Skip to content

Ukens nyheter- Kristen forfølgelse

Også denne ukens nyheter preges av synoden i Roma. Nå inne i sin foreløpig siste uke – den fortsetter jo neste år. Men synoden er blitt overskygget av andre nyheter underveis – Israel og Gaza, og nå; en ny vending i Rupnik-skandalen som jeg var inne på i nyhetene uke 39. Mens alt dette foregår, lider trosfeller under massiv forfølgelse i mange deler av verden. Denne uken nytt fra Nigeria og Nicaragua. Kirken får nye martyrer. Og pave Frans er aktuell med enda en bok, denne gang i form av et intervju.

La oss først se på pavens bok. Det er to journalister, en italiensk og en argentinsk, Francesca Ambrogetti og Sergio Rubin, som har intervjuet ham, og boken heter: “You Are Not Alone: Challenges, Answers, Hopes.” Utdrag av boken er offentliggjort, og der sier paven et par ting som vekker oppsikt – til glede eller sorg – alt ettersom: 1) Han tar bestemt avstand fra ordinasjon av kvinner, og 2) han kritiserer Vesten for å ha styrtet både Gaddafi og Saddam Husein, og han anklager Vesten for dannelsen av IS: «Jeg anser meg selv for å være uvitende når det kommer til internasjonal politikk, men jeg tror at fremveksten av IS er resultatet av uheldige vestlige valg.»

Les mer om boken

A priest surveys the damage caused by ISIS at a Catholic Church in Karamles, Iraq. | Credit: Photo courtesy of Stephen Rasche
A priest surveys the damage caused by ISIS at a Catholic Church in Karamles, Iraq. | Credit: Photo courtesy of Stephen Rasche

I Nicaragua er 12 prester løslatt fra fengsel og sendt til Roma der bispedømmet Roma sørger for dem. En nicaraguansk forsker som lever i eksil, Martha Patricia Molina, anklager president Ortega for å ville kvele Kirken i landet. Når de 12 blir sendt ut, sier hun, er det ikke på grunn av tøvær mellom Vatikanet og Nicaragua. Angrepene vil fortsette, mener hun. Biskop Roland Alvarez som tidligere i år ble dømt til 26 års fengsel på grunn av forræderi, er ikke blant de 12.

Mer om Nicaragua

I Nigeria er tre nonner, en seminarist og sjåføren deres løslatt etter at de ble bortført 5. oktober. Etter at Boko Haram gjorde opprør i 2009 og erklærte at de ville gjøre Nigeria til en islamsk stat, har landet vært utsatt for terrorangrep som retter seg både mot religiøse og politiske grupper, og sivilbefolkningen. Det går hardt ut over kristne. Flere kristne blir drept i Nigeria for sin tros skyld enn noe annet sted i verden. Til nå er mer enn 50.000 kristne blitt drept, og 18.000 kirker satt fyr på.

Les mer om situasjonen i Nigeria

Credit: Missionary Daughters of Mater Ecclesiae in Nigeria

Nye martyrer

Vatikanet har åpnet saligkåringsprosessen for 35 personer som ble drept i anti-kristen vold i India i 2008. Mer enn 100 ble drept, 64.000 drevet på flukt, og mer enn 300 kirker og 6000 kristne bygninger ble ødelagt. Volden fant sted i det østlige India, i Kandhamal i delstaten Odisha. De 35 kalles Martyrene fra Kandhamal og består av 24 menn og 11 kvinner.

Åpningen av saligkåringsprosessen kommer samtidig med at Vatikanet forsøker å rette oppmerksomheten mot det 21. århundres martyrer. I mai godkjente pave Frans de 21 koptiske martyrene som ble drept på en strand I Libya I 2015. De skal inn i vår Kirkes martyrologium som et tegn på det åndelige fellesskap mellom den koptiske kirke og den katolske. Den 18. november blir 20 martyrer fra den spanske borgerkrigen saligkåret i Sevilla.

Pave Frans etablerte i juli en kommisjon for nye martyrer som skal lage en oversikt over alle de som har utgytt sitt blod for å bære vitnesbyrd om Kristus og hans evangelium så langt i det 21. århundre. Dette som en opptakt til jubelåret i 2025.

https://www.ncregister.com/cna/20-martyrs-of-persecution-during-spanish-civil-war-to-be-beatified

https://www.pillarcatholic.com/p/starting-seven-october-26-2023?utm_campaign=email-half-post&r=e7tsp&utm_source=substack&utm_medium=email

Midtøsten

I Det hellige land har patriarken av Jerusalem, kardinal Pizzaballa, kommet med et brev til de troende. I brevet sier han at en forutsetning for fred er å gi Palestina en klar nasjonal status, og han ba innstendig begge parter om å stoppe fiendtlighetene. De to siste ukene har vi vært oversvømt av grusomme bilder som har vekket opp gamle traumer, skapt lidelse, frustrasjon, hat og raseri, skriver han, og han ber de troende om å la hat, sinne og uvilje bli erstattet av bønn, tilgivelse og inderlig ønske om fred. Han anbefaler alle å delta i dagen for bønn, faste og bot for fred den 27. oktober, som pave Frans har tatt initiativet til.

Les mer

Les også om de to nonnene, tvillingsøstre til og med, som forblir i Gaza: https://www.ewtn.no/two-nuns-also-twin-sisters-remain-in-gaza-to-help-victims-in-need-their-inspiring-story/

Rupnik-saken

«Jeg trodde ikke Rupnik-saken kunne bli verre», skriver en på Twitter/X, «men så gjorde den det. Hvis det stemmer at Rupnik nå er inkardinert i et bispedømme i Slovenia, kan vi bare glemme alt vi har hørt og lært de siste 20 årene om forebygging og beskyttelsestiltak hva overgrep angår.»

Og en annen: «Dette er en skam. Det er umulig å ta Roma alvorlig hva seksuelt misbruk angår. Hvis du har de rette kontaktene i Roma, slipper du unna.»

Det er bare to av mange, svært mange reaksjoner på sosiale medier, da det ble kjent at serie-overgriperen Marko Rupnik er tilbake i prestetjeneste i hjemlandet Slovenia, uten restriksjoner av noe slag.

Father Marko Rupnik. | Credit: Screen shot/ACI Prensa
Father Marko Rupnik. | Credit: Screen shot/ACI Prensa

Jeg skrev om Rupnik i nyhetene, uke 39, hvor jeg avsluttet med: «Det er mange ubesvarte spørsmål i denne saken, og det største er hvem som egentlig holder sin hånd over Rupnik. Sikkert er at vi vil høre mer om den.» Og det gjør vi nå.

Onsdag denne uken ble det kjent at mosaikk-kunstneren og den tidligere jesuitten er inkardinert i et bispedømme i sitt hjemland og virker som prest uten noen form for restriksjoner. Han er ikke dømt for noen av anklagene, sier biskopen der, og er derfor uskyldig inntil det motsatte er bevist.

Rupnik har et stort antall anklager rettet mot seg, et tyvetalls kvinner og en mann, hovedsakelig fra hjemlandet i det ordensfellesskapet han grunnla. Troverdige anklager har dikasteriet for troslæren og jesuittene konkludert med. Men de lå for langt tilbake i tid til at det var snakk om noen straffeforfølgelse. Det vil si, paven kunne ha hevet foreldelsesfristen, men gjorde det ikke. Rupnik ble ekskommunisert på et tidspunkt på grunn av misbruk av skriftemålet, fordi han hadde absolvert en kvinne han hadde et seksuelt forhold til. Men ekskommunikasjonen ble straks opphevet, fordi han angivelig angret. Og siden ble han bedt om å lede fasteretretten i Vatikanet for paven og kurien – hva han snakket om? Vet ikke – bot og omvendelse, kanskje? Eller hvorfor ikke barmhjertighet? Han har gjort seg skyldig i profanering og åndelig misbruk – trekantforhold for å avspeile Treenigheten – og la kvinner drikke hans sperm fra en kalk. Han burde vært laisert på flekken, men har altså hatt fritt tilhold i Roma hvor vikaren for Romas biskop har gått langt i å renvaske Rupnik.

Mens lederen av det fellesskapet han grunnla i Slovenia, er sendt til et kloster i Portugal hvor hun er pålagt å gjøre en månedlig pilgrimsferd i tre år i bot og bønn for Rupniks ofre. Forstå det den som kan.

Rupnik er heller ikke den enste overgriperen som har møtt «forståelse» i Vatikanet; Barros, Inzoli, Zanchetta, Danneels – det er bare å google.

Null-toleranse trenger vi i hvert fall ikke tro på. Dette er så skandaløst at det er vanskelig å vite hva man skal si. Etter alle de årene, alle de rapportene, alle de møtene, alle kommisjonene, erklæringene, og så dette. Forflytte en overgriper. En kjent serieovergriper som blir beskyttet fra høyeste hold i Kirken. Det er en skam og en skandale.

https://www.katholisch.de/artikel/48057-ex-jesuit-rupnik-wird-in-slowenischer-dioezese-koper-aufgenommen

https://www.catholicnewsagency.com/news/255805/rupnik-accepted-for-priestly-ministry-in-diocese-in-slovenia

https://www.lifesitenews.com/news/disgraced-fr-marko-rupnik-incardinated-into-slovenian-diocese-despite-history-of-abuse/

Kurs i forebygging

Det er neppe nødvendig å begrunne berettigelsen av det kurset i forebygging av seksuelle overgrep som sr. Karolina Bogoczová og Ewa Bivand presenterte denne uken. Alle bør se nærmere på det. Det er et kurs på nett, et «e-kurs», «Sammen mot overgrep», og finnes her: https://rise.articulate.com/share/7ptMeMIQzwklWx9snOveoL9W-mmwYLMY?fbclid=IwAR165-eKDc842Ed2BI7mvBo8FZ0kw2Tr79inBlQ26EoAe07jfdzpJQZ-FMs#/

Presentasjon av kurset: https://www.katolsk.no/nyheter/2023/10/e-laeringskurs-om-forebygging-2013-forebyggingskurs-er-ikke-bare-for-prester?fbclid=IwAR1R3Qs2TXIcLWKBBFmMssUSASWi8vk71XOZeR6YlIxaGaIYJBn6_sIE67c

Likt og ulikt fra synoden:

Så til synoden. Jeg hadde en hel liste med ulike temaer som jeg tenkte jeg kunne skrive om. Til tross for hemmelighold, er det mye som har kommet ut, ofte uten sammenheng, men kanskje interessant likevel. Hvorfor snakket man om polygami, for eksempel? Eller hva med tyske biskop Overbeck som tegnet et nedslående bilde av forholdene i bispedømmet hans, Essen. Eller hva menes med å «tenke Kirken på nytt» i lys av synodaliteten? Er synoden om synodalitet om reform, fornyelse eller revolusjon av Kirken? Om metodikken under synoden. Og hvorfor er ikke misbruk og overgrep tema?

Alt dette og mere til kunne det vært interessant å ta opp, men så kom Rupnik-saken like etter at synoden hadde publisert et brev til hele Guds folk. (https://www.synod.va/en/news/letter-of-the-xvi-ordinary-general-assembly-of-the-synod-of-bishops-to-the-people-of-god.html). Et ganske ukontroversielt brev som understreker at synoden skal være en øvelse i å lytte til hverandre og til Den hellige ånd. Brevet har et avsnitt som jeg merket meg ved første gangs gjennomlesning: Delegatene understreker fremfor alt Kirkens plikt til å lytte i omvendelsens ånd, «til dem som er ofre for overgrep fra Kirkens representanter og forplikte seg konkret og strukturelt på å forsikre seg om at det ikke skjer igjen».

Og mens Rupnik-saken fikk opp temperaturen i sosiale medier, talte pave Frans til synoden uten å nevne Rupnik med ett ord. Det som derimot opprørte ham, er klerikalismen som han omtaler som en svøpe og en pisk som slavebinder Guds folk. Og så lot han det gå ut over unge prester som ser på blonder og prøver sutaner i Romas liturgiske butikker. Han om det, er jeg fristet til å si. Det er trist at pave Frans stadig vekk uttaler seg så nedlatende om sine viktigste medarbeidere, som, enten han liker dem eller ei, vil være nøkkelspillere i Kirkens fremtid. Det minste som bekymrer meg nå, er hvilke prester som prøver hatter hos Gammarelli. Men det skal han ha, Rupnik, han går ikke i presteklær.

Synoden avsluttes nå. Det kommer en oppsummering fra synodesekretariatets side, og det som blir enda mer interessant, er nok The Pillars gjennomgang av alle synodedokumentene som lå på den åpne serveren, som de skaffet seg kopier av og er i ferd med å gjennomlese.

Ifølge fr. Timothy Radcliffe OP, som har gitt åndelige input underveis under synoden, så er den mest fruktbare perioden de 11 neste månedene som leder frem til neste og avsluttende synoderunde med samme mannskap. Vi får fortsette å be.

Om metoden: http://www.mondayvatican.com/vatican/pope-francis-and-the-limits-of-synodality

Biskop Overbeck og Essen: https://www.pillarcatholic.com/p/whats-eating-germanys-essen-diocese

Kardinal Czerny mener at synodalitet ikke er en fare for Kirkens vesen: https://de.catholicnewsagency.com/news/14268/kardinal-czerny-synodalitat-stellt-keine-gefahr-fur-das-wesen-der-kirche-dar

Mens erkebiskopen av Sydney mener at man ikke kan legge skylden for alt på Den hellige ånd: https://www.catholicnewsagency.com/news/255747/archbishop-if-a-synod-proposal-is-at-odds-with-the-gospel-that-s-not-of-the-holy-spirit

Om retorikken: https://www.pillarcatholic.com/p/synod-reform-renewal-or-revolution

Og om polygami: https://www.pillarcatholic.com/p/why-is-polygamy-in-the-vaticans-synod-document


Katolske nyheter kommer hver fredag på EWTN.no. Sakene er redigert av sr. Anne Bente Hadland. Pål Johannes Nes er ansvarlig redaktør for EWTN Norge og St Rita Radio. Send oss gjerne tips om store og små nyheter på epost post@ewtn.no.


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne