Skip to content

Ukens samtale | Sr Anne Bente og p. Arne Marco | Politikk

I denne utgaven av Ukens samtale får vi med oss sr Anne Bente, som tar opp tråden der vi slapp forrige uke. Hvorfor er det vanskelig når kirken blir politisk?
Gitt at det er lekfolkets oppgave å drive med politikk, gir kirken oss noen retningslinjer på hvordan vi skal gjøre det?
Den hellige far og Kirken har fremhevet abort som en særlig alvorlig synd. Hvordan skal vi forholde oss til det når det gjelder politiske partier?
Er det andre områder som er særlig viktige for oss som katolikker når det kommer til politikk?
Den tyske bispekonferansen aktivt gått ut og sagt at katolikker ikke kan stemme på AfD. Hvorfor er dette komplisert?
De tyske biskopene er veldig opptatt av at lekfolket skal få være med å bestemme i den synodale veien som de har. Er ikke dette selvmotsigende når de vil blande seg i politikk?
Følg Ukens samtale på www.ukenssamtale.no

 Om oss

“Ukens Samtale” er podkast fra EWTN Norge, der vi streber etter å gi lytterne våre et balansert blikk på katolsk tro og liv. Bli med oss hver uke for å utvide din forståelse og engasjement i den katolske kirkes rike og mangfoldige verden.

Pål Johannes Nes
Ansvarlig redaktør for EWTN Norge

Pål Johannes ble tatt opp i kirkens fulle felleskap i 2013. Sammen med sin kone Erika driver de EWTN Norge på heltid. Han leder blant annet programmet «Ukens samtale» sammen med sin faste makker p. Arne Marco. Pål Johannes kommer gjerne til din menighet for å snakke om misjon og evangelisering, særlig knyttet til Misjon2030.no og medieprosjektet EWTN Norge.
Pål Johannes Nes er medlem av Norsk redaktørforening.
E-post: Pal@ewtn.no

Arne Marco Kirsebom
Geistlig rådgiver for EWTN Norge

I januar 2024 utnevnte biskop Erik Varden, apostolisk administrator av Tromsø stift, p. Arne Marco til geistlig rådgiver for EWTN Norge. P. Arne Marco har det åndelige ansvaret for EWTN Norge. Han har flere ganger i uken evangelieforklaringer i tillegg til å være fast deltaker i programmet «Ukens samtale».  P. Arne Marco har lisensiatgrad i dogmatikk.

E-post: Arne.Marco@ewtn.no

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne