Skip to content

Korsets opphøyelse

Når vi kristne opphøyer korset, er det Jesus vi ærer. Korset ble hellig ved Jesu offerhandling. Vi feirer korsets opphøyelse den 14. september.

Den katolske kirkes katekisme § 617 sier:

«’Ved sin hellige lidelse på korsets tre fortjente Han vår rettferdiggjørelse’, lærer Tridentinerkonsilet og understreker dermed det enestående i Kristi offer som opphav til evig frelse (Hebr 5,9). Og Kirken ærer korset og synger: ‘Hill deg Kors, du vårt eneste håp’!»

Hvorfor feirer vi Det hellige korsets opphøyelse?

I tillegg til at vi feirer Jesu offer på korset, feirer vi med festen for korsets opphøyelse to historiske begivenheter. Den første er oppdagelsen av det virkelige Jesu kors i 320 e.Kr. av St. Helena, keiser Konstantins mor. Korset lå begravet under et romersk Venustempel. St. Helena fant også Golgata og Jesu grav. Den andre begivenheten var innvielsen av en kirke på dette stedet i 335 e.Kr. Denne kirken har eksistert siden den gang, og er kjent under navnet Den hellige gravs kirke. Den er bygget på Golgata, stedet der Jesus ble korsfestet, og kirken inneholder graven hvor Jesus ifølge tradisjonen ble lagt etter sin død.

Hva sa Jesus om korset?

Før Han ble korsfestet, snakket Jesus ofte om sin død på korset til disiplene, først i overført betydning, så på en mer direkte måte.

«Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdig. Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verdig.» (Matt 10,37-38)

Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg.» (Matt 16,24)

«Se, vi går opp til Jerusalem, og Menneskesønnen skal overgis til overprestene og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden og overgi ham til hedningene, og han skal bli hånt og pisket og korsfestet. Og den tredje dagen skal han reises opp.» (Matt 20,18-19)

«Dere vet at om to dager er det påske, og Menneskesønnen blir utlevert for å bli korsfestet.» (Matt 26,2)

Foto: contemplative imaging - Flicker
Foto: contemplative imaging – Flicker

Hva var Jesu syv siste ord på korset?

«Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Luk 23,24

«Idag skal du være med meg i Paradis.» Luk 23,43

«Kvinne, det er din sønn.» «Det er din mor.» Joh 19,26-27

«Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»  Matt 27,46 og Mark 15,34
På arameisk «Elí, Elí, lemá sabaktáni?»

«Jeg tørster.» Joh 19,28

«Det er fullbrakt!» Joh 19,30

«Far, i dine hender overgir jeg min ånd!» Luk 23,46

Hva står de tre kors for?
De tre korsene representerer Jesu kors, og korsene til de to tyvene som døde på hver side av Ham. Tradisjonen har gitt en av dem navnet Dismas, og omtaler ham som den gode tyven fordi han viste anger i siste stund og ble frelst.

Luk 23,32-43:

"Geralt", Pixabay User
“Geralt”, Pixabay User

Også to andre forbrytere ble ført bort for å bli henrettet sammen med ham.  Og da de kom til det stedet som heter Hodeskallen, korsfestet de både ham og forbryterne der, den ene på høyre side av ham og den andre på venstre. Men Jesus sa: «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Så kastet de lodd om klærne hans og delte dem mellom seg. Folket sto og så på, men rådsherrene hånte ham. «Andre har han frelst», sa de, «la ham nå frelse seg selv dersom han er Guds Messias, den utvalgte!» Også soldatene hånte ham. De kom og rakte vineddik opp til ham og sa: «Er du jødenes konge, så frels deg selv!»  For det var satt en innskrift over ham: «Dette er jødenes konge.»

En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!»  Men den andre irettesatte ham og sa: «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg?  For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.» 

Hva er korsets åndelige mening?
Korset representerer den sannhet at Jesus ofret seg selv for verdens synder. Dessverre er det slik at mange mennesker avviser Jesus og Hans kors. Om dette sier Paulus:

For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. Det står jo skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet.

Hvor er da de vise, hvor er de skriftlærde, hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap? For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskapen som vi forkynner. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger, men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. (1Kor 18-25)

«Alt er en påminnelse om korset. Og vi er selv formet som et kors.» Den hellige Jean Vianney

Hva betyr INRI?
Pilatus hadde laget en innskrift og festet til korset. Den lød: «Jesus fra Nasaret, jødenes konge.» Joh 19,19.

De latinske bokstavene INRI står for «Iesus Nazarenus Rex ludeaerum» – Jesus fra Nasaret jødenes Konge. I tråd med romersk tradisjon når det gjaldt korsfestelse, fikk Pilatus Kristi navn og Hans «forbrytelse mot den romerske stat» skrevet på korset som en advarsel til folket. Denne innskriften var noe av det St. Helena fant i Jerusalem, og den er bevart sammen med de andre relikviene fra Jesu lidelseshistorie i kirken Santa Croce in Gerusalemme i Roma.

Foto: Leo Reynolds
Foto: Leo Reynolds

Hva er St. Helena kjent for?
St. Helena var keiser Konstantius’ hustru og mor til keiser Konstantin. En stund etter at sønnen hadde overtatt tronen (306 e.Kr.), konverterte hun til kristendommen. Hun hadde som mål å finne stedet der Herren døde og ble begravet. I Jesusalem fikk hun hjelp av byens biskop, St. Macarius. Han gjorde henne kjent med den lokale tradisjonen som sa at stedet lå under et Venustempel som romerne hadde bygget. Hun fikk det revet, og fant stedene hun lette etter, samt gjenstander fra Jesu lidelseshistorie.

Hvor befinner korsrelikvien seg?
Selv om størstedelen av korset som St. Helena fant befinner seg i kirken Santa Croce in Gerusalemme i Roma, har mange fragmenter av korsrelikvien gjennom århundrene funnet veien til kirker og enkeltpersoner rundt om i verden.

Finnes Jesu tornekrone?
Relikvier av kronen finnes flere steder i Roma. Den største delen finnes imidlertid i katedralen Notre Dame i Paris. Under brannen i 2019 ble den reddet ut før taket raste sammen.

Av EWTN | Teksten er oversatt og redigert av Eli Åm

Denne teksten er en del av EWTN-Norge sin presentasjon av fester og kirkeårets tider


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Tidebønner:
Laudes – Korsets opphøyelse
Vesper – Korsets opphøyelse
Matutin lesning 2 – Korsets opphøyelse

Hør:
Hverdagsfrø | Korsets opphøyelse
Dagens helgen | Korsets opphøyelse

Les:
Korsets tre – motsvaret til Kunnskapens tre i Edens have

Gratis ebok:
In the Footsteps of Jesus eBook

Se:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

‘Reminders’ About Ukraine

COMMENTARY: Ukraine’s religious leaders and the faith of its people have been essential in sustaining that hard-pressed country’s Davidic struggle against the Russian Goliath.

Mer nyheter

Bidrag etter emne