Skip to content

16.januar på EWTN Norge

16.januar på EWTN Norge | 2. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag

Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

 

Direkte rosenkrans klokken 12.00
Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen


Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Måtte all jorden tilbe deg, Gud, og synge din pris,
synge ditt navns ære, du Høyeste.

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du som styrer alt i himmel og på jord, og har makt over menneskenes hjerter, lytt i nåde til ditt folks bønner, og gi oss fred i våre dager. Ved vår Herre …

1.Lesning 1 Sam 16,1–13

I de dager sa Herren til Samuel: «Hvor lenge vil du sørge over Saul? Jeg har jo forkastet ham som konge over Israel. Fyll ditt horn med olje og gå! Jeg sender deg til Isai i Betlehem, for jeg har utsett meg en av hans sønner til å være konge.» Samuel svarte: «Hvordan kan jeg gå dit? Får Saul høre det, dreper han meg.» Da sa Herren: «Ta med deg en kvige, og si at du kommer for å ofre til Herren. Be så Isai komme til ofringen! Siden skal jeg si deg hva du skal gjøre, og den jeg da nevner, skal du salve for meg.» Samuel gjorde som Herren hadde sagt. Da han kom til Betlehem, gikk byens eldste skjelvende imot ham og spurte: «Betyr det noe godt at du kommer?» Han svarte: «Ja, det betyr noe godt; jeg kommer for å ofre til Herren. La dere innvie og kom til ofringen.» Så innviet han Isai og hans sønner og innbød dem til ofringen. Da de kom, og han fikk se Eliab, tenkte han: «Her står den Herren vil salve, foran Herren.» Men Herren sa til Samuel: «Se ikke på hans utseende og høye vekst, for jeg har forkastet ham. Gud ser ikke på det som menneskene ser på. Menneskene ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.» Da ropte Isai på Abinadab og lot ham tre frem for Samuel. Men Samuel sa: «Heller ikke ham har Herren utvalgt.» Så lot Isai Sjamma tre frem; men Samuel sa: «Heller ikke ham har Herren utvalgt.» Slik lot Isai de syv sønnene sine tre frem for Samuel; men Samuel sa til Isai: «Herren har ikke utvalgt noen av disse.» Da spurte Samuel: «Var dette alle guttene dine?» «Nei,» svarte Isai, «det er enda en igjen, den yngste. Han er ute og gjeter småfeet.» «Send bud efter ham!» sa Samuel. «Vi setter oss ikke til bords før han kommer.» Så sendte Isai bud efter ham. Han var rødkinnet, hadde vakre øyne og fagert utseende. Herren sa: «Reis deg og salv ham, for han er det.» Da tok Samuel oljehornet og salvet ham der han stod blant sine brødre. Fra den dag kom Herrens Ånd over David og var med ham siden. Så brøt Samuel opp og drog tilbake til Rama.

Responsoriesalme Sal 89(88),20.21-22.27-28

Omkved: David, min tjener, fant jeg.

En gang talte du i et syn
til dem som var tro mot din pakt:
«Jeg har satt kronen på en helt,
reist opp en ung kriger av folket.

David, min tjener, fant jeg,
med hellig olje salvet jeg ham.
Min hånd skal holde ham oppe,
min arm skal gi ham styrke.

Han skal rope til meg: Du er min far,
min Gud og min frelses klippe!
Ja, jeg vil gjøre ham til den førstefødte,
til den høyeste blant kongene på jorden.»

Evangelievers

Halleluja. Vår Herre Jesu Kristi Far la deres hjerters øyne fylles med lys, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt oss til. Halleluja

Dagens evangelium Mark 2,23–28

En sabbat falt det seg slik at Jesus la veien over kornmarkene, og disiplene begynte å plukke aks mens de gikk. Fariseerne sa til ham: «Se hva de gjør! Slikt er ikke tillatt på sabbaten!» Han svarer: «Har dere aldri lest om hva David gjorde da han var i nød og sultet, han og folkene hans, – hvordan han gikk inn i Guds hus (det var på den tid Abjatar var yppersteprest) og spiste av skuebrødene, – de som bare prestene har lov til å spise, – og lot sitt følge gjøre det samme?» Og så la han til: «Sabbaten er til for menneskets skyld, ikke mennesket for sabbaten. Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbaten.»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for det alminnelige kirkeår.
Tekst til tidebønnene finner du her


Nye program:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge

 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Pater Ellert Dahl er død

Av sr. Anne Bente Hadland Pater Ellert Dahl er død, 96 år gammel etter 70 år i Dominikanerordenen. Han var den eldste av brødrene i

Mer nyheter

Bidrag etter emne