Skip to content

Ukens nyheter | Ministrantrekord og “Ukens Fiducia”

Nyheter uke 5
2.02.2024 EWTN Norge

Denne ukens nyheter handler om så forskjellige land som Finland, Kina, Belgia, Nigeria, Frankrike, Tsjekkia, Tyrkia og Norge. Og «ukens Fiducia», så klart. Denne gang har pave Frans forsøkt å presisere litt.

Bønneintensjoner

Bønneintensjonene som kommer inn til EWTN.no blir fremover bedt for hver fredag i Karmel kloster under vesper. Samme dag feirer p. Arne Marco messen i intensjonen til dem som ber om forbønn.

Glimt fra Finland

The Pillar Catholic har kastet sine øyne på Skandinavia. Biskop Erik Varden og kardinal Anders Arborelius har flere ganger vært intervjuet der, og nå den nye biskopen i Finland, biskop Goyarrola. Baskeren som før jul ble viet til biskop etter at Finland i fire år hadde vært uten. Han har mange prosjekter: Gjøre om et fraflyttet kloster til retrett- og konferansehus, åpne katolsk skole, overta driften av et sykehjem, modernisere bispedømmets digitale satsing, kapelldistrikter i utkantene – han har grunnlagt ungdomsorganisasjon – Juventus Catholica – som skal organisere aktiviteter for ungdom og planlegger en finsk ungdomsdag. Og han er heller ikke fremmed for å starte katolske studier på høyskolenivå for utdanningen av permanente diakoner og også lutherske pastorer som har konvertert eller vurderer å gjøre det.

Flyktninger og migranter har skapt stor vekst i Kirken i Finland. Steder som ikke tidligere har hatt katolikker, Rovaniemi som eksempel, fikk en gruppe burmesiske flyktninger hvor noen var katolikker, og hvor i tillegg 40 buddhister nå har konvertert.

Vi er en fattig kirke, sier han, men vi er i vekst. Vi har mange flyktninger og ungdommer, og selv om folk er generøse, har vi allikevel ikke mye penger. Men disse menneskene er som enken i evangeliet som ga sine to mynter, det hun hadde, og frukten av denne generøsiteten ser vi i konversjonene.

Biskopen selv er basker og medlem av Opus Dei. Han arbeidet som lege før han studerte teologi og ble prest. Han har vært i Finland i 20 år og snakker flytende finsk.

Mer om den veldig aktive biskopen her:
‘Isä Raimo’ – The bishop casting deep in frozen Finland
New Bishop of Finland: Unity Among Christians ‘Is Key for Peace in the World’

Photo: Daniel Ibáñez / EWTN

EWTN Norge drives av en stor gruppe dedikerte frivillige og finansieres utelukkende av bidrag fra våre lesere, lyttere og seere. Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å spre evangeliet til enda flere mennesker i Norge. Takk til alle som bidrar med å hjelpe oss å spre troen i Norge.

Terrorangrepet i Tyrkia

Det var IS som sto bak angrepet på den katolske kirken i Istanbul sist søndag, der en mann ble drept og flere skadet. Mannen som ble drept var muslim, men gikk ofte i denne katolske menigheten. Han var et tilfeldig offer og hadde en mental funksjonsnedsettelse. Det var omkring 40 andre til stede under messen. Kirkelige myndigheter mener at angrepet er et uttrykk for religiøs intoleranse.

Victim of Istanbul attack was a Muslim who often went to Catholic Mass

Seminarist i Nigeria

Afrika har fått mye oppmerksomhet i det siste, ikke minst på grunn av bispekonferansens nei til Fiducia supplicans og Vatikanets bekreftelse av dette. Men også på grunn av stadige angrep mot kristne i ulike afrikanske land, ikke minst Nigeria.

I Afrika holder i dag 1 av 5 katolikker til. I 2050 regner man med at 1 av 3 av verdens katolikker vil være afrikanske.

Hvordan er det å være seminarist i et land hvor du risikerer å møte martyriet? Ansvarlige ved presteseminarer og i klostre sier at de som starter utdannelsen må være forberedt på at de kan ende som martyrer. De må være rede til å stå i forfølgelse, bli kidnappet eller drept. «Nigerianske kristne har vært ofre for vold av apokalyptiske dimensjoner det siste halve århundret», sier p. Peter Hassan, rektor ved St. Augustin presteseminar, «og jeg vil si at vi har lært oss å akseptere døden som en truende realitet.»

Les mer om hvordan det er å være seminarist i Sub-Sahara:
Inside the Growing Spirituality of Martyrdom in Nigerian Seminaries and Monasteries
Seminary steps up security amid violence in Nigeria


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Belgia

Pave Frans planlegger et besøk i Belgia til høsten. Det har ført til fornyet oppmerksomhet mot biskop Roger Vangheluwe som har innrømmet å ha misbrukt to av sine nevøer seksuelt. I flere år har belgiske biskoper bedt Vatikanet om å laisere ham. Riktignok er han henvist til å bo i et kloster uten adgang til offentlig å feire messen, men hans handlinger hviler tungt både på Kirken og samfunnet, sier Bruno Spriet, generalsekretær for bispekonferansen. I 2017, 2019, 2022 og i 2023 har det gått henvendelser til Vatikanet om å frata ham retten til å være prest og biskop, men så langt uten resultat. Nå prøver de igjen foran pavebesøket. «Det vil bli veldig vanskelig for pave Frans å avlegge et fredelig besøk her uten klarhet i dette spørsmålet», sa Spriet.

Vatikanets beslutning om ikke å laisere ham minner om to andre biskoper, kardinal Jean-Pierre Ricard i Bordeaux, Frankrike, som erkjente å ha misbrukt en 14-åring før han ble biskop, og erkebiskop Anthony Apuran i Guam som også har misbrukt mindreårige. Apuron ble fradømt bispeembetet i 2019 og han har ikke lov å oppholde seg i Guam, men det er ingen restriksjoner på hans virksomhet andre steder. Hva kardinal Ricard angår, ble han i 2023 fradømt retten til offentlig virksomhet utenfor bispedømmet han bor i for fem år. Han har fortsatt stemmerett ved neste konklav og kan feire offentlige messer der han bor, såfremt biskopen lokalt tillater det.

Belgian Church official warns Vangheluwe case could mar papal visit

Biskoper i Kina

Forholdet mellom Kina og Vatikanet har vært anstrengt i mange år, og sammenslåingen av undergrunnskirken med den «patriotiske» og regimevennlige er ikke helt enkel.

Men den siste uken er tre biskoper blitt ordinert – de er valgt av både Vatikanet og styremaktene i Beijing. Siden 2018, da avtalen mellom Kina og Vatikanet ble inngått, er det i alt blitt utnevnt 9 biskoper, og nå altså tre i løpet av en uke.

Third Vatican-approved bishop ordained in China

Mens 2024 startet med at en annen biskop ble fengslet. Biskop Shao av Wenzhou som ble hjelpebiskop i 2011, har aldri godkjent den patriotiske kirken og avtalen mellom Vatikanet og Beijing. Han er følgelig heller ikke godkjent av Beijing og blir regelmessig satt i fengsel. De troende vet ikke hvor han er og er bekymret for ham.
Bishop Shao of Wenzhou arrested again

Hong Kong

I Hong Kong er demokratiforkjemperen og redaktøren Jimmy Lai for retten. Han er en fremtredende kritiker av det kinesiske kommunistpartiet og står opp for folket i Hong Kong mot en tiltagende kinesisk autoritarisme. En av Lais støttespillere er kardinal Zen, tidligere biskop av Hong Kong, også han en sterk talsmann for demokrati, frihet og menneskerettigheter.

Jimmy Lai pleads not guilty in Hong Kong national security trial

Hong Kong media tycoon and Apple Daily founder Jimmy Lai. | Credit: Napa Institute

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Ukens Fiducia

Pave Frans tok imot medlemmene av Dikasteriet for troslæren nylig der han forsvarte Fiducia supplicans og sa at det aldri var meningen å velsigne samlivet til et homofilt par, men bare menneskene i det. Videre sa han at ingen må være moralsk perfekte for å motta en velsignelse.

Dette har jo vært presisert tidligere også, og bringer forsåvidt ikke noe nytt. Nå er det vel også slik at ingen har påstått at man må være «moralsk perfekt» for å få en velsignelse, for hvem er det?


Og hvis ingenting er nytt, hvorfor komme med dokumentet da? Prester og biskoper kunne jo bare fortsette å velsigne så mye de vil, og som de gjorde også før Fiducia supplicans, men problemet oppstår når man blinker ut en gruppe og gir den spesiell status.

I et intervju med La Stampa like etterpå, sa pave Frans at de som protesterer sterkest tilhører små ideologiske grupperinger, i tillegg til Afrika da, men de er jo afrikanere…

Det spørs om «debatten» roer seg etter dette. Regner med at «ukens Fiducia» fortsetter!

https://www.catholicworldreport.com/2024/01/26/pope-francis-blessings-dont-require-moral-perfection/

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2024-01/pope-francis-interview-la-stampa-israel-hamas-war-two-states.html

Gledelige rekorder i Frankrike

I Frankrike rapporteres det om rekorder – i unge katekumener, eller dåpskandidater.

I løpet av de to siste årene har det kommet stadig flere studenter og videregående skole-elever til Kirken og bedt om å bli døpt. Hvem er de? Hvordan forklare denne tørsten etter Gud?

Mellom 2022 og 2023 økte antallet unge dåpskandidater (15-25 år) med 34%, og de utgjorde om lag en tredjedel av de 5463 voksne som ble døpt påskenatt i Frankrike. Siden september i 2023 har pågangen bare vært økende. «Det går ikke en uke uten at det kommer en, to, tre og ber om dåpsundervisning», bekrefter ansvarlig for katekumenatet i Mans. I bispedømmet Grenoble rapporteres det at en av skoleprestene registrerte 25 forespørsler i september, mot normalt tre eller fire. Andre steder forteller om det samme.

Og dette skjer altså mens Kirken er i en større krise på grunn av overgrep, mislighold og ikke sjelden sviktende ledelse. En av de ansvarlige spurte seg om ungdommene kanskje ikke var klar over overgrepsrapporten som ble offentliggjort i Frankrike bare for et eller to år siden. Men ungdommene søker noe annet og ser heller positivt på at Kirken ikke forsøker å skjule noe, men selv søker sannheten om det som har skjedd, mener biskopen av Nanterre, Mgr Matthieu Rougé, og legger til at «Gud kaller alltid og rører ved menneskers hjerter».

Det er ikke noe entydig bilde av hvem de er – både sosial bakgrunn og motiver varierer, men ofte mangler de en kristen bakgrunn. Det er en generasjon av udøpte, sier en. Ofte er heller ikke foreldrene deres døpt og kan dermed ikke svare på spørsmålene deres. De har aldri hatt religionsundervisning, og mange av dem har aldri hørt om Jesus. Men deres åndelige tørst er stor. De kommer utenfra, utenom de vanlige kanalene som ungdomsarbeide, skoleprester. Noen har oppdaget Bibelen og begynt å lese i den. Internett spiller også en rolle – prester og nonner på TikTok følges av mange. «De unge er mye mindre sjenert for å snakke om troen», sier en annen. Kanskje er det en venn som inviterer dem med i messen eller i sin egen dåp. Messen spiller en stor rolle. Søndagsmessen blir et synlig tegn, et merke, i en sekularisert verden.

Her er lenke til en stor del av artikkelen: https://www.famillechretienne.fr/42078/article/cest-lesprit-saint-qui-nous-les-envoie-le-boom-inattendu-des-jeunes-catechumenes?fbclid=IwAR15sAOCP0E7ZBSbiLX8PGF9txQILYj6Nei7RZHfUqDut5TBVxmod5yF6FA

Der er også flere artikler om samme emne.

Og ministrantrekord i Tsjekkia!

En tiåring fra Tsjekkia, Patrik Müller, har kommet inn i en tsjekkisk rekordbok. Han har nemlig ministrert i 125 forskjellige kirker! Faren og han reiser en del rundt i Europa, og han ministrerer hvor han kommer til. Det er ikke så vanskelig, sier han, for selv om han ikke kan landets språk, så er liturgien stort sett lik. Som regel holder det å møte opp til messne og be om å få ministrere, forklarer han, men i Peterskirken må man registreres først. Der har han også vært, og det er til nå det største i den unge ministrantens liv!

https://english.katholisch.de/artikel/50636-record-young-altar-boy-has-already-stood-at-the-altar-in-125-churches 


Katolske nyheter kommer hver fredag kl 10.00 på EWTN.no. Sakene er redigert av sr. Anne Bente Hadland. Pål Johannes Nes er ansvarlig redaktør for EWTN Norge og St Rita Radio. Send oss gjerne tips om store og små nyheter på epost post@ewtn.no. 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

‘Reminders’ About Ukraine

COMMENTARY: Ukraine’s religious leaders and the faith of its people have been essential in sustaining that hard-pressed country’s Davidic struggle against the Russian Goliath.

Mer nyheter

Bidrag etter emne