Skip to content

Ukens nyheter | Caritas og Papabile

The Descent into Hell School of Simon von Taisten (1450–1530)

Nyheter uke 14
5.4.2024 EWTN Norge

Denne ukens nyheter har naturligvis én hovedsak: Kristus er oppstanden! Det er den største og beste nyheten.

Rett før den stille uke rapporterte vi om oppsvinget i dåp og opptagelser i påsken i Frankrike, tilsvarende faktisk også i andre land, USA, Belgia, England – og, kan vi føye til: Norge! Pave Frans er mer aktiv enn noen gang – rett før påske kom han med en selvbiografi, denne uken med en intervjubok. Alt mens vi venter på enda et dokument fra Dikasteriet for troslæren: et dokument om menneskets verdighet. Det er fortsatt mulig å melde seg på seminaret i Trondheim 13. april, Misjon 2030, og for de som er i Oslo, markeres årets feiring av Herrens bebudelse – Livets dag – med et program i St. Olav Domkirke fra kl. 17 til 20.30. Like før påske kom biskop Eidsvig med en uttalelse om sluttpakken til tidligere generalsekretær i Caritas, Martha Skretteberg, noe lesere av avisen Vårt land hadde fått med seg. I India har Caritas andre utfordringer, og vi skal også innom Filippinene før vi til slutt stifter bekjentskap med en nyutnevnt biskop.

Påske

Før påske skrev jeg om det stigende antallet som ber om dåp i Frankrike, vel 7000 ble døpt denne påsken, og ytterligere 5000 ble tatt opp i Kirken – hvorav en stor andel unge mennesker. Blant dem også et antall muslimer. EWTN.no har en artikkel om hvordan Kirken møter disse muslimske konvertittene spesielt. Men det er ikke bare i Frankrike det skjer. I Malaysia ble mer enn 1000 mennesker tatt opp i Kirken denne påskenatten, rapporterer Radio Veritas Asia, og i Westminster Cathedral i London – som rommer 3000 mennesker – ble en stor mengde avvist ved døren under triduum fordi Kirken var overfylt.

Sterk økning i antallet muslimer som konverterer til Den katolske kirke i Frankrike
‘God has undoubtedly decided to take over’: France’s continuing (and surprising) Catholic shift against secular progressivism
Westminster Cathedral forced to turn people away due to unprecedented numbers attending Easter Triduum

Her til lands har det også vært flere konversjoner før og under påskehøytiden – fler enn tidligere, blir det meldt – med hele 6 dåp i Stavanger påskenatt og 9 opptagelser i Bergen. Jeg har ikke lykkes å få tak i tall fra de tre bispedømmene våre, men tendensen er stigende, noe tallene fra Trondheim stift viser: I 2021 var det 4 konversjoner, i 2022 6, og i 2023 13 konvertitter. Også i Tromsø stift er det flere konvertitter under forberedelse enn tidligere.

Av de mer kjente personene som i år ble tatt opp i Kirken, kan vi nevne Tammy Peterson, gift med den kjente psykologen Jordan Peterson. Tammy Peterson er selv en aktiv podkaster og har fått mye oppmerksomhet da hun ble helbredet for kreft, noe hun selv mener har sammenheng med at hun oppdaget rosenkransen og jomfru Marias forbønn. Intervjuet med henne har tidligere vært offentliggjort på ewtn.no. I dag kan vi også presentere EWTNs intervju med Jordan Peterson om konens konversjon.


Jordan Peterson om påskens budskap: Dette er menneskehetens grunnfortelling
Tammy Peterson’s homecoming: Popular podcaster welcomed into the Catholic Church

Tro er blitt stuerent

At kristentro er blitt stuerent igjen blant intellektuelle og tidligere erklærte ateister, er den kjente historikeren Tom Holland et eksempel på. Han sier at han ved to anledninger erfarte Guds Mors nærvær, og at han ble helbredet for kreft etter ha bedt i Maria-kapellet i St. Bartolomeus-kirken i London, et sted hvor Maria skal ha åpenbart seg. Han hadde ikke bedt siden han var barn, sier han, men «hadde ingenting å miste». Helbredelsen skyldes sannsynligvis naturlige årsaker, sier han etterpå, men erfaringen fra stedet samsvarer med erfaringen han hadde i en kirke som lå i ruiner etter IS’ herjinger i Irak: Følelsen av å være på et «tynt sted», et sted hvor grensene mellom himmel og jord på det nærmeste er opphevet. Mens han sto i ruinene, blafret et papirstykke ned foran ham – et bilde av bebudelsen – og han ble var englevingene som han der og da følte berørte ham. «Som en protestantisk agnostiker, må jeg medgi at ideen om at Maria skulle ha grepet inn i mitt liv, var så sublimt morsom, at jeg tenkte at om det var sant, må Gud ha en vidunderlig sans for humor».

Tom Holland recalls inexplicable healing from cancer after praying to Our Lady

En annen kjent erkeateist, Richard Dawkins, har også trukket i bremsen og kommet til at han er, om ikke akkurat troende, så i hvert fall kulturelt kristen. Avisen Dagen skriver om det.

Caritas

I flere av OKBs menigheter ble det lest opp eller offentliggjort en meddelelse fra biskop Bernt Eidsvig om at alle innsamlede midler til Caritas’ ulike aksjoner går til riktig formål. Dette på bakgrunn av nyhetene om at Caritas’ tidligere generalsekretær, Martha Skretteberg, gikk av med en «meget generøs» sluttpakke, som biskopen uttrykte det, noe det er kommet negative reaksjoner på. Biskopen understreker at sluttpakken er tatt fra Caritas’ eiendomsfond, ikke fra innsamlede midler.

I meddelelsen fra biskop Eidsvig står det:

I media har det kommet fram at den tidligere generalsekretæren i Caritas Norge mottok i desember 2023 en meget generøs sluttpakke av Caritas Norge. Penger og ytelser er ikke tatt fra innsamlede midler eller givere, men fra avkastningen fra Caritas’ eiendomsfond. Biskop Bernt, biskop Erik Varden og nylig tiltrådte generalsekretær Ingrid Joys, garanterer at alle innsamlede midler går til de riktige formålene/formålet; i år som tidligere år. Be for Caritas!

(Hentet fra St. Ansgar menighets nettsted)

Avisen Vårt land har skrevet om saken ved to anledninger:
Tidligere Caritas-sjef gikk av med gullkantet avtale. – Et moralsk svik mot verdens fattige, sier ansatt
Ba prester adressere en «meget generøs» sluttpakke i Caritas

Caritas’ nye generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys, er gjest i Ukens samtale her på EWTN. Du kan høre programmet med henne i morgen!

Caritas i India

Caritas i India har litt andre utfordringer. Hindu-nasjonalister krever at Caritas skal miste retten til å motta støtte fra utlandet. Dette kommer i kjølvannet av en «anti-konversjons»-kampanje som har rammet flere kristne karitative organisasjoner. Den tidligere lederen for Caritas India, p. Frederick D’Souza, sier i en kommentar at beskyldningene er grunnløse. «Caritas India står til tjeneste for alle og er inkluderende. Organisasjonen er til stede i tusener av landsbyer, særlig i fjerntliggende og lite utviklede områder, med fattige småbønder. Ved å hjelpe dem til å drive bærekraftig, har de ikke bare fått økte inntekter, men det har også forhindret økt migrasjon til byområdene.» Anklagene mot Caritas er basert på fordommer og frykt, sier han.

Hindu nationalists call for Caritas licence for foreign funding to be revoked

India har siden 2014 blitt styrt av et hindunasjonalistisk parti og har i økende grad gjort kårene for annerledes troende vanskeligere. Det rammer både muslimer og kristne. En rekke delstater kriminaliserer konverteringer. Mer her.

I India er både kristne og andre trosretninger utsatt for forfølgelse fra hinduradikale grupper. India er på 11. plass på World Watch’ liste over land der forholdene for kristne har forverret seg betydelig. Caritas India arbeider også aktivt for å bygge ned motsetninger mellom mennesker med ulik tro, blant annet ved å bli kjent og oppmuntre til å delta i hverandres feiringer som denne artikkelen fra Uttar Pradesh viser.

Enda en bok fra paven –

Rett før påske ble pave Frans’ selvbiografi offentliggjort, og nå, onsdag 3. april, kom det enda en bok hvor han uttaler seg til en spansk journalist denne gang. Det dreier seg om boken “El Sucesor” (etterfølgeren), et langt intervju med Martínez-Brocal, med fokus på pave Frans’ forhold til pave Benedikt.

Det ser ut som om paven har et sterkt ønske om selv å redigere historien om sitt liv og sitt pontifikat. Det er oppsiktsvekkende at han navngir og karakteriserer tidligere medarbeidere som han gjør, for eksempel ved å si at kardinal Sarah var en god mann som ble «manipulert av separatistgrupper», og som ble «bitter» av å arbeide i kurien, at erkebiskop Gänswein, pave Benedikts tidligere sekretær, som fikk sparken og ble sendt tilbake til Tyskland uten noen oppgaver, «gjorde det vanskelig for ham». Men at pave Benedikt «alltid forsvarte ham», altså pave Frans selv. Gänsweins bok «Nothing but the Truth» som kom ut omkring pave Benedikts død, tegner et annet bilde av forholdet, og inneholder «mange usannheter», ifølge paven.

Han snakker også veldig fritt om konklavet i 2005 da Ratzinger ble valgt til pave, og hvor pave Frans sier at han ble forsøkt brukt av kardinaler som ville blokkere for Ratzinger. Han mener at Ratzinger var rette mann i 2005. Da trengte vi en stabil overgangspave, sa han, det var for tidlig for meg, jeg ville skapt for mye kaos. Pave Frans er svært fri i sine omtaler av avstemninger og personer. I sosiale medier blir det påpekt at pave Frans også er ganske omtrentlig i sine erindringer fra konklavet, da han henviser til regler (bl.a. om 2/3 flertall) som ikke gjaldt under valget i 2005, som pave Johannes Paul II hadde kuttet ut, men som pave Benedikt gjeninnførte. Og det pave Frans beretter er heller ikke tråd med det som ble lekket like etter konklavet, anonymt, selvsagt – for ja, kardinaler lekker, de også. Slik bidrar han til det han sier at han hater aller mest; nemlig ryktespredning og spekulasjoner. På spørsmål om han ikke måtte avlegge taushetsløfte foran valget, sier han jo, men at han som pave ikke er bundet av den eden lenger. Jeg innrømmer at jeg stusset på dette siste, men snakket med en kirkerettsspesialist som sa at paven forblir bundet av eden, men kan dispensere seg selv fra den. Og det har han åpenbart gjort.

Pope Francis: I was ‘used’ against Ratzinger in 2005 conclave, but he was ‘my candidate’

John Allen gjør seg noen interessante refleksjoner ikke bare om boken, men også om hvordan pave Frans’ stadig mer svekkede helsetilstand vil innvirke på det daglige liv i Vatikanet, og også om hva paven ikke tok opp i sin urbi et orbi-tale 1. påskedag.Verdt å høre på!

Papabile

Pave Frans har snakket både om tidligere og fremtidige konklaver. Og interessen for hvem som blir pave Frans’ etterfølger er stor. Ed Condon i The Pillar Catholic reflekterer over kardinal Parolins sjanser, han som styrer statssekretariatet, mens franske Le Figaro opererer med tre kandidater, Parolin, ungarske kardinal Erdö, og svenske kardinal Arborelius! Arborelius er populær både i konservative og liberale kretser, blir det sagt, og tiden hans som biskop har heller ikke vært preget av sterke ideologiske stridigheter.

Avisen Dagen gjengir spekulasjonene her.

Is Parolin actually papabile?

Tekst om menneskets verdighet

Mandag 8. april kommer det et nytt dokument fra Dikasteriet for troslæren, denne gang om menneskets verdighet. «Dignitas infiniti» (Uendelig verdighet), heter det. Dette dokumentet er forventet å ta opp genderideologi, surrogati og kjønnskorrigerende behandling, temaer pave Frans har kritisert sterkt ved flere anledninger, og som kardinal Victor Manuel Fernandez bekreftet i et intervju i januar da han beskrev prosessen bak dokumentet. Etter alt styret etter publiseringen av Fiducia supplicans i desember, mener kardinalen at alle kan puste lettet ut etter dette dokumentet. Vi får se!

Vatican to publish document on ‘moral questions’ regarding human dignity, gender, surrogacy

Kvinner utelatt fra forslaget til ny abortlov

Arbeidet med å fremme en ny abortlov i Norge går videre. Ifølge helseminister Kjerkol skal lovforslaget fremmes i Stortinget i løpet av våren. Lovforslaget går som kjent inn for å utvide abortgrensen fra 12 til 18 uker. Ulike kvinneorganisasjoner har reagert på lovforslaget, men ikke primært hva abortgrensen angår. De påpeker at ordet «kvinne» helt er utelatt i lovforslaget og erstattet med «den eller de gravide».

En ny abortlov kan ikke omhandle en så grunnleggende rettighet for kvinner uten å bruke ordet «kvinne» en eneste gang, skriver Norsk Kvinnesaksforening. I lovutkastet brukes det konsekvent «den gravide». Dette er et språk som reduserer kvinnen til hennes tilstand, der hun ikke framstår som et helt menneske som er i en situasjon hun må forholde seg aktivt til.

Norsk Kvinnelobby påpeker at «abort gjelder kun biologiske kvinner.» De sier at «den håndfull juridiske menn som blir gravide bør absolutt sikres rett til abort etter loven, men på andre måter enn gjennom usynliggjøring av kvinner.»

Kvinnefronten sier at «usynliggjøring av kvinner er en del av den strukturelle volden mot kvinner», og Kvinneuniversitetet i Norden foreslår «at ordet ‘den gravide’, blir erstattet med den ‘gravide kvinna/gravide kvinner’».

Så kan man selvfølgelig spørre: Hvordan i all verden er vi kommet dit at en gravid person som føder barn skal omtales kjønnsnøytralt? Det har med loven om juridisk kjønn å gjøre. Siden 2016 har alle over 16 år kunnet skifte kjønn på papiret, om ikke biologisk. Og dette «kjønnsskiftet» kan gjøres uten konsultasjoner med leger og helsevesen.

Abortutvalget viser til denne loven når de sier: «Etter at lov om endring av juridisk kjønn ble vedtatt i 2016 har vi sett eksempler på at den gravide kan være juridisk mann.» Altså en biologisk kvinne som identifiserer seg som mann og følgelig kan føde barn dersom vedkommende ikke har vært gjennom kjønnskorrigerende behandling.

Bufdir – Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet – støtter opp om de kjønnsnøytrale formuleringene. De viser til at loven om juridisk kjønn fra 2016 fører til at det er det juridiske kjønnet som skal legges til grunn i lover og forskrifter, og vil dermed bidra til «å sikre at gravide som har juridisk kjønn som mann (evt. ikke-binær ved en innføring av en tredje kjønnskategori) får tilgang til abort på lik linje med personer som har juridisk kjønn som kvinne.»

Og Vårt lands journalist Maria Lavik følger opp med en forklaring: «Juridisk kjønn er det kjønnet man får tildelt ved fødselen og som registreres i Folkeregisteret», skriver hun. «Tildelt ved fødselen», altså.

Ideen om at man blir tildelt kjønn ved fødselen, der man «bare» kan forholde seg til ytre kjennetegn, men ikke vite noe om barnets kjønnsidentitet eller opplevde kjønn, ligger til grunn for gender-ideologien som barn alt i barnehager og i småskolen skal pådyttes. Denne nye forståelsen legger til grunn at kjønn er en juridisk størrelse, sosialt konstruert, ikke en biologisk realitet. Biologiske fakta skal altså settes til side for ikke å krenke følelsene til en bitte liten andel kvinner som føler seg som menn, eller for den del menn som føler seg som kvinner, men de kan jo ikke føde barn og er strengt tatt utenfor interessefeltet her.

Mer informasjon om det problematiske med dette synet, finnes flere steder, jeg skal bare nevne to:

Fagsjekk.no som ser kritisk på innholdet i fagbøker og faktaformidling i skolen, og skeivteori.no som tar for seg skeiv teori i skolebøker.

Ordet «kvinne» kan forsvinne fra abortloven

Filippinene – sjokoladefjellet bevares!

«Sjokoladefjellet» står på UNESCOs verdensarvliste, og førte nylig til overskrifter da et luksusresort prøver å etablere seg der. Biskop Alberto Uy i Tagbilaran, i provinsen Bohol i Filippinene, gikk sterkt ut imot planene, både på grunn av områdets bevaringsverdighet og dets usedvanlige skjønnhet. Sjokoladefjellet har fått sitt navn fordi det i tørkeperioder blir sjokoladebrunt. Det er blitt dannet for 2-3 millioner år siden ved erosjon av kalkstein.

Når vi nevner det her, så er det fordi storparten av våre filippinske trosfeller kommer nettopp fra dette området.

Filipino bishop takes a stand for Chocolate Hills

Food-truck biskop

Biskop-elekt James Ruggieri i Portland, Maine, USA hadde ikke tenkt at det var biskop han skulle bli, men håper at han skal bli kjent med folk og tjene dem og elske dem som best han kan. Hans umiddelbare planer besto i å få på beina enda et suppekjøkken i en menighet så de kunne servere varm mat til fattige. Han kjører ellers rundt i en food-truck og gir mat til dem som trenger det. Han er en mann etter pave Frans hjerte, sies det – uten høyere akademiske grader, men med stor pastoral erfaring. En avholdt sogneprest og «sosialarbeider», kunne vi kanskje si, som nå blir biskop.

From Mobile Kitchen to Mitre: Bishop-Elect’s Food Truck Feeds Body and Soul


Katolske nyheter kommer hver fredag kl 10.00 på EWTN.no. Sakene er redigert av sr. Anne Bente Hadland. Pål Johannes Nes er ansvarlig redaktør for EWTN Norge og St Rita Radio. Send oss gjerne tips om store og små nyheter på epost post@ewtn.no. 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne