Skip to content

Guds navn, del 3 | Karmels hage

Den gyldne pil
Måtte det aller helligste, mest opphøyde, skjønneste
mest uforståelige og uutsigelige Guds navn
alltid prises, velsignes, elskes, tilbes og herliggjøres,
i himmelen, på jorden og i dødsriket,
av alle Guds skapninger,
og ved vår Herre Jesu Kristi hellige hjerte,
i alterets allerhelligste sakrament. Amen.

Tidligere episoder

Hjelp til bibellesning:
BIBEL 2011 Bibelselskapet
https://bibel.no/nettbibelen

The Ignatius Catholic Study Bible: New Testament
By Scott Hahn and Curtis Mitch

Katolsk studiebibel
Redaktör: T. Fornberg, Veritas forlag 2021
Kommer i full bibeltekst inkludert GT oktober 2022

Catholic Study Bible,
New American Bible, Third Edition

Gervin, Karl & Regnard, Joel OCSO: LECTIO DIVINA Langsom, interaktiv bibellesning. St. Olav forlag 2017.

Anders Piltz: Å lese Bibelen, St. Olav forlag, 2006.

Wilfrid Stinissen: I din munn og i ditt hjerte, Verbum Forlag i 1998.

Thérèse av Lisieux: En sjels historie, St. Olav forlag 2014.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne