Skip to content

Palmesøndag på EWTN Norge

Palmesøndag på EWTN Norge

Hva var det som hendte på Palmesøndag?
Matteusevangeliet 21,1-9 forteller:
Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg! Og om noen kommer med spørsmål, skal dere svare: ‘Herren har bruk for dem.’ Da skal han straks sende dem med dere.» Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profeten: Si til din datter Sion: Se, din konge kommer til deg, ydmyk er han og rir på et esel og på trekkdyrets fole. Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp. Mange i folkemengden bredte kappene sine ut over veien, andre skar greiner av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte: Hosianna, Davids sønn! Velsignet er han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!

Selv om det er fortellingen om Jesu inntog i Jerusalem og tiljublingen av ham som leses ved begynnelsen av palmesøndagens messe når palmebladene velsignes, er det lidelseshistorien som er dagens evangelium. Slik peker palmesøndag mot Det hellige Triduum der vi minnes Jesu lidelse og død på korset.

 

Hvorfor dro Jesus opp til Jerusalem på palmesøndag?
Den katolske kirkes katekisme §559-560 sier: «Hvordan kommer så Jerusalem til å ta imot sin Messias? Nå hadde Jesus alltid unndratt seg forsøkene på å gjøre Ham til konge, for Han velger tiden selv og forbereder i detalj sitt messianske inntog i ‘sin far Davids by’ (Luk 1,32). Han tiljubles som Davids sønn, som den som bringer frelse (Hosanna betyr ‘frels da!’, ‘gi frelse!’). For ‘herlighetens konge’ (Sal 24, 7-10) rir inn i sin by ‘på den unge eselfolen’ (Sak 9,9): Han inntar Sions datter, bilde på Hans Kirke, ikke ved list eller vold, men med den ydmykhet som vitner om sannheten. De tiljubler Ham lik englene som forkynte Ham for gjeterne. Deres jubelrop, ‘Velsignet være han som kommer i Herrens navn’ (Sal 118,26), gjentas av Kirken i eukaristiliturgiens ‘Sanctus’ som innledning til feiringen av minnet om Herrens påske.»

Hva symboliserer palmesøndag?
Den katolske kirkes katekisme §570 sier: «Jesu inntog i Jerusalem viser at det er Messias’, Kongens rike som kommer. Det blir tatt imot av barna og de ydmyke av hjerte og fullbyrdet ved Hans døds og oppstandelses påske.»

Palmesøndag fortelles oss at … det er korset som er det sanne livets tre. (Pave Benedikt XVI)

Tidebønner


Impuls

Katekese

 



 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Hverdagsfrø | Johannes døperen

Hverdagsfrø | Johannes døperen Den 24.juni feirer vi vi høgtiden for Johannes døperen.  Hverdagsfrø for små helter er en programserie fra St Rita Radio for

Mer nyheter

Bidrag etter emne