Skip to content

Ukens nyheter | Vår Frue, dronningen av Palestina

Nyheter uke 44 publisert 3.november 2023

I morgen, lørdag 4. november, går det i Oslo av stabelen et høyst aktuelt etikkseminar i regi av Norges Kristelige lege- og tannlegeforening (NKLF). Tema: Hva er da et menneske?  å lage barn i bioteknologiens tid. Morten Magelssen, førsteamanuensis i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, og Eirik A. Steenhoff, etikkoordinator for Norges kristelige lege- og tannlegeforening (NKLF), er to av innlederne. Andre innledere er: Eivor Andersen Oftestad, professor i kristendomshistorie ved Høgskolen i Innlandet, Sigrid Bratlie, strategisk rådgiver for Kreftforeningen og PhD i molekylærbiologi og Henrik Syse, forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO)

Les mer: https://www.litteraturhuset.no/nb/arrangement/hva-er-da-et-menneske-a-lage-barn-i-bioteknologiens-tid

https://www.katolsk.no/nyheter/2023/10/etikkseminar-4-november-hva-er-da-et-menneske-a-lage-barn-i-bioteknologiens-tid


EWTN Norge drives av en stor gruppe dedikerte frivillige og finansieres utelukkende av bidrag fra våre lesere, lyttere og seere. Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å spre evangeliet til enda flere mennesker i Norge. Takk til alle som bidrar med å hjelpe oss å spre troen i Norge.


Barn som helgener
1. november, Alle helgens dag, en stor fest i Kirken som de senere år har fått adskillig oppmerksomhet. Ja, for feiringen av allehelgensaften, Halloween, er fremmet gjennom forretningsstanden med stor suksess. Gresskar og snop og noe som ligner et karneval; små og store i tildels groteske kostymer. Noen bruker imidlertid Halloween annerledes. St. Paul menighet og skole i Bergen har også kostymeparty, men der er barna utkledd som helgener, lærerne også, forresten. Avisen Dagen skriver: – Barna kler seg ut som helgener for å få et nærmere forhold til helgenene våre. De er forbilder og forbedere for oss, sier Kleppestrand. Feiringen viser oss det himmelske liv. Så vi ærer våre avdøde i våre familier og tenker om dem at de er i himmelen. De kan hjelpe oss også, slik at himmelen og jorden går sammen.

 

Og i St. Franciskus barnehage i Arendal:

I dag markerte vi igjen Allehelgensdag i barnehagen vår. Barna har i det siste lært om forskjellige helgener og det gøyeste var selvfølgelig å kunne kle seg ut som noen av dem. Pater Sigurd kom innom for å hilse på de små helgnene våres.

Også i St Teresia i Hønefoss kom det mange helgener på besøk.

Nye prester og ny diakon i Sverige

Lørdag 21. oktober fikk den katolske kirken i Sverige fire nye prester og en ny diakon! De ble vigslet av kardinal Anders Arborelius i St. Eriks katolske domkirke i Stockholm.

De nyviede prestene er: f Henrik Glamsjö, f Henrik Lindeskog, p Lukas Kraus SJ og f Lars Nordblom. Den nylig ordinerte diakon er prestekandidat Antonio Bajlovic.

Vi gratulerer de nyordinerte og ønsker Guds rike velsignelse!

På bildet fra venstre: f. Lars Nordblom, f. Henrik Glamsjö, p. Lukas Kraus, kardinal Anders Arborelius, diakon Antonio Bajlovic, f. Henrik Lindeskog. Foto: https://www.facebook.com/stockholmskatolskastift

Søndag den 19 november får svneskene enda en ny diakon, kl. 18 vier kardinal Arborelius Lucas Cardona-Equizábal til diakon i S:t Thomas Aquinas kirke i Lund.

Bispevigsel Finland

Og Finland får ny biskop som nevnt ved en tidligere anledning. Det er kardinal Anders Arborelius som er hovedkonsekrator. Nå er programmet for ordinasjonshelgen, 25.-26. november klart.

Lørdag 25. november

11.00 Bispevigselsmesse. Kardinal Arborelius vier f. Raimo Goyarrola till ny biskop av Helsingfors i Johanneskyrken med adresse Högbergsgatan 12

14.00 Mottagelse i Tapahtumatalo Bank med adresse Unionsgatan 20

17.00 Den nyvigslede biskopen tar sitt stift i besittelse i Sankt Henriks katedral med adressen Sankt Henriksplatsen 1 A

Kristi kongefest den 26 november

11.00 Pontifikalhøymesse i Sankt Henriks katedral med den nyvigslede biskopen som hovedcelebrant

Etter messen kirkekaffe i Eiran voksengymnas med adresse Skepparegatan 3

Oppdatering Rupnik

Det skjer ting i Roma – hele tiden. På tampen av synoden kom nyheten om at Rupnik var blitt inkardinert i hjemlandet Slovenia. Siden han ble kastet ut av jesuittordenen, har han hengt litt i løse luften kirkerettslig sett – fortsatt prest, men uten noen direkte foresatt, før det altså ble kjent at han var inkardinert i hjemlandet. Og da vi akkurat hadde publisert nyheten forrige uke, kom enda en nyhet: at paven hadde hevet foreldelsesfrisetn for sakene Rupnik er anklaget i, og at det derfor blir en kirkelig straffeprosess. Hvem som skal stå for det, er ikke blitt sagt. De som vil vite mer, kan for eksempel lytte til The Pillar podcast: https://www.pillarcatholic.com/p/ep-137-the-peripheral-marginal-poor

Eller lese: https://www.thecatholicthing.org/2023/11/02/the-rupnik-case-how-is-this-still-happening/

Foto: Vatican Media

Synoden avsluttet i denne omgang

Vi er kommet halvveis i synoden. Nå er det et lite år igjen, så samles de samme folkene i Roma for ytterlige en runde med synodal lytting og samtale. Jeg har valgt ut en kommentar til synoden som jeg synes traff godt. Vatikanisten John Allen har en oppsummering der han sier at synoden holdt hva den lovet. «Den lovet oss ingenting, og vi fikk heller ikke noe.» I betydningen avgjørelser, endringer, overraskelser. Dette var også gjennomgangstemaet på alle pressekonferanseer, sier han, ikke forvent resultater. Alt dreier seg om en ny måte å være kirke på, om å lytte, konsultere, gå i dialog.

Dokumentet som kom fra synoden, sier noe om hva som ble diskutert, hvor der var enighet og hvor det ikke var, og om veien fremover. Og det oppfordres til flere diskusjoner og studier før neste synodeomgang i oktober 2024.

John Allens oppsummering: https://www.youtube.com/watch?v=t_e8_3oUfvs

Mer om synoden her: https://www.pillarcatholic.com/p/synod-report-proposes-ways-to-foster

Eller her: https://www.ewtnvatican.com/articles/synod-on-synodality-2023-final-report-calls-for-greater-co-responsibility-in-church-1777

Pave Frans har oppsummert synoden på sin måte, med en preken under avslutningsmessen i Peterskirken 29. oktober, og i et intervju på italiensk fjernsyn 1. november.

Prekenen er oversatt til norsk og kan leses her: https://www.katolsk.no/nyheter/2023/10/pavens-preken-ved-avslutningen-av-bispesynoden?fbclid=IwAR16nDs_0DQsME0Ssm-Z2c-rUZnOEKZX_MTC3wZVved2z90pttnJzJ_FyP8

I intervjuet fikk vi vite at pave Frans deltar ved klimatoppmøtet i Dubai i slutten av november. Paven til Dubai: https://www.pillarcatholic.com/p/is-the-pope-returning-to-the-united

Han var for øvrig innom en rekke temaer. Et par av dem her:

Når det gjelder synoden sier pave Frans at det var en positiv erfaring, og at vi er kommet akkurat dit vi skulle under henvisning til pave Paul VI ønsker ved avslutningen av konsilet, fordi Kirken hadde mistet sin synodale dimensjon som de østlige kirkene har bevart.

Til spørsmålet om sølibat, sier han at det i vestlige kirker er en disiplinær ordning fra det 12. århundre som kan endres, men han tror ikke avskaffelse av sølibatet vil hjelpe på noe helst, problemet er et annet, sier han, og henviser til prester som blir som gamle ungkarer mens de skulle være fedre for de troende.

I den endelige versjonen av synodedokumentet er alle henvisninger til LGBTQ+ borte, istedet snakkes det om mennesker som føler seg uvelkomne i Kirken på grunn av sin seksualitet. Kirken tar imot alle, sier paven, alle som kan bli døpt.

Han avviser kvinnelig ordinasjon under henvisning til det petrinske og det marianske prinsipp, hvor det marianske er det viktigste, sier han, fordi Kirken er kvinne, Kirken er mor, Kirken er brud.

Pave Frans gikk igjen ut mot dem han kaller «bakoverskuende», som ikke aksepter at Kirken er i bevegelse.

Mer om intervjuet her: https://cruxnow.com/vatican/2023/11/pope-confirms-trip-for-un-climate-summit-calls-synod-of-bishops-positive

Nytt pavelig Motu proprio

Det blir mye pavestoff, jeg beklager det. Kirken er jo virkelig mye mer enn paven, men nå kommer det intervjuer og bøker på løpende bånd, og 1. november kom det sannelig enda et nytt motu proprio, denne gang om den teologiske kommisjonen og dens arbeide.

Offentliggjort på italiensk, her: https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/20231101-motu-proprio-ad-theologiam-promovendam.html

Her tar paven til orde for et «paradigmeskifte» i katolsk teologi, en kontekstualisering av teologien i dialog med aktuell vitenskap, kultur og menneskers levde erfaring, i motsetning til abstrakt skrivebords-teologi.

Catholic News Agency har et sammendrag av brevet: https://www.catholicnewsagency.com/news/255887/pope-francis-calls-for-paradigm-shift-in-theology-for-world-of-today

Vatican News har denne presentasjonen: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2023-11/pope-francis-motu-proprio-pontifical-theology-academy.html

Vår Frue, dronningen av Palestina

I Det hellige land har patriarken, kardinal Pizzaballa, rekonsekrert landet til Vår Frue av Palestina. Festen som er lagt til siste søndag i oktober, feires vanligvis av flere tusen fremmøtte. I år var det noen hundre. Valfartsstedet ligger I Deir Rafat, midtveis mellom Tel Aviv og Jerusalem. Det ble en dempet feiring, rapporteres det, det er for mange som mangler, og på begge sider er det traumatiserte mennesker. I sin preken sa patriarken: «I dag konsekrerer vi igjen vår kirke, vårt land, vårt bispedømme til Vår Frue, dronningen av Palestina. Vi har gjort det før i vanskelige tider, og dette er en av de vanskeligste i nyere historie. Konsekrasjonen er et tegn på overgivelse og tillit. I denne stund når alt synes så overveldende, renger vi å ha tillit og overgi til Gud og jomfru Maria alt vi bærer på i våre hjerter.»

Vår Frue, Palestinas dronning – https://www.catholicnewsagency.com/news/255863/latin-patriarch-of-jerusalem-reconsecrates-holy-land-to-our-lady-queen-of-palestineDet meldes også at det er stadig flere kristne israelske soldater som melder seg til tjeneste. Hamas utgjør en trussel, ikke bare mot jøder, men også mot kristne og drusere. Ide senere år har Hamas bannlyst kristne feiringer som jul og påske i Gaza, og den kristne minoriteten har vært tvunget å betale (jizya) til Hamas.

https://x.com/realMaalouf/status/1719788143535120798?s=20


 

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Årets julekrybbe på Petersplassen:

Nå er nyheten om årets julekrybbe på Petersplassen sluppet: Årets krybbe er ment å fremkalle minnet om den hellige Frans av Assisi første julekrybbe, blir det sagt. Det er i år 800 år siden den hellige Frans laget en levende krybbe. Krybben på Petersplassen vil i tillegg til krybbefigurene som må være der, også med fremstillinger av den hellige Frans og medhjelperne hans. Hvordan den ser ut, får vi vite 9. desember. Da blir den avslørt. Samtidig blir juletreet på Petersplassen tent. Både krybben og treet blir stående til festen for Herrens dåp, 7. januar som du kan følge direkte på EWTN Norge.

https://www.catholicnewsagency.com/news/255860/christmas-2023-at-the-vatican-nativity-to-recall-st-francis-first-ever-manger-scene

Polygaminytt

Sist uke linket jeg til nyheten om temaet polygami på synoden. Denne uken kommer et intervju med en av dem som tok det opp. Intervju med erkebiskop Andrew Nkea Fuanya fra Kamerun.

https://www.ncregister.com/interview/cameroon-archbishop-on-synod-on-synodality-views-from-africa-were-taken-very-seriously


Katolske nyheter kommer hver fredag på EWTN.no. Sakene er redigert av sr. Anne Bente Hadland. Pål Johannes Nes er ansvarlig redaktør for EWTN Norge og St Rita Radio. Send oss gjerne tips om store og små nyheter på epost post@ewtn.no.


Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne