Skip to content

Karmels hage | Herlighetens andre mysterium | Jesu himmelfart

Karmels hage | Herlighetens andre mysterium | Jesu himmelfart

Med rosenkransens andre herlighetens mysterium, Jesu himmelfart, er vi kommet til det siste kapittel i Pave Benedikts bok: Jesus fra Nasaret – Fra inntoget i Jerusalem til oppstandelsen.

«Fordi Jesus er hos Faderen, er han ikke borte, men i vår nærhet. Nå er han ikke bare ett sted i verden som før «himmelfarten», nå er han nærværende og tilgjengelig for alle – gjennom hele historien – alle steder ved den makt som overskrider tiden og rommets grenser.» (s.169)

Litteratur:

Bibel 2011, Bibelselskapet
Pave Benedikt: Jesus fra Nasaret, Fra inntoget i Jerusalem til oppstandelsen (Avenir forlag, 2011, nå Lunde forlag)
Thérèse av Lisieux: En sjels historie, St. Olav forlag 2014.
Thérèse av Lisieux: Letters of St Thérèse of Lisieux, Vol I.  Institute of Carmelite Studies.

 

Herlighetens mysterier

Smertens mysterier


Lysets mysterierGledens mysterier
Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

‘Reminders’ About Ukraine

COMMENTARY: Ukraine’s religious leaders and the faith of its people have been essential in sustaining that hard-pressed country’s Davidic struggle against the Russian Goliath.

Mer nyheter

Bidrag etter emne