Skip to content

St Olav kirkeblad – EWTN Norge

En notis om EWTN Norge i siste nummer av St Olav Kirkeblad, en notis med flere faktafeil på få linjer, har vekket undring. Vi vil derfor få minne om følgende: EWTN Norge er et ideelt, upolitisk selskap eid fullt og helt av norske interesser, deriblant Trondheim katolske stift.

EWTN Norge eksisterer ene og alene for å spre kunnskap i vårt land om Jesu Kristi evangelium i henhold til Den katolske Kirkes lære. Vår målsetning er å være samlende, ikke splittende. Vi står i helhjertet lojalitet til våre biskoper. Vi er takknemlige for de mange frivillige fra alle Norges stift som bidrar raust til vårt programtilbud. Å antyde at EWTN Norge farves av en politisk profil i den ene eller annen retning, er usaklig og uriktig.

Pål Johannes Nes

Ansvarlig redaktør EWTN Norge – St Rita Radio
pal@ewtn.no
482 26 360

Vedtekter Rita Medier og Produksjon


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne