Skip to content

Karmels hage | Femte Smertens mysterium | Jesus korsfestes og dør

Karmels hage | Femte Smertens mysterium | Jesus korsfestes og dør

I det femte smertens mysterium, er vi nå kommet frem til det som skal fullbyrde Kristi frelsesverk her på jorden. Jesus korsfestelse og død. Selv ikke daglige meditasjoner i et helt menneskeliv kan ta til seg alle de aspekter som Bibelen gir oss å meditere over. Vi beveger oss nå mot korsmystikken. Om du ønsker å en introduksjon til den, så ligger det noen tidligere programmer om dette på spilleren til Karmels hage, og kapitlene 5 og 6 i boken Karmels hage som kommer på St Olav forlag, forhåpentligvis om ikke så alt for lenge, er også en slik innføring.

Å meditere over Kristi korsfestelse må ikke sees på kun som en from rosenkransens andaktsøvelse. Denne meditasjonen, vil også gjøre noe med oss. Pave Benedikt antyder hva i encyclikaen: Spe salvi punkt 39.

Sr. Siluana Tengberg: Jesu Mor Maria – Från Begynnelsen Till Nutida Uppenbarelser. Artos forlag 2019

Katolske Kirkes Katekisme. St Olav forlag 1992

Bibel 2011, Bibelselskapet

Pave Benedikt: Jesus fra Nasaret: Fra inntoget i Jerusalem til oppstandelsen. Avenir Forlag 2011

Benedikt XVI: Frelst i håpet, Encyklikaen «Spe salvi». St Olav forlag 2008

Wilfrid Stinissen: Maria i Bibelen og i ditt liv, St. Olav forlag 2017

Smertens mysterier


Lysets mysterier


 


Gledens mysterier

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Evangelieforklaringer | Den hellige Birgitta

Evangelieforklaringer med pater Arne Marco.Velkommen til “Evangelieforklaringer med pater Arne Marco”, hvor vi tar utgangspunkt i dagens evangelietekst. Stemme: P. Arne Marco Kirsebom.Regi og produsent:

Mer nyheter

Bidrag etter emne