Skip to content

St. Louis-Marie Grignion de Montfort

St. Louis-Marie Grignion de Montfort.

28. april feirer Den katolske kirke festdagen til Louis-Marie de Monfort, en helgen fra 1600-tallet som blir æret for sin store hengivenhet til Jomfru Maria. Louis-Marie er kanskje mest kjent for sin bønn til Jomfru Maria, “Totus Tuus ego sum”, som betyr “Jeg er din, helt og fullt”. Avdøde pave Johannes Paul II tok uttrykket “Totus Tuus” som sitt bispemotto.

Louis-Marie, som ble født i Montfort i Bretagne 31. januar 1673, hadde allerede som barn en sterk hengivenhet til Det hellige sakrament, og han var nært knyttet til Jomfru Maria, særlig gjennom rosenkransen. Han tok navnet Marie da han ble konfirmert.

Som barn og ung han var særlig opptatt av de fattige, og han ble med i en forening av unge menn som hjalp fattige og syke i skoleferiene. Da han var 19 år gammel, gikk han til fots 30 mil til Paris for å studere teologi. Han ga alt han hadde til de fattige han møtte på veien og avla et løfte om å kun leve av almisser. Etter at han ble ordinert som 27-åring, arbeidet han som sykehusprest, helt til sykehusledelsen mislikte hans omorganisering av personalet og sendte ham bort.

Louis-Marie oppdaget sin store gave som predikant da han var 32 år gammel, og viet resten av livet til dette. Han trakk tusenvis av tilhørere til sine prekener, der han oppfordret til hyppig nattverd og hengivenhet til Maria.

Men han møtte også motstand, særlig fra jansenistene, en kjettersk bevegelse innen Kirken som trodde på absolutt forutbestemmelse, der bare noen få utvalgte blir frelst, mens resten blir fordømt. Store deler av Frankrike var påvirket av jansenismen, inkludert mange biskoper. Flere av disse forbød Loius-Marie å preke i bispedømmene sine. Han ble til og med forgiftet av jansenister i byen La Rochelle, men overlevde, selv om han hadde dårlig helse resten av sitt liv på grunn av dette.

Mens han kom seg etter forgiftningen, skrev han et mesterverk om mariansk fromhet, «Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge” (engelsk tittel: «True Devotion to the Blessed Virgin»), som han helt riktig forutså ville bli skjult av djevelen i en periode. Dette banebrytende verket hans ble oppdaget 200 år etter hans død. Han skrev også boken «Le Secret admirable du très saint Rosaire» (“The Secret of the Rosary”).

Louis-Marie grunnla to kongregasjoner ett år før sin død: «Filles de la sagesse» (Den guddommelige visdoms døtre), som tok seg av syke på sykehus og utdanning av fattige jenter, og «Compagnie de Marie» (Maria-kompaniet), misjonærer som viet seg til forkynnelse og til å spre hengivenhet til Maria.

Av EWTN | Teksten er oversatt og redigert av Eli Åm


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Pater Ellert Dahl er død

Av sr. Anne Bente Hadland Pater Ellert Dahl er død, 96 år gammel etter 70 år i Dominikanerordenen. Han var den eldste av brødrene i

Mer nyheter

Bidrag etter emne