Skip to content

Karmels hage | Herlighetens første mysterium | Jesu oppstandelse

I denne episoden mediterer  vi over Herlighetens første mysterium, Jesus står opp fra de døde. Pave Benedikt bemerker at ved «Ved å se på Den korsfestede og Oppstandne Kristus knytter vi oss til hans seier.» Det er alltid bønnen og nærheten til Jesus Kristus som holder oss forankret til denne seieren som tilhører den egentlige virkeligheten, der våre liv er podet på vintreet, Jesus -Oppstanden!

” ‘Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. Da står vi som falske vitner om Gud. For da har vi vitnet imot Gud når vi sier at han har oppreist Kristus’ (1 Kor 15,14f)  Med disse ordene gjør Paul det drastisk tydelig hvilken betydning troen på Jesu Kristis oppstandelse har for det kristne budskapet som helhet: Den er dets grunnlag. “Kristentroen står og faller med sannheten i vitnesbyrdet om at Kristus er stått opp fra de døde.” (Pave Benedikt: Jesus fra Nasaret, II s 145.)

Bibel 2011, Bibelselskapet

Edith Stein Korsvitenskap. Vidarforlaget, 2007.

Pave Benedikt: Jesus fra Nasaret, Fra inntoget i Jerusalem til oppstandelsen (Avenir forlag, 2011)

Pave Johannes Paul II: Rosarium Virginis Mariae, Vatikanet, 16.10, 2001

Teresa av Avila: Den indre borgen, Efrem forlag, 2018

Smertens mysterier


Lysets mysterierGledens mysterier
Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Gänswein in His Own Words

Gänswein in His Own Words  Archbishop Georg Gänswein was Pope Benedict XVI’s private secretary for 19 years. Hardly anyone came as close to the Pope

Mer nyheter

Bidrag etter emne