Gud, og synge din pris,
synge ditt navns ære, du Høyeste.

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du som styrer alt i himmel og på jord, og har makt over menneskenes hjerter, lytt i nåde til ditt folks bønner, og gi oss fred i våre dager. Ved vår Herre …

1.Lesning 1 Sam 18,6–9;19,1–7

I de dager, da de kom hjem, hendte det da David vendte tilbake efter at han hadde felt filisteren, at kvinnene gikk ut fra alle byene i Israel for å møte kong Saul med sang og dans, med trommer, gledesrop og spill. Og mens de spilte og danset, sang de: «Saul felte tusener, men David felte titusener». Da ble Saul brennende harm. Han mislikte dette vers og sa: «De gir David æren for titusener, men meg bare for tusener. Nå mangler det bare at han får kongedømmet». Fra den dagen så Saul skjevt til David.

En gang talte Saul med sin sønn Jonatan og med alle sine menn for å få David drept. Men Jonatan, Sauls sønn, holdt meget av David. Derfor fortalte han dette til David og sa: «Min far Saul tenker på å drepe deg. Ta deg i vare i morgen tidlig! Finn deg et skjulested og gjem deg der! Så vil jeg gå ut på marken hvor du er, og stå ved siden av far. Jeg vil tale med ham om deg, og merker jeg noe, skal jeg si deg det». Jonatan talte Davids sak hos sin far Saul. Han sa: «Kongen må ikke gjøre urett mot sin tjener David; for han har ikke gjort urett mot deg. Det han har gjort, har snarere vært til stort gavn for deg. Han satte livet på spill og felte filisteren, og Herren lot hele Israel vinne en stor seier. Du så det selv og gledet deg. Hvorfor vil du da gjøre synd mot en uskyldig mann og drepe David uten grunn?» Saul hørte på Jonatan og svor: «Så sant Herren lever, han skal ikke miste livet!» Da ropte Jonatan på David og fortalte ham alt sammen. Jonatan førte David frem for Saul, og David ble hos ham som før.

Responsoriesalme Sal 56(55),2-3.9-10a.10b-11.12-13

Omkved: Jeg setter min lit til Gud og frykter intet

Vær meg nådig Gud, folk vil meg til livs,
de trenger seg inn på meg hele dagen.
Mine motstandere plager meg hele tiden
mange er de som angriper meg.

Du har sett min skuffelse,
mine tårer er gjemt i din lærsekk;
står de ikke i din bok?
Derfor må mine fiender vike den dag jeg roper.

Ett vet jeg: at Gud er for meg.
Til Herren hvis ord jeg priser,
til Gud setter jeg min lit og frykter intet.
Hva kan mennesker gjøre meg?

Jeg må innfri de løfter jeg ga deg, Gud.

Evangelievers

Halleluja. Vår Frelser Kristus Jesus har brutt dødens makt og latt liv og udødelighet gry for oss gjennom evangeliet. Halleluja.

Dagens evangelium Mark 3,7–12

På den tid trakk Jesus seg unna ned mot sjøen, sammen med disiplene. Men en stor mengde folk fra hele Galilea fulgte dem. Det kom også folk fra Judea og Jerusalem, fra Idumea og Transjordan og fra landet omkring Tyros og Sidon, en stor mengde, som hadde hørt om alt han gjorde. Da bad han disiplene alltid å holde en båt klar, for det tilfelle at trengselen om ham ble altfor stor. Han helbredet nemlig mange, slik at alle som led av en eller annen plage, trengte seg inn på ham for å få røre ved ham. Og de vanhellige åndene, så snart de så ham, falt ned for ham og ropte at han var Guds sønn. Men han bød dem i strenge ordelag at de ikke skulle røbe hvem han var.

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for det alminnelige kirkeår.
Tekst til tidebønnene finner du herNye program:Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge

 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

‘Reminders’ About Ukraine

COMMENTARY: Ukraine’s religious leaders and the faith of its people have been essential in sustaining that hard-pressed country’s Davidic struggle against the Russian Goliath.

Mer nyheter

Bidrag etter emne