Skip to content

Ukens nyheter | Dignitatis infinita og India

Nyheter uke 15
12.4.2024 EWTN Norge

Denne ukens nyheter har en overvekt av Vatikan-stoff – det er iblant ikke til å unngå, men dokumentet fra Dikasteriet for troslæren, Dignitatis infinita, ble offentliggjort mandag denne uken. Det er en hovedsak. Likeså kom Vatikanets årbok ut med statistikker og oversikter, i tillegg Annuario Pontificio, som opererer med en «ny» tittel på pave Frans: Vestens patriark. Det er ting som tyder på at paven har tenkt seg til Vietnam. Det er kommet enda flere anklager mot den avskiltede jesuitten Rupnik. Vi skal innom India igjen, og til sist til Fransiskushjelpen i Oslo og deres «livshjelp» for alvorlig syke og døende.

Vestens patriark
Biskop av Roma, Kristi stedfortreder, Øverste pontifeks, Italias primus, Guds tjeneres tjener, og nå også Vestens patriark.

Dette er presentasjonen av pave Frans i Den pavelige årboken, Annuario Pontificio for 2024, med navn og adresser på alt av institusjoner i Kirken på verdensbasis. Der er det en forandring i forhold til tidligere år, for pave Frans har fått en ekstra tittel: Vestens patriark, en tittel som har vært brukt til og fra opp gjennom århundrene, og som pave Benedikt XVI sløyfet i 2006.

Den ble første gang introdusert i årboken av pave Pius IX i 1863, før den tid ble den brukt mer eller mindre etter smak og behag, men den første pave som brukte den var pave Theodor I på 600-tallet.

Da pave Benedikt XVI droppet tittelen, ble det blant annet begrunnet med at «Vesten» ikke lenger var en brukbar størrelse. Opprinnelig refererte det til den vestlige del av Romerriket. Da tittelen ble fjernet i 2006, var Vesten ensbetydende med hele den latinske kirke. Det
kom også en forklaring fra Rådet for kristen enhet som sa at det var av hensynet til den økumeniske dialog med de ortodokse kirkene.

Det er ikke kommet noen forklaring på hvorfor pave Frans har gjeninnført tittelen, ikke fra Vatikanets pressekontor, heller ikke fra paven selv, eller fra noen av de journalistene han av og til benytter for å formidle ting. Men The Pillar Catholic har en gjennomgang av bruken og mulige forklaringer!

Dignitatis infinita
“Dignitas infinita” – en erklæring om menneskets uendelige verdighet – ble presentert av prefekten for trosdikasteriet, kardinal Victor Manuel Fernandez, sist mandag i Vatikanet.
Teksten på vel 20 sider er presentert andre steder, henvisningene finnes under denne nyheten, så jeg skal bare si litt om dokumentet og innholdet.

Det er ikke første gang Kirken uttaler seg om menneskets iboende verdighet og ukrenkelighet. Det har alle pave Frans’ forgjengere fra Johannes XXIII av og fremover gjort ved mange anledninger. Men det er allikevel nødvendig å gjøre det igjen. Hvorfor? Fordi katalogen over trusler mot menneskets verdighet stadig forlenges, og læren må fordypes og anvendes på nye felter.


«Dignitatis infinita» kan nærmest ses på som et kompendium over pave Frans’ sosiallære, sier John Allen i hans ukentlige podkast. Her finner vi alt fra migranters situasjon, til klimakrise, fattigdom, menneskehandel, vold mot kvinner, til abort, eutanasi og assistert selvmord, surrogati, kjønnsidentitet og kjønnsskifte, og internettvold. Det er et forsøk på å bygge bro over det som lenge har vært splittet i sosiallæren; fred og rettferdighet på den ene siden, pro-life på den andre. Men alt dette danner en enhet, utgangspunktet er det samme – menneskets uendelige verdighet – og det er kanskje en utfordring til katolsk sosiologi mer enn noen nyvinning teologisk, sier Allen. Bortsett fra at det er første gang at Kirkens øverste læreautoritet har uttalt seg så eksplisitt om surrogati, kjønnsidentitet og kjønnsskifte. Og det kan man bare hilse velkommen.

Hele dokumentet:
https://www.ewtn.no/wp-content/uploads/2024/04/B0284-XX.01-1.pdf

Peder Foss har laget en spørsmål og svar-presentasjon.

https://www.ncregister.com/news/dignitas-infinita-human-dignity

Kilder: https://www.ncregister.com/cna/dignitas-infinita-new-vatican-document-on-human-dignity-condemns-gender-transition-surrogacy-abortion

ewtn.no har også hatt et par artikler om Dignitas infinita – de finner du her:
https://www.ewtn.no/dignitas-infinita-nytt-dokument-fra-vatikanet-om-menneskeverd-fordommer-kjonnsskifte-surrogati-og-abort/

Tar også med en interessant kommentar til presentasjonen av dokumentet: https://www.catholicworldreport.com/2024/04/09/dignitas-infinita-and-finite-weirdness/

Statistikk
Den pavelige årboken for 2024 og Vatikanets statistiske årbok for 2022 fra Kirkens sentrale statistiske kontor, er nå offentlig tilgjengelig. Den pavelige årboken gir informasjon om Den katolske kirke verden over, og i siste periode (desember 2022-desember 2023) ble det opprettet 9 nye bispeseter, en apostolisk administrasjon, to bispeseter ble opphøyet til metropolittbispeseter, og et apostolisk vikariat ble bispesete.

Antall katolikker totalt steg med ca 1 %, fra 1,376 til 1,390 milliarder, men det fordeler seg ulikt fra kontinent til kontinent. Høyest var økningen i Afrika med 3 %, mens Europa ligger stabilt.

Ellers: flere biskoper, færre prester, flere permanente diakoner, og færre løfteavleggelser i klosterlivet. Antallet katolikker stiger altså, mens antallet kall går ned. Men også det er veldig ulikt fordelt kontinentene imellom.

Flere tall her.

Pave-reise til Vietnam?, og til Indonesia.
Vatikanets «utenriksminister», erkebiskop Paul Richard Gallagher, er i Vietnam på et seks dagers besøk. Møtene inkluderer både utenriksministeren og statsministeren. Han skal også besøke et presteseminar i Hue. I desember i fjor etablerte Vatikanet nuntiatur i Vietnam, og i januar i år tok pave Frans imot representanter fra kommunistpartiet i landet.
Erkebiskop Gallagher sier det er trolig at Vatikanets statssekretær Pietro Parolin drar til Vietnam i løpet av året, muligens for å forberede en pavereise dit.

https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2024-04/paul-richard-gallagher-vietnam-diplomatic-visit-holy-see.html

I hvert fall skal paven til Indonesia til høsten, fra 3.-6. september:
https://www.ucanews.com/news/indonesian-church-gets-ready-to-welcome-pope-francis/104707

Rupnik
Det har kommet inn fem nye anklager mot Marko Rupnik, den kjente mosaikk-kunstneren og presten (tidligere jesuitt), som er bosatt i Roma. Sakene mot ham ligger i disiplinæravdelingen i Dikasteriet for troslæren, etter at pave Frans i fjor høst fjernet foreldelseskravet på sakene. Mer om Rupnik og sakene her.

Dignitatis
Sist uke rapporterte jeg fra India, hvordan den hindu-nasjonalistiske regjeringen gjør livet vanskelig for annerledes troende, og hvordan det hadde direkte konsekvenser for Caritas India.

En erkebiskop sør i India, erkebiskop Peter Machado fra Bangalore, oppfordrer de troende til å gi sine stemmer til en sekulær regjering ved det forestående valget som finner sted mellom 19. april og 1. juni. Med sekulær mente han en regjering som vil respektere alle mennesker uten diskriminering og som aksepterer alle religioner. Biskopene har også kommet med en oppfordring til katolske skoler om å fremme mangfold.
https://www.ucanews.com/news/indian-bishop-urges-catholics-to-vote-for-secular-govt/104738
https://www.ucanews.com/news/indian-bishops-call-on-church-run-schools-to-promote-harmony/104684

https://www.stefanus.no/aktuelt/tru-under-farlege-angrep

Og siden vi er i India, tar vi med en helgen som led martyrdøden på Malabarkysten på 1300-tallet, den salige Thomas av Tolentino og hans ledsagere.

Mer fra India:
https://www.ucanews.com/news/indian-catholics-slam-diocese-for-screening-anti-muslim-movie/104737

https://www.ucanews.com/news/indias-opposition-party-promises-to-uphold-minority-rights/104710

Livshjelp til det siste
Det er en gjengs misforståelse at det å dø handler om å ha smerter. Ofte er det bekymringer, angst og uro som er den største utfordringen når livet går mot slutten. Da er det ikke alltid medisin som er løsningen, sier lege i Fransiskushjelpen, Anja, i dette intervjuet. Palliasjon handler om livshjelp til det siste – og det er det vi trenger mer av, sier hun videre, og:
Jeg liker det engelske begrepet “allow natural death”. I en tid der vi kan gi all verdens avansert medisinsk behandling, og holde pasienter i live med pustestøtte, kunstig ernæring og så videre, er det viktig at vi snakker om muligheten for å begrense slik livsforlengende behandling, og dermed “tillate en naturlig død”. Dette er hverken aktiv eller passiv dødshjelp.

Et viktig innspill i eutanasi-debatten! Les hele intervjuet her.


Katolske nyheter kommer hver fredag kl 10.00 på EWTN.no. Sakene er redigert av sr. Anne Bente Hadland. Pål Johannes Nes er ansvarlig redaktør for EWTN Norge og St Rita Radio. Send oss gjerne tips om store og små nyheter på epost post@ewtn.no. 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Ukens nyheter | Rådsmøte i Caritas og biskop Berislav

I denne ukens nyheter starter vi lokalt med nyheter fra Tromsø, Trondheim, Oslo og Mariaholm. Vi har likt og ulikt fra den store katolske verden. Stikkord: erkebiskop Vigano, bispeutnevnelser, liturgi, eutanasi, og et lik i veien for jubelåret. 

Mer nyheter

Bidrag etter emne