Skip to content

Laterankirkens vigselsfest

Hva er Laterankirkens vigselsfest? 

På denne dagen, den 9. november, feirer vi innvielsen av Laterankirken i Roma i år 324 e.Kr. Pave Sylvester innviet denne kirken og sin egen residens på en eiendom som ble gitt ham av keiser Konstantin. Kirken er biskopen av Romas katedral og derfor den høyest rangerte kirken i verden. 

Hvorfor kalles den Laterankirken? 

Kirken står på det som en gang var eiendommen til familien Laterani, som ble konfiskert av keiser Nero idet han anklaget familien for konspirasjon. Stedet fortsatte å bære dette navnet, og forble den romerske keiserens eiendom frem til år 250, da keiser Konstantin ga den til pave Sylvester. Kirken som ble bygget her ble dedikert til Johannes Døperen og evangelisten Johannes. Munkene som tjente i kirken tilhørte et kloster som bar navnet til disse to hellige, og kirken bærer derfor navnet San Giovanni in Laterano. 

Hvilken betydning har Laterankirken? 

Den første kirkebygningen sto ferdig i år 324, og selv om den er blitt bygget om flere ganger, har den beholdt sin status som bispedømmet Romas katedral, og dermed pavens katedra (læresete). 

Den bærer også navnet «alle kirkers mor» etter innskriften på fasaden: Sacrosancta Lateranensis ecclesia omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et capu (Den allerhelligste Laterankirken, mor og hode for alle kirker i byen og i verden.) 

Foto: Lawrence OP
Foto: Lawrence OP

Hva er Lateranpalasset? 

Lateranpalasset ligger i tilknytning til Laterankirken, og var opprinnelig pavens residens til paven flyttet til Avignon. Da paven igjen var på plass i Roma i 1377 var bygningene i Lateranet sterkt forfalne. Palasset ble aldri mer brukt som paveresidens, og fra den tid har Vatikanet vært pavens bolig. 

I dag holder bispedømmet Romas administrasjon til i Lateranpalasset, der pavens kardinalvikar for Roma leder arbeidet i pavens navn. Denne er også kansler ved Det pavelige lateranuniversitet. 

Hva er en basilika?
Laterankirken har status som basilika. Tittelen basilika er en kirkerettslig tittel som blir gitt en kirke av paven. Det betyr at kirken har en spesiell status når det gjelder dens historie eller dens rang i Den katolske kirke.  

Den andre betydningen av ordet basilika (fra gresk basileus – konge) betegner en arkitektonisk stil som bygger på utformingen av romerske rettsbygninger. Deres funksjon var å være sete for keiserens representant når denne utsa sine dommer. Basilikaen hadde en rektangulær form med et hovedskip som endte i en avrundet form, en abside. To (eller flere) sideskip var atskilt fra hovedskipet med søylerekker. Mange romerske basilikaer ble gitt til de kristne av keiser Konstantin, og de viste seg å være velegnet til messefeiring. Flere av disse eksisterer den dag i dag, og flere nye kirker (som St. Olav domkirke i Trondheim fra 2016) har denne formen. 

Når paven gir en kirke tittelen basilika, kan det være forskjellige grunner til dette. Det kan gjelde kirker som har en spesiell betydning for Kirken som helhet, for en nasjon eller i noen tilfeller også et bispedømme. De fire hovedkirkene i Roma, de såkalte pavebasilikaer som er Laterankirken, St. Peterskirken, St. Pauluskirken utenfor murene og Santa Maria Maggiore, er eksempler på det første.  

Av EWTN | Teksten er oversatt og redigert av Eli Åm

Denne teksten er en del av EWTN Norge sin presentasjon av tider og fester i kirkeåret.


 

Tidebønner:

Hør også:

 Videoer om :

 


 

Abonner på vårt nyhetsbrev

* indicates required

 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne