Skip to content

Bli kjent med den hellige Josefs relikvie i Roma

Bli kjent med den hellige Josefs relikvie i Roma
Av EWTN Vatican

I Sant’Anastasia-basilikaen i Roma ligger en enestående relikvie i stillhet: Den hellige Josefs tunika. Denne skatten, som har vært bevart i over 1600 år, gir et nært glimt inn i den hellige families liv og viser den hellige Josefs viktige rolle som vokter og beskytter.

Bispedømmet i Roma ga nylig EWTN eksklusiv tilgang til å filme denne relikvien, som viser den hellige Josefs betydning, spesielt i en tid der farsrollen blir stadig viktigere. Den 19. mars, på den hellige Josefs fest, feirer verden den farsrollen han representerer – et forbilde på styrke, beskyttelse og omsorgsfull kjærlighet.

Pilegrimer fra hele verden delte sine erfaringer i Roma og understreket farsfigurens uunnværlige rolle når det gjelder å sikre familiens ve og vel. Elena fra Kypros understreket hvor viktig det er at barn føler seg trygge og elsket, noe som også ble understreket av Matteo og Belen fra Spania, som fremhevet farens rolle som identitetsskaper, beskytter og støtte.

I sin tale om farsrollen understreket pave Frans at farsrollen ikke bare er en status man får ved fødselen, men en forpliktelse til å ta ansvar for barnet sitt. Den hellige Josef er et eksempel på denne forpliktelsen, siden han i all stillhet, men med stor kraft, bidro til å gi Jesus omsorg og beskyttelse.

Biskop Robert Barron og monsignore Pietro Bongiovanni fremhevet den hellige Josefs dyder. Biskop Barron beundret Josefs tause lydighet og handlingsorienterte liv, og mente at han var et forbilde for alle, særlig for fedre. Monsignore Bongiovanni fremhevet Josefs egenskaper som styrke, ansvarlighet og ydmykhet som viktige egenskaper for enhver far.

Josefs historie er en historie om stille styrke, urokkelig tro og grenseløs kjærlighet. Hans liv lærer oss at sant farskap ikke bare er et biologisk forhold, men et aktivt og hengivent nærvær i barnas liv. Gjennom den hellige tunikaen og kirkens lære fortsetter Sankt Josef å inspirere og veilede fedre til å oppfylle sin uunnværlige rolle i familien og samfunnet.


Denne saken ble først publisert av EWTN Vatican, EWTN Norge nyhetspartner i Vatikanet. Den er oversatt og bearbeidet av EWTN Norge. 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne