Skip to content

Karmels Hage | Teresa Benedikta av Korset


TERESA BENEDIKTA AV KORSET:
Hvem er Du, milde lys som fyller meg
og opplyser mitt hjertets mørke?
Du leder meg som en mors hånd,
og hvis Du slipper meg, kan jeg ikke ta
noen skritt videre.
Du er rommet
som omgir og bærer min væren.
Uten Deg ville den synke ned i intethetens
avgrunn, som Du hevet den opp fra.
Du, nærmere meg enn jeg er meg selv,
mer innenfor enn min innerste væren –
og likevel umulig å nå eller berøre,
sprenger rammen for ethvert navn:
Hellig Ånd – evig kjærlighet!”

Første strofe av et lengre dikt skrevet iPinsen 1942,
inspirert av Johannes av KorsetHun holdt da på med sitt siste verk, Korsvitenskap.
Hele diktet finnes på svensk i Edith Stein, biografi– texter. s 134-136.

Kardinal Anders Arborelius: Edith Stein, biografi– texter. Karmel 1983.

Tersia Renata Posselt O.C.D.: Edith Stein, The Life of a Philosopher and Carmelite. ICS Publications, 2005.

Edith Stein Korsvitenskap. Vidarforlaget, 2007.

Mette Nygård: Edith stein – en helgen for det tyvende århundre.

St Olav 10.1998:
https://services.katolsk.no/historie/Tidsskriftet%20St.%20Olav/%C3%85rganger/1998/1998_10.pdf

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Første gang publisert 9.februar 2022

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne