Skip to content

Brev til Tromsø stift | Biskop Erik Varden

Kjære troende i Tromsø stift,

Jeg er glad for å kunne hilse dere denne søndagen, på den Herrens dag som forankrer vårt katolske fellesskap i troen på Vårherres oppstandelse fra de døde!

Som dere vet, har Den hellige Stol utnevnt meg til apostolisk administrator for Tromsø stift nå som Biskop Berislav av helbredsgrunner er løst fra sitt embete. Jeg takker ham for hans gode virke og ønsker ham alt godt. Jeg takker dere for at dere tar meg velvillig imot i overgangstiden. 

En Apostolisk Administrator er en slags biskoppelig vaktmester. Hans oppgave er å sørge for stabilitet og orden inntil paven utnevner en ny biskop til stiftet. La oss håpe at ventetiden blir kort. Tromsø stift trenger og fortjener en biskop som er helt deres. For min del skal jeg med glede gjøre mitt beste, i tiden fremover, for å være til nytte. Jeg ser frem til å møte dere, men står overfor en praktisk utfordring: Trondheim og Tromsø stift sammenlagt dekker et område større en Storbritannia. Jeg ber om forståelse og tilgivelse for at jeg ikke kan være på mere enn ett sted om gangen. 

I alle fall kan vi være forbundet i bønn og trofast tjeneste: Det er dét som teller. Jeg innbyr dere alle til å be iherdig, fra idag, for deres nye biskop. Vi vet ikke hvem han er, men Gud vet det, og forbereder alt hans hjerte. 

For vår del må vi ha de rette kriterier. I dagens evangelium sier Jesus til Peter: “Du tenker som et menneske, uten sans for Guds veier!” Peter vil, motivert av menneskelige hensyn, styre unna offeret Herren peker mot. Jesus sier da: “Den som vil slutte seg til meg, må gi avkall på sitt eget, ta opp sitt kors, og følge meg.” Slik er premissene for livet i Kristus. Det gjelder for deres fremtidige biskop. Det gjelder også for hver av oss idet vi på oppfordring av vår Hellige Far bekrefter vårt synodale kall, altså kallet til å vandre sammen, ikke hvorsomhelst, men til Golgata, for der, gjennom Jesu frelsesverk, å finne nytt liv, ny frihet, ny glede. La oss trøstig gå sammen under korsets merke. 

Petter Dass (1646-1707), Nordlands suverene Trompet, skrev en gang i en salme:

O Gud som har din Kirke grunnfest på dette sted,
Du selv alt godt utvirke iblant din menighet,
At de her i ditt hus må stedse for Dig vandre
Og følge Ordets ljus!

Ja, det vil vi! Gud signe dere alle rikt. 

I Jesu navn!

+fr Erik Varden

Biskop av Trondheim & Apostolisk Administrator av Tromsø Stift

Hentet fra
https://coramfratribus.com/


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne